Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2011

Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso besøger Aarhus Universitet

Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso besøger Aarhus Universitet fredag den 15. april i forbindelse med EUA’s 10-års jubilæumskonference, som universitetet er vært for.

EUA (European University Association) har inviteret Barroso til at komme med sit bud på, hvordan de europæiske universiteter skal bidrage til at sikre den fremtidige vækst i Europa. Europa-Kommissionens formand holder sit oplæg i forbindelse med konferencens afslutningsceremoni fredag eftermiddag. Her skal bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen, nuværende formand for EUA Jean-Marc Rapp og rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, også tale.

Forud for afslutningsceremonien holder José Manuel Barroso møde med Lars Løkke Rasmussen på Aarhus Universitet.

I forbindelse med Barrosos besøg kommer også to andre danske ministre til Aarhus: videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og klima- og energiminister Lykke Friis. De skal blandt andet deltage i kommissionsformandens øvrige besøg i Aarhus: først på Vestas i Skejby og herefter på Aarhus Rådhus.

Også i morgen onsdag den 13. april er Charlotte Sahl-Madsen på Aarhus Universitet. Her skal hun tale til åbningsceremonien af EUA-konferencen, der har fokus på talentudvikling under overskriften Investing Today in Talent for Tomorrow.


Alle institutnavne er på plads

Universitetsledelsen har nu lagt sig fast på navne til samtlige institutter på Aarhus Universitet. Det sker efter indstilling fra dekanerne Mette Thunø og Svend Hylleberg, som i den seneste tid har indsamlet forslag fra medarbejdere og studerende ved hhv. Arts og School of Business and Social Sciences.

På Arts har det resulteret i tre ændringer i forhold til 9. marts-rapporten, således at enhederne benævnes:

  • Institut for Kultur og Samfund (Dept. of Culture and Society)
  • Institut for Æstetik og Kommunikation (Dept. of Aesthetics and Communication)
  • Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (Dept. of Education)
  • Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (Centre for Teaching Development and Digital Media)

School of Business and Social Sciences har også indført en række ændringer i institutnavnene, der fremover lyder som følger:

  • Institut for Erhvervskommunikation (Dept. of Business Communication)
  • Juridisk Institut (Dept. of Law)
  • Institut for Statskundskab (Dept. of Political Science and Government)
  • Psykologisk Institut (Dept. of Psychology and Behavioural Sciences)
  • Institut for Marketing og Organisation (Dept. of Business Administration)
  • Institut for Økonomi (Dept. of Economics and Business)

På Science and Technology og Health har der ikke været nogen navneændringer i forhold til rapporten fra 9. marts.


Konstruktivt døgnseminar om akademiske råd

Døgnseminaret, som universitetsledelsen afholdt sammen med de nuværende akademiske råd på Sandbjerg Gods tidligere på ugen, er foreløbig mundet ud i et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gå dybere ind i udviklingen af en model for fremtidens akademiske råd. På seminaret var der stor enighed om, at det er en udfordrende, men vigtig opgave at skabe en løsning, der indtænker de akademiske råd i universitetets ledelsesstruktur og sikrer, at de kommer til at spille en større rolle i den interne kommunikation.


Status for ønskerunden

De første af de medarbejdere, som vurderes at blive særligt berørt af organisationsforandringerne, blev i den forgangne uge indkaldt til informationsmøder om den videre proces i ønskerunden. Samtidig udgik et brev fra universitetsdirektør Jørgen Jørgensen til alle administrative medarbejdere, som forklarer forløbet i de kommende måneder.

Som brevet fra Jørgen Jørgensen omtalte, tiltrådte per 1. april fire administrationschefer, som skal deltage i udviklingen af de administrative centre. Der er tale om Ole Jensen (Arts), Niels Damgaard Hansen Science and Technology), Steen Ib Kjeldsen (School of Business and Social Sciences), og Anders Roed (midlertidigt konstitueret på Health).

Umiddelbart forude venter nu en afklaring af funktionschef-stillingerne, hvorefter ønskerunderne vil fortsætte mod en afklaring for øvrige ledere og medarbejdere.


Mange ansøgere til ledende stillinger

For nylig udløb ansøgningsfristen til de resterende fem prodekanstillinger og de 19 institutlederstillinger, som Aarhus Universitet opslog tidligere på året.

27 personer, hvoraf godt en fjerdedel er kvinder, har søgt de fem prodekanstillinger. De fem stillinger var fordelt med to på hhv. Arts og Health, samt en enkelt stilling på Science and Technology. Ansøgningerne er blevet vurderet af rådgivningsudvalg, dekaner og den samlede universitetsledelse, og der er igangsat samtaleforløb, som vil blive efterfulgt af lederprofiltests.

De 19 opslåede institutlederstillinger (samt også en stilling som centerleder på AU Herning) er i alt blevet søgt af 81 personer. Også her havde cirka en fjerdedel af ansøgningerne kvindelig afsender. Disse ansøgninger er også blevet gennemgået af rådgivningsudvalg og universitetsledelse og vil blive suppleret af samtaler og tests efter samme model som ved prodekan-ansættelserne.

Inden længe vil også stillingerne som vicedirektør for hhv. AU Viden og AU Studieadministration blive opslået. De første samtaler afholdes medio maj, og de to nye vicedirektører ventes udnævnt den 31. maj. Både prodekaner, institutledere og vicedirektører kan formentlig tiltræde enten 1. juni eller 1. juli.


Styregruppe påbegynder møderække

Styregruppen, som skal sikre fremdriften i den kommende implementeringsproces, har afholdt et indledende møde for at drøfte rammerne for gruppens arbejde i den projektorganisation, der blev beskrevet i rapporten om Fremtidens AU. Man vedtog i den forbindelse at samles hver tredje uge fremover.

Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra både universitetsledelsen, samt TAP- og VIP-grupperne. På det indledende møde udpegede man desuden to studenterrepræsentanter, som også skal deltage i gruppens arbejde.


Nyt dansk-kinesisk samarbejde

Aarhus Universitets iNANO-center bliver model for en stor kinesisk forskningssatsning i universitetsbyen Harbin. Kineserne er især begejstrede for det interdisciplinære og internationale forskningsmiljø, som er opbygget på iNANO i Aarhus. Harbin-Aarhus International Center of Surfaces and Interfaces (HAISI), som kineserne kalder det nye center, placeres ved Harbin Institute of Technology (HIT), der er et landets førende tekniske universiteter. Leder af iNANO, professor Flemming Besenbacher, blev ved åbningen i Harbin udnævnt til æresdoktor ved HIT og underskrev samtidig en aftale om uddannelsessamarbejde mellem Aarhus Universitet og HIT. Med aftalen bliver det lettere for specielt ph.d.-nanostuderende at tage på udveksling ved henholdsvis Aarhus Universitet og HIT.


Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur

Aarhus Universitet skal stå i spidsen for to af seks danske forskningsinfrastruktur-projekter, der senere i år skal fordele 200 mio. kr. imellem sig. Det står klart, efter at Videnskabsministeriet og de danske forskningsinstitutioner med henblik på at forbedre de fysiske rammer for dansk forskning har udarbejdet et roadmap til udvikling af i alt 19 danske forskningsfaciliteter. På den baggrund har videnskabsministeren nu udpeget seks projekter, som allerede i år skal modtage økonomisk støtte til etablering.

Konkrete forslag til projekttitlerne ’Digitalt Humaniora Laboratorium’ og ’Dansk GHz Faststof NMR Instrumentcenter’, skal udarbejdes med forankring på AU, men både disse og de øvrige infrastrukturprojekter udvikles i brede samarbejder mellem flere danske forskningsinstitutioner.


Kalender

 

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 12. april

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog