Båndet for efter- og videreuddannelse (EVU)

Medlemmer og formål

Båndet for Efter- og videreuddannelse er etableret for at sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde vedr. efter- og videreuddannelse på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner.

Båndets medlemmer er udpeget af lederne af efter- og videreuddannelsesområdet i de administrative centre, båndet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesstrategisk Sekretariat. Desuden deltager specialister efter behov.

Arts: Charlotte Stovgaard

Aarhus BSS: Helle Gabriel Jensen

Health: Kristine Elkær Rohde Lauridsen (Ordfører)

Natural Sciences & Technical Sciences: Bente Mattsson og Lotte Thiessen

AU Uddannelse: Kirsten Largren

Kommissorium for EVU-båndet

Ønsker du at komme i kontakt med EVU-båndet?

Mødeplan

13. september 2021 kl.  14.00 - 15.30, Teams

21. december 2021 kl. 09.00 - 10.30, Teams

8. februar 2022 kl. 11.00 -12.00, Teams

15. marts 2022 kl. 14.00 - 15.30, lokale 1445-031

14. juni 2022 kl. 13.00 - 14.30, lokale 1445-025