Båndet for efter- og videreuddannelse (EVU)

Aarhus Universitet

Medlemmer og formål

Båndet for Efter- og videreuddannelse er etableret for at sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde vedr. efter- og videreuddannelse på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner.

Båndets medlemmer er udpeget af lederne af efter- og videreuddannelsesområdet i de administrative centre. Båndet sekretariatsbetjenes af Kvalitet, Legalitet og Optagelse, AU Uddannelse. Desuden deltager specialister efter behov.

Arts: Mette Sophia Bøcher Rasmussen og Mette Quist Jensen

Aarhus BSS: Helle Gabriel Jensen (Ordfører)

Health: Kristine Elkær Rohde Lauridsen 

Natural Sciences & Technical Sciences: Lotte Thiessen 

AU Uddannelse: Tina Trang Lam og Stefan Anand Ilsøe (Koordinator)

Kommissorium for EVU-båndet

Ønsker du at komme i kontakt med EVU-båndet?

29. august 2023 kl.  10.00 - 11.30, lokale 1443-036

7. november 2023 kl. 10.00 - 11.30, lokale 1448-211 (Aflyst)

9. januar 2024 kl. 13.15 - 14.45, lokale 1448-211

5. marts 2024 kl. 10.00 - 11.30, lokale 1448-211 

23. april 2024 kl. 10.00 - 11.30, lokale 1448-211

11. juni 2024 kl. 10.30 - 12.00, lokale 1448-211