Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS – en vigtig del af den nye Universitetsby

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

Aarhus Universitet har netop offentliggjort en af de væsentligste udviklingsplaner i universitetets historie. Og den plan er Aarhus BSS en vigtig del af.

Planen lægger op til, at Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse flytter fra Fuglesangs Allé til den nye Universitetsby, som området på det gamle Kommunehospital er blevet døbt, i løbet af 2022-24.

Det er på én gang en vemodig og en rigtig beslutning. Det er en vemodig beslutning, fordi Fuglesangs Allé i 50 år har huset den tidligere Handelshøjskole i Aarhus, der siden 2007 har været en del af Aarhus Universitet.

Men det er i mine øjne også en rigtig beslutning, som en enig fakultetsledelse på Aarhus BSS også støtter.

Der er i dag betydelige trængselsproblemer på Fuglesangs Allé, hvor vi har svært ved at huse alle vore medarbejdere og give dem og vores mange studerende tilstrækkeligt gode og tidssvarende arbejds- og studiebetingelser. En flytning til Universitetsbyen vil kunne afhjælpe disse trængselsproblemer, også ved at der bliver bedre muligheder for at udnytte bygningerne på begge sider af Nørrebrogade mere hensigtsmæssigt. Og de mange nye studerende og medarbejdere fra Fuglesangs Allé vil uden tvivl både nyde godt af og bidrage til et levende og inspirerende campusmiljø i Universitetsbyen og Universitetsparken.

Planen er, at Aarhus BSS bliver samlet i det nordøstre hjørne af Universitetsparken og de arealer og bygninger, der ligger i Universitetsbyen umiddelbart på den anden side af Nørrebrogade, og at de vil blive knyttet sammen af to tunneller under letbanen.

Det vil ikke alene give bedre muligheder for at udnytte bygningerne bedre, men det vil nok så vigtigt understøtte og fremme samarbejdet på tværs af fakultetets institutter, som der er rigtig meget perspektiv i på en række områder.

Samtidig bliver Aarhus BSS placeret i hjertet af Aarhus Universitet, og det vil forhåbentlig ligeledes fremme perspektiverne i og mulighederne for, at der i højere grad samarbejdes på tværs af fakulteterne.

Og så skulle de nye omgivelser i Universitetsbyen også meget gerne give endnu bedre muligheder for at fastholde og udbygge de omgivelses- og erhvervsrelationer, der i meget høj grad har været en del af Fuglesangs Allés DNA, og som Aarhus Universitet og Aarhus BSS i meget høj grad har nydt godt af og taget ved lære af.

Hovedtrækkene i Aarhus Universitets udviklingsplan er nu lagt fast, men hvordan planen udmøntes i deltaljer, skal der nu arbejdes videre på. Og det arbejde inviteres medarbejdere og studerende til at tage del i.

Jeg håber, at mange vil tage imod den invitation. Det er ikke hver dag, vi får mulighed for at præge Aarhus Universitets udvikling på så afgørende vis.    

______________________________________________________

Her kan du læse mere om den nye campus og indsende dine forslag.