Digitaliseringsstrategi

Med digitaliseringsstrategien sætter universitetet en række ambitiøse mål som vil sikre, at Aarhus Universitet følger med den digitale udvikling.

Gennem anvendelse af en bred vifte af digitale løsninger er det ambitionen at understøtte målsætningerne om bedre undervisning, læring, forskning og formidling såvel som forenkling af administrationen.

Arbejdet med digitaliseringsstrategien er forankret i Ledelseskredsens i Enhedsadministrationen (LEA), Forskningsudvalget (UFFE) og Uddannelsesudvalget (UFU). Den overordnede prioritering på tværs af administration, uddannelse og forskning foretages af universitetsledelsen, der også løbende vil følge op på fremdriften.Fire overordnede målsætninger

Strategien er bygget op om fire overordnede målsætninger for forskning, uddannelse, studie- og arbejdsmiljø samt administration:

  1. Digitalisering af forskningsområdet: Aarhus Universitet skal etablere, udvikle og vedligeholde digitale faciliteter og kompetencer for derigennem at fastholde og udbygge sin position som et internationalt ledende universitet inden for forskning og for at fortsætte et stærkt engagement i samfundsudviklingen.
  2. Digitalisering af uddannelsesområdet: Aarhus Universitet skal etablere, udvikle og vedligeholde digitale faciliteter og kompetencer for derigennem at kunne øge anvendelsen af Educational IT i bestræbelserne på at udbyde uddannelser på højeste internationale niveau.
  3. Universitetets digitale studie- og arbejdsmiljø: Aarhus Universitet vil tilbyde et digitalt understøttet, attraktivt og inspirerende studie- og arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende og medarbejdere.
  4. Digitalisering af universitetets administration: Aarhus Universitets digitale løsninger skal bidrage til en effektiv, sammenhængende og professionel administration, så studerende og medarbejdere kan fastholde fokus på universitetets kerneopgaver.