Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 16/2011

Ny prodekan på Science and Technology

Henrik Bindslev tiltræder per 15. maj som prodekan for forskning på Science and Technology. Han kommer fra en stilling som vicedekan på DTU, hvor han også har været direktør for Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Henrik Bindslev, der er ph.d. i plasmafysik fra Oxford University, er desuden formand for det europæiske energiforskningssamarbejde EERA (European Energy Research Alliance).

Med ansættelsen af Henrik Bindslev er 13 af de 14 prodekanstillinger besat. Den sidste stilling som prodekan for forskning på Health bliver genopslået inden længe, som omtalt i det forrige nyhedsbrev.


Et velfortjent pusterum

Universitetsledelsen håber, at rigtig mange medarbejdere og studerende har sat kryds i kalenderen den 17. juni for at holde fest med kolleger og studiekammerater fra hele universitetet. Den faglige udviklingsproces, er en omfattende og langvarig proces, der kræver ekstra arbejde og ikke mindst tålmodighed, så derfor håber vi, at rigtig mange medarbejdere og studerende vil tage imod invitationen og bruge festen som et velfortjent og kærkommen pusterum. Fremtidens Aarhus Universitet skal også være et sjovt og rart sted at arbejde, og der har vi alle et ansvar. En god fest er et godt sted at starte. Festen er for alle, så mød op og nyd dagen sammen med gode kolleger og studiekammerater og styrk netværket på en afslappet måde.


Nye informationer om den administrative organisation

På de nye informationssider om vicedirektørområderne, som blev åbnet tidligere på ugen, er der nu uddybende beskrivelser af de enkelte områders organisering. Beskrivelserne rummer bl.a. informationer om snitflader og tidsplaner og skal ses som supplement til de organigrammer og funktionscheflister, der blev offentliggjort tidligere på ugen. Sidstnævnte lister er endnu ikke komplette, idet et antal chefstillinger ikke er besat endnu eller er i proces. Navnene vil løbende blive opdateret.


Stillingskatalog udsendt

Aarhus Universitet har nu rundsendt en liste over ledige stillinger til de cirka 110 medarbejdere, som er omfattet af ønskerunden.

Den 16. og 17. maj er der informationsmøder i hhv. Emdrup og Aarhus, hvor der vil blive givet en mundtlig gennemgang af det materiale, der udsendes til brug for ønskerunden, ligesom der vil blive lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

Derefter kan de pågældende medarbejdere frem til den 26. maj ønske sig ind på stillingerne i kataloget på basis af deres kompetencer og interesser, og inden sommerferien vil alle så vidt muligt have modtaget tilbud om en ny indplacering i organisationen.

 


Stor interesse for demokratidebat

Mere end 600 deltagere, heraf mange gymnasieelever, sørgede for de rette rammer, da 18 politikere og meningsdannere diskuterede demokrati og folkestyre i mere end tre timer torsdag aften i Søauditorierne. Aftenens diskussion tog udgangspunkt i fem korte og provokerende oplæg:

 1. Har vi stadig folkestyre?
 2. Har demokratiet en social skævhed?
 3. Er samtaledemokratiet forsvundet i konkurrencestaten?
 4. Bør det stadig være skolens opgave at gøre os til demokrater?
 5. Er medierne blevet en trussel mod demokratiet? '

At dømme efter stemningen på mødet og den meget store tilslutning, så er demokratiet i gode hænder - ikke desto mindre er der flere tegn på, at vores folkestyre og demokratiske forståelse er for nedadgående.

Demokratidebatten var arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus og Machtpoints Seminar 2011 "Challenging Democracy", der til og med lørdag den 14. maj samler nogle af verdens førende demokratitænkere på Aarhus Universitet.

Den verdenskendte politolog, professor Francis Fukuyama er ét af hovednavnene på årets MatchPoints-seminar.

I løbet af fredag den 13. maj blev der lagt et tv-interview med Francis Fukuyama på Aarhus Universitets hjemmeside. Se det på http://www.au.dk.

 


Aarhus Declaration klar fra EUA

Den europæiske universitetsorganisation EUA har netop udsendt Aarhus Declaration, som er konklusionerne fra EUA's årlige konference, som Aarhus Universitet var vært for i midten af april.

Som det fremgår af deklarationen har europæiske universiteter haft en god tradition for at pleje talentmassen på universiteterne, men deklarationen er en opfordring til alle universiteterne om at skærpe deres talentudviklingsindsats. Ved at sikre en endnu bedre indsats for at uddanne dygtige forskerspirer på europæiske universiteter kan universiteterne spille den afgørende rolle som vækstlokomotiv, som er nødvendig for at Europa klarer sig godt i den skarpe globale konkurrence.


Anden ansøgningsrunde til AU Summer University i gang

Her i maj kører anden ansøgningsrunde til Aarhus Universitets sommerskole-aktiviteter, AU Summer School 2011. Nogle fag er allerede fuldt booket, men der er mulighed for at tilmelde sig de fag, der ikke er helt fyldt op.

På www.au.dk/summeruniversity er der en oversigt over samtlige Summer University-fag for den kommende sommer, og her vil det fremgå, hvor der er ledige pladser.

Aarhus Universitet har det seneste år arbejdet ihærdigt på at udbygge sine sommerskoleaktiviteter gennem involvering af alle hovedområder, tiltrækning af et større antal danske og internationale studerende samt etablering af en serviceorganisation i Internationalt Center. Indsatsen har haft en synlig effekt. Universitetet har ét år øget sit fagudbud med 20 fag, så der denne sommer er 66 fag af vælge mellem, heraf har ca. halvdelen nøje udvalgte udenlandske undervisere. Efter den første ansøgningsrunde havde universitetet modtaget mere end 1.500 ansøgninger. 400 af ansøgerne er fra internationale studerende, og det er alene en vækst på 88 procent i forhold til sommeren 2010.

Som sparringspartner for Internationalt Center på Summer University-området er der nedsat et sommerskoleudvalg med repræsentanter fra forskellige fagområder under ledelse af Bodil Due.

Ud over de mange faglige tilbud tilbyder AU Summer University også en række sociale aktiviteter og events.


Møder med de studenterpolitiske organisationer

Universitetsledelsen er nu ved at opbygge en tradition om at afholde orienteringsmøder med de studenterpolitiske organisationer på universitetet. Møderne, der er uformelle og uden referat, har til formål at sikre en sund og konstruktiv meningsudveksling og information om studenterpolitiske emner. Indtil videre er det Studenterrådet og Konservative Studerende, der har ønsket at mødes med universitetsledelsen.


Studenterforskere belønnet af minister

Selskab for Medicinsk Studenterforskning modtog for nylig en hædersbevisning fra indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Foreningen har siden 2005 været med til at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning, og det arbejde blev belønnet med 10.000 kroner fra ministeren ved en overrækkelsesceremoni på Nationalmuseet.


Kalender

 • 12.-14. maj: MatchPoints 2011
 • 24.-25. maj: ledelsesseminar på Sandbjerg
 • 25. maj: Danske Universiteters debatmøde: ”Vinder vi kapløbet? - universiteternes rolle i globalt perspektiv
 • 27. maj: uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2011
 • 15. juni: rektors sommertale
 • 16. juni: bestyrelsesmøde
 • 17. juni: universitetet holder fest
 • 23. juni: HSU-møde

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 13. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog