Nyheder fra ledelsen

Tværfagligt samarbejde – en strategisk prioritering

Som en del af fakultetets strategiarbejde har hvert institut i efteråret 2019 udformet en hvidbog, som fastlægger institutternes prioriteter og aktiviteter for 2020. Fælles for alle institutter er et fokus på tværfagligt samarbejde – både i forskning og uddannelse.

Bord med arbejdspapirer, skriveredskaber og kaffe
Foto: Colourbox

Med afsæt i Aarhus BSS’ strategi tager institutternes hvidbøger udgangspunkt i indsatsområderne uddannelse, forskning, internationalisering og eksterne relationer. Inden for disse områder fastlægges prioriteringer og aktiviteter, som instituttet vil have særligt fokus på i det kommende år. Disse inkluderer bl.a. førsteårsfrafald, rekruttering, kvalitet af forskningsoutput samt hjemtag af eksterne forskningsmidler.

Der er dog også strategiske indsatsområder, som er fælles for alle institutter - blandt andet at bidrage til tværfagligt samarbejde på fakultetet – både i forskning og uddannelse.

Dekan Thomas Pallesen ser store muligheder i at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af fakultetet: 

”Når man arbejder tværfagligt handler det ikke om at svække kernefagligheden, men tværtimod om at bruge de enkelte fagligheder til at styrke hinanden,” siger han. ”Og det er jo netop dét, vi kan på Aarhus BSS. Den forskning, der ligger i krydsfeltet mellem samfunds- og erhvervsvidenskaberne, er i høj grad med til at løse samfundets komplekse udfordringer. Her er der ofte brug for løsninger, der trækker på flere kernefagligheder.”

Centre med tværfagligt DNA

Tværfaglige forskningscentre er én af de måder, hvorpå man kan skabe grobund for forskning og fagtilbud, som rækker ud over de traditionelle faglige skel. Og på Aarhus BSS har to tværfaglige forskningscentre for nyligt set dagens lys.

I maj 2018 åbnede Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Her har man i dag søsat en række tværfaglige forskningsprojekter inden for ledelsesforskning, som trækker på forskere inden for statskundskab, psykologi, virksomhedsledelse og økonomi.

Den 1. januar i år åbnede det nye Center for Integrativ Business Psykologi. Her skal der forskes i emner som forbrugeradfærd, nudging, forretningsetik og sustainability. Centret forankres på Psykologisk Institut, men styregruppen består desuden af forskere fra Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Der holdes kick-off meeting for alle interesserede den 27. marts.

Den tværfaglige forskning vil også blive anvendt i forbindelse med undervisningen og bidrage til videreudvikling af fakultetets uddannelsesportefølje og de studerendes faglige kompetencer.

Fakta om institutternes hvidbøger:

  • Er en del af Aarhus BSS’ strategiarbejde og bidrager til, at fakultetet når de fastsatte mål
  • Udarbejdes hvert efterår efter den generelle strategiopfølgning på fakultetet
  • Synliggør og fokuserer institutternes prioriteringer/aktiviteter for det kommende år.

Vil du vide mere?

Læs mere om strategien på Aarhus BSS