Fem ansættelser i Aarhus BSS’ ledelse på plads

I efteråret 2021 har fem stillinger i fakultetsledelsen på Aarhus BSS været i opslag – tre institutledere og to prodekaner. Der er både velkendte og et enkelt nyt navn at finde blandt posterne, som har tiltrædelse henholdsvis per 1. december og 1. januar.

Jan Tønnesvang, Per Munk Christiansen, Anders Frederiksen, Morten Rask og Niels Mejlgaard
Fra venstre mod højre: Jan Tønnesvang, Peter Munk Christiansen, Anders Frederiksen, Morten Rask og Niels Mejlgaard Foto: AU Foto

I løbet af efteråret 2021 har fem stillinger i fakultetsledelsen på Aarhus BSS været i opslag. Det drejer sig om tre stillinger som institutleder på henholdsvis Psykologisk Institut, Institut for Statskundskab og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Dertil kommer de to stillinger som prodekan på fakultetet: prodekan for uddannelse og prodekan for forskning og talentudvikling.

De nævnte lederstillinger er alle åremålsansættelser for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i op til yderligere tre år. Når stillingerne skal i opslag, foregår det gennem en grundig ansættelsesproces, hvor blandt andet rådgivningsudvalg fra de respektive institutter – eller på tværs af fakultetet for prodekanernes vedkommende – er med til at sikre den faglige og ledelsesmæssige legitimitet i udvælgelsen.

Dekan Thomas Pallesen glæder sig over en række velafsluttede ansættelsesprocesser og ser frem til at se både et enkelt nyt såvel som fire velkendte ansigter i fakultetsledelsen.

Tre institutledere fortsætter i deres stillinger

  • På Psykologisk Institut fortsætter professor Jan Tønnesvang som institutleder per 1. december 2021.
  • På Institut for Statskundskab fortsætter professor Peter Munk Christiansen som institutleder per 1. december 2021.
  • På Institut for Forretningsudvikling og Teknologi fortsætter professor Anders Frederiksen som institutleder per 1. januar 2022.

Morten Rask ansættes som prodekan for uddannelse

I dekanatet ansættes lektor Morten Rask som prodekan for uddannelse per 1. januar 2022, efter at han siden den 1. februar 2021 har været konstitueret prodekan.

”Jeg er glad for, at Morten fortsætter som prodekan for uddannelse, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i såvel dekanatet som fakultetsledelsen,” siger Thomas Pallesen.

Niels Mejlgaard bliver ny prodekan for forskning og talentudvikling

Som et nyt ansigt i dekanatet vil professor Niels Mejlgaard per 1. januar 2022 overtage posten som prodekan for forskning og talentudvikling.

Niels kommer fra en stilling ved Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab og har desuden bidraget til Aarhus BSS som associate dean for EU-finansiering siden 2018.

Thomas Pallesen fortæller: ”Niels kommer med en stærk baggrund fra det faglige felt, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde i dekanatet og fakultetsledelsen.”

”Jeg vil samtidig gerne rette en stor tak til Per Baltzer Overgaard for hans meget kompetente og solide indsats som prodekan gennem årene. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Per, og han har ydet et markant bidrag til den udvikling, Aarhus BSS har gennemgået på områderne for forskning og talentudvikling i perioden,” afslutter Thomas Pallesen.


Læs mere