Erhvervskonference med fokus på tværfaglighed

Fredag d. 2. juni løb Aarhus BSS’ første erhvervskonference af stablen for 300 alumner, samarbejdspartnere og medarbejdere. Emnet var ledelse i den nye verden, og på programmet var både forskere fra hele Aarhus BSS og erhvervsledere. Konferencen satte dermed fokus på både fakultetets tværfaglighed og på samspillet mellem teori og praksis.

300 deltagere var mødt op til erhvervskonferencen d. 2 juni. Foto: AU Foto.

En stor del af fakultetets fagligheder var i spil, da Aarhus BSS fredag d. 2. juni afholdt sin første erhvervskonference under temaet ”Ledelse i den nye verden”. Målgruppen var primært alumner, det øvrige erhvervsliv og samarbejdspartnere, men også medarbejdere og enkelte studerende havde fundet vej til konferencen.

De 300 deltagere kunne vælge mellem otte forskellige sessions, som bestod af oplæg fra forskere fra hele Aarhus BSS og en række profiler fra erhvervslivet. Dermed fik deltagerne både et indblik i den nyeste forskning inden for ledelse på tværs af fakultetet og kunne samtidig høre om en mere praktisk tilgang til ledelse. Og det var netop meningen med konferencen, fortæller Jacob Kjær Eskildsen, som er institutleder på Institut for Virksomhedsledelse og også har været en af drivkræfterne bag arrangementet:

”Med erhvervskonferencen ønskede vi både at vise omverdenen de mange fagligheder, der spiller sammen på Aarhus BSS, men også hvordan vores forskning kan bidrage i offentlige og private virksomheder. Vi inviterede erhvervslivet med ind som deltagere, fordi det netop illustrerer det tætte forhold mellem teori og praksis. Konferencen har vist, at vi kan arbejde sammen – både internt på tværs af vores fagligheder og med verden omkring os. Det har været fantastisk at opleve”.

Stor interesse i erhvervslivet

Professor Lotte Bøgh Andersen fra Institut for Statskundskab var en af de 12 forskere fra Aarhus BSS, der holdt oplæg på konferencen. I sin præsentation fortalte hun, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes motivation og organisationernes målopfyldelse. Det gav efterfølgende anledning til en god diskussion og erfaringsudveksling blandt deltagerne, der kom fra både det offentlige og private erhvervsliv:

”I forhold til ledelse og motivation er organisationerne på nogle måder temmelig ens, da medarbejdere motiveres af nogle af de samme mekanismer uanset, om de er offentligt eller privat ansat,” fortæller Lotte Bøgh Andersen. ”For mig at se, kan Aarhus BSS bruge erhvervskonferencen til at vise, hvordan vi samarbejder på tværs af institutterne, og dermed også, hvordan vi kombinerer viden om offentlige og private virksomheder til gavn for begge organisationstyper.” 

Det er første gang, at Aarhus BSS afholder en større erhvervskonference, men det bliver ikke den sidste. I følge Jacob Kjær Eskildsen vil arrangementet fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed:

”Nu skal vi selvfølgelig evaluere konferencen og se, om der er ting, der skal ændres eller justeres til næste år,” fortæller han. ”Men jeg er virkelig tilfreds med arrangementet og tør godt sige, at vi gentager successen næste år. De mange tilfredse deltagere viser også, at erhvervslivet er meget interesseret i denne slags arrangementer, og det skal vi selvfølgelig drage nytte af.”

Se billeder og præsentationer fra konferencen