Mundtlig eksamen via Zoom: de første erfaringer

På grund af corona-situationen afholdes mange af årets eksaminer online. I april fandt de første mundtlige eksaminer via Zoom sted på Aarhus BSS, og det var en god oplevelse, fortæller lektor Franziska Günzel-Jensen. Her giver hun sine fem bedste råd til andre, som skal holde mundtlig eksamen online.

19.05.2020 | Sinne B. Jakobsen

Lektor Franziska Günzel-Jensen har som den første afholdt på Aarhus BSS afholdt mundlige eksaminer via Zoom. Foto: AU Foto

På Aarhus Universitet betyder coronakrisen blandt andet, at den grønne eksamensdug for mange studerende og undervisere i år er erstattet af online eksaminer. Det gælder både skriftlige og mundtlige eksaminer, hvor mange for første gang afholdes via videoplatformen Zoom.

På Aarhus BSS fandt de første mundtlige Zoom-eksaminer allerede sted i april. Her havde lektor Franziska Günzel-Jensen fra Institut for Virksomhedsledelse over tre dage 28 studerende oppe i faget Entrepreneurship.

Hun er glad for, at hun og de studerende på trods af coronakrisen fik mulighed for at afslutte faget med en mundtlig eksamen - også selvom det var under noget anderledes former. Og selve eksamen var faktisk en rigtig god oplevelse, fortæller hun:

”Jeg er meget positiv overrasket over, hvor godt det fungerede at holde mundtlig eksamen via Zoom. De studerende har også givet god feedback. Jeg havde ingen tidligere erfaring med Zoom, men systemet er supernemt at finde ud af, og teknikken virkede fint. Selvfølgelig er rammerne noget anderledes, men alt i alt er det en god oplevelse, som man ikke skal være nervøs for.”

En kæmpe indsats bærer frugt

Prodekan for uddannelse Per Andersen glæder sig over de første gode erfaringer med mundtlig online eksamen:

”Selvom det er en ny oplevelse for alle parter at holde mundtlige eksaminer online, er jeg sikker på, at vi kan løfte opgaven,” siger han. ”Alle undervisere og vejledere har ydet en kæmpe indsats gennem hele nedlukningsperioden, og vi kan trygt sende vores studerende til eksamen – også online. De studerende bedømmes jo på læringsmålene og ikke på eksamensformen.”

Per Andersen vil også gerne kvittere for det store stykke arbejde, som de faglige miljøer og den enkelte underviser har gjort for at konvertere eksaminerne til et online format:

”De første positive oplevelser med mundtlige online eksaminer viser med al tydelighed, at det store arbejde bærer frugt,” siger han. ”Vi vil naturligvis samle op på de erfaringer, vi gør os i denne eksamensperiode, og det bliver interessant at se, om og hvordan vi fremover vil kunne bruge noget af det, vi har lært.”

Håndtering af eksamenssnyd

En af de store udfordringer ved online eksaminer er, hvordan man håndterer eksamensnyd. AU har derfor lavet et sæt regler og retningslinjer, som man som eksaminator skal være særlig opmærksom på i forbindelse med omlægningen af eksaminer til online-former. Du finder retningslinjerne på denne side.

Franziskas 5 gode råd, hvis du skal holde mundtlig eksamen via Zoom

  1. Glæd dig, og tag det som en god mulighed for at afslutte dine fag på en god måde.
  2. Fortæl dine studerende, at de skal forberede sig, som var det en almindelig eksamen. Online eksamen er stadig er en eksamenssituation, hvor de skal performe, være præsentable osv.
  3. Planlæg dine eksamensdage, så det giver mening for dine omstændigheder derhjemme. Hav max 12 studerende oppe om dagen, og hold pauser fx á 10 minutter imellem hver eksamen.
  4. Test teknikken i god tid. Start gerne online rummet ½ time før. Hvis billedet fryser under selve eksamen, går det over, hvis du og censor slukker og tænder jeres mikrofoner.
  5. Overvej din feedback grundigt. Husk, at du ikke kan bruge dit kropsprog. Vær derfor lidt mere eksplicit, hvis de studerende er på vej et forkert sted hen.

Nyttige links til dig, der skal afholde eksaminer online: 


Læs mere:

Artikel: Ny opdatering og nye retningslinjer gør Zoom sikker at bruge til eksaminer

Aarhus BSS