Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2011

Rektor formandskandidat til EUA's bestyrelse

Når der om tre uger skal vælges ny formand til European University Association (EUA), står valget mellem tidligere rektor for Universidade de Aveiro i Portugal, Maria Helena Nazaré, og rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen.

European University Association repræsenterer ca. 850 universiteter, rektorkollegier og universitære organisationer fra 46 europæiske lande, og formands- og bestyrelsesvalget bliver afholdt i forbindelse med EUA's 10-års jubilæumskonference, som afholdes den 13.-15. april på Aarhus Universitet.

Lauritz B. Holm-Nielsen har været medlem af EUA's bestyrelse siden 2008, hvor han har arbejdet for at styrke og udvikle Europa som en samlet vidensregion i en skærpet global konkurrence. Det arbejde vil han fortsætte, hvis han bliver valgt som formand. Valgperioden for en EUA-formand er fire år, hvoraf det første er et overleveringsår, som foregår i samarbejde med den nuværende formand.

Hvis Lauritz B. Holm-Nielsen bliver valgt til formand, fortsætter han - som andre formænd før ham - som rektor på Aarhus Universitet sideløbende med EUA-engagementet. Det samme vil være tilfældet, hvis han ikke bliver formand, men fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Årets tema for EUA-konferencen er talentudvikling.


Lars Moseholm konstitueret som vicedirektør for AU Viden

Universitetsledelsen har besluttet at konstituere forskningschef og centerleder Lars Moseholm i stillingen som vicedirektør for AU Viden den 1. april.

Som konstitueret vicedirektør skal Lars Moseholm i samarbejde med universitetsledelsen lægge rammerne for og udvikle videnudveksling og myndigheds- og erhvervsbetjeningen i forhold til de centrale ministerier og AU's øvrige vigtige kunder. AU Viden bliver lokaliseret i Emdrup og Aarhus, og Lars Moseholm vil have tjenestested begge steder.

Stillingen som vicedirektør for AU Viden vil blive opslået snarest muligt.


Møder for administrative medarbejdere

I den forgangne uge blev der afholdt møder med dels funktionscheferne, og dels med medarbejderne i AU Administration. På møderne fortalte universitetsdirektør Jørgen Jørgensen og vicedirektørerne for hhv. HR og Økonomi og planlægning, Louise Gade og Søren Trangbæk, mere om Fremtidens Aarhus Universitet og de forandringer, som finder sted i den kommende tid.

På hjemmesiden for Fremtidens AU ligger både en optagelse af medarbejdermødet i AU Administration og slides fra de tre oplæg, der blev holdt.


Forandringsseminar for ledere

Et stort antal ledere på Aarhus Universitet deltager i den kommende tid i heldagsseminarer, hvor de med konsulentbistand fra AS3 Development vil få inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man som leder håndterer forandringsprocesser.

Ud over at kunne lede medarbejdere igennem forandringerne skal lederne også kunne håndtere, at de måske selv påvirkes af organisationsændringerne. Derudover skal lederne i den kommende tid sikre, at den daglige drift opretholdes, samtidig med at de også skal bevare fokus på at implementere de mange nye tiltag.

Der arrangeres i alt syv seminarer – heraf to på Sjælland – i perioden mellem den 29. marts og den 4. april.


Møde med de studerende om Fremtidens AU

Universitetsledelsen og Studenterrådet afholder i dag møde for de studerende, hvor de vil få mulighed for at stille spørgsmål til universitetsledelsen om fremtidens Aarhus Universitet.

De studerende, som er forhindret i selv at deltage ved mødet, har kunnet fremsende spørgsmål via mail. Mødet vil blive optaget på video og efterfølgende gjort tilgængeligt på AU’s studenterportal.


Master Class med Farah Pandith

U.S. Special Representative to Muslim Communities Farah Pandith fyldte onsdag den 23. marts Dale’s Café til en eksklusiv master class for studerende på Aarhus Universitet. Farah Pandith besøgte Aarhus som en del af sit arbejde med at fremme dialogen med og mellem muslimer verden over – ikke mindst med fokus på de kommende muslimske meningsdannere og frontfigurer.

Farah Pandith blev ledsaget af den amerikanske ambassadør Laurie S. Fulton, og de fik i forbindelse med besøget en præsentation af Aarhus Universitet og universitetets internationale strategi og aktiviteter i Dale T. Mortensen Building ved prorektor.


Danmark vært for Euroscience Open Forum

Danmark er blevet udvalgt som vært for Europas største forskningspolitiske konference, Euroscience Open Forum, i 2014. Det giver de danske universiteter en stor mulighed for at sætte den europæiske dagsorden, når de 4-5.000 gæster, som forventes at deltage, diskuterer forskning, uddannelse og innovation. ESOF 2014 har fået sloganet ’Science Building Bridges’, som afspejler, at konferencen blandt andet vil fokusere på at skabe forbindelser og samarbejder på tværs af samfundets sektorer.


U-days har stor effekt

En spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med u-days viser, at det fælles aarhusianske tiltag for kommende studerende har stor effekt på deres uddannelsesvalg.

Undersøgelsen, som mere end 1200 af årets knap 9000 u-days-gæster har svaret på, siger blandt andet, at u-days for 82 procent af spørgeskemadeltagerne har været med til, at de er kommet nærmere et uddannelsesvalg. For 65 procent af dem, som har svaret på undersøgelsen, har u-days været medvirkende til, at de nu overvejer at søge optagelse på en bestemt uddannelse.

Ni ud ti siger, at det er godt at opleve uddannelsesstedet personligt. Otte ud af 10 har sagt ja til, at det har stor eller meget stor betydning, at de under u-days kan tale med en studerende, underviser eller vejleder.

U-days foregik 3.-4. og 5. marts og havde i år en ny hjemmeside, som på én dag havde besøg af 5.000 personer. Der var 8.779 besøgende i år – en stigning på mere end 1.000 personer. Knap 4.500 besøgte Aarhus Universitet, og det er en stigning på 300 personer i forhold til sidste år.


Kalender

  • 28. marts: Møde for studerende om ny organisering
  • 2. april: Åbent hus på AU-HIH, Herning
  • 4.-5. april: Møde om akademiske råd
  • 9. april: Åbent hus på Campus Emdrup
  • 11.-15. april: EUA-konferencer på Aarhus Universitet
  • 29. april: Forskningens Døgn
  • 29. april: Kapsejlads
  • 12.-14. maj: MatchPoints 2011

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 28. marts 2011

 


Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog