Veloverståede internationale akkrediteringsbesøg

I september og oktober havde Aarhus BSS besøg af de to internationale akkrediteringsinstitutioner EFMD og AMBA. Besøgene forløb efter planen, og begge akkrediteringspaneler havde stor ros til de engagerede medarbejdere, studerende, alumner og aftagere, de mødtes med i løbet af de dage, de tilbragte på Aarhus BSS. Nu afventer fakultetet akkrediteringsinstitutionernes stillingtagen til, om Aarhus BSS fortsat kan kalde sig EQUIS og AMBA-akkrediteret.

Efterårets to store akkrediteringsbesøg på Aarhus BSS er nu overståede, og de gik begge helt efter planen. EQUIS-besøget fandt sted 19.-21. september, mens AMBA-panelet, der havde særligt fokus på MBA uddannelsen, besøgte fakultetet d. 11.-12. oktober. Under deres besøg fik begge paneler rig mulighed for at snakke med både ledelse, medarbejdere, studerende og aftagere. På baggrund af de to besøg skal de to akkrediteringsinstitutioner nu tage stilling til, om Aarhus BSS fremover kan kalde sig EQUIS og AMBA-akkrediteret.

Hvad er næste skridt?

EQUIS-akkrediteringspanelet arbejder i øjeblikket på deres evalueringsrapport som bl.a. indeholder deres endelige anbefaling til akkreditering. Evalueringsrapporten danner grundlag for diskussionen i EFMD Accreditation Board, som i midten af december skal tage endelig stilling til, om Aarhus BSS fortsat kan kalde sig EQUIS-akkrediteret.

AMBA-akkrediteringspanelet har seks uger til at færdiggøre deres evalueringsrapport, inden den fremlægges for AMBA International Accreditation Advisory Board. Hele processen forventes at være afsluttet senest 8 uger efter besøget. AMBA-akkrediteringen gives for tre eller fem år.

Endnu et akkrediteringsbesøg i sigte

I slutningen af 2018 skal fakultetet aflevere sin næste store internationale selvevalueringsrapport, da AACSB i marts 2019 gæster Aarhus BSS ifm. deres genakkrediteringsbesøg. AACSB står for Association to Advance Collegiate Schools of Business, og Aarhus BSS blev i 2013 AACSB-akkrediteret for en 5-årig periode.

Hvis du vil vide mere om akkrediteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte:

Dekan Thomas Pallesen
Mail: pallesen@au.dk
Mobil.: +4520373932

Rådgiver Lone Sannemann Jacobsen
Mail: los@au.dk
Fastnet.: +4587152505
Mobil: +4530562189