Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Brug din stemme ved årets universitetsvalg

Thomas Pallesen opfordrer alle medarbejdere til at stemme ved dette års universitetsvalg. Foto: Lars Kruse (AU Foto).

Kære medarbejdere

I år er der universitetsvalg på Aarhus Universitet. Her skal vi vælge repræsentanter til AU’s bestyrelse og akademiske råd - helt centrale instanser, som er med til at sætte retningen på både universitets- og fakultetsniveau.

Til bestyrelsen skal vi vælge i alt tre medarbejderrepræsentanter – to fra det videnskabelige personale og en fra det teknisk-administrative.

Som medlemmer af AU’s bestyrelse får de en vigtig rolle, da de skal repræsentere medarbejdernes interesser på ledelsesniveau. Bestyrelsen er universitets øverste myndighed, som fastlægger retningslinjerne for universitet og sætter de langsigtede mål for dets aktiviteter og udvikling. I bestyrelsen drøftes og træffes beslutninger om blandt andet budget og strategi.

På fakultetsniveau skal vi desuden vælge 14 medlemmer til det akademiske råd – 12 blandt det videnskabelige personale og to blandt de ansatte ph.d.-studerende. Desuden skal vælges tre observatører blandt det teknisk-administrative personale. Det er i de akademiske råd, at I som medarbejdere sikres medbestemmelse og inddrages i diskussionerne af akademiske forhold såsom fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at stemme ved dette års universitetsvalg og dermed være med til at sætte jeres præg på Aarhus BSS’ og Aarhus Universitets virke og fremtid.

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen


Vigtige datoer ved årets universitetsvalg

  • De endelige opstillingslister opslås på www.au.dk/valg torsdag d.7- fredag d. 8. november 2019.
  • Du kan afgive din stemme fra mandag 11. november kl. 9.00 – torsdag 14. november 2019 kl. 16.00.
  • Afstemningen foregår elektronisk.
  • Valgresultatet offentliggøres 18 - 20. november.
  • De nyvalgte tiltræder d. 1. februar 2020.

Vil du vide mere?

  • Læs mere om Universitetsvalg 2019 her
  • Læs om de forskellige råd, nævn og udvalg her.