Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr.17/2011

Universiteternes globale fremtid er til debat

Aarhus Universitet arrangerer i næste uge i samarbejde med Danske Universiteter et debatmøde med temaet ”Vinder vi kapløbet? Hvad er universiteternes rolle i et globalt perspektiv?”

Mødet er det sidste i en møderække, der desuden har fokuseret på internationalisering, uddannelseskvalitet og universiteternes betydning for samfundet. Verdensbankens Dr. Jalil Salmi er på talerstolen, hvor også DTU-rektor Lars Pallesen, centerleder Leif Østergaard og KU-professor Vincent Hendricks vil holde debatoplæg.

Mødet finder sted onsdag den 25. maj kl. 14-17 i Søauditorierne. Deltagelse er gratis, men tilmeldinger nødvendig.

  • Læs mere og tilmeld mødet


Uddeling af Aarhus Universitets største pris

Den 27. maj uddeles Aarhus Universitets største pris til forskere, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris og Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser. Alle medarbejdere er velkomne til at deltage i arrangementet, som finder sted fra kl. 11:00 til ca. kl. 13.30.

Prismodtagerne præsenterer deres forskning, og Musikstuderendes Kor ved dirigent Erling Kullberg underholder. Desuden præsenterer Aarhus Universitets Forskningsfond sin årsberetning. Carl-Holst Knudsen ville i år være fyldt 125 år den 28. maj.

Tilmelding hos Lise Poulsen på lp@adm.au.dk eller 8942 1140 senest 24. maj.


Nyt fælles telefonisystem på hele Aarhus Universitet

Aarhus Universitet overgår i løbet af 2011 til et fælles telefonisystem. Det nye system skal sikre drift, forbedre service og skabe sammenhæng på tværs af universitets lokaliteter.

Forandringen kommer til at ske i etaper, og helt konkret betyder det, at alle medarbejdere på Aarhus Universitet får et nyt telefonnummer inden udgangen af 2011. Medarbejdere i Herning, Silkeborg, Emdrup, Kalø og Roskilde får også en ny telefon.

AU Herning overgår som de første til det nye system, og medarbejderne her har udskiftet både telefoner og telefonnumre pr. den 1. juni.


Fællesmøde skal give input til ny biblioteksstruktur

Medarbejdere ved Aarhus Universitets biblioteker er netop blevet inviteret til et fællesmøde den 26. maj. Her er der mulighed for at drøfte biblioteksstrukturens tilpasning til den nye faglige organisering og ikke mindst komme med input til kommissoriet for den arbejdsgruppe, som i den kommende tid skal udvikle et forslag til en model for Aarhus University Library.

Arbejdsgruppen, der skal bestå af medarbejdere fra både hovedområder og fællesadministration, samt studerende, bliver dannet på baggrund af indstillinger fra dekaner, vicedirektører og studenterorganisationer. Gruppen skal under ledelse af dekan Allan Flyvbjerg bl.a. se nærmere på bibliotekernes funktioner og målgrupper, men også på de overordnede visioner for Aarhus University Library.


Høringsfase om samarbejdsudvalg afsluttet

Forslaget til en ny model for samarbejdsudvalgene på Aarhus Universitet har nu været i høring, og det indbragte en lang række svar fra både hovedområdernes FSU’er og fra LSU’er.

Svarene tyder på, at der er generel opbakning til en nedlæggelse af forhandlingsudvalget, mens meningerne er mere delte om, hvornår den nye samarbejdsudvalgsmodel skal træde i kraft, og om hvorvidt LSU skal være større end de 6-8 personer, som blev anbefalet i rapporten.

Forhandlingsudvalget drøfter rapporten og høringssvarene den 23. maj, hvorefter projektgruppen udarbejder et endeligt forslag til ny organisering af samarbejdsudvalgene. Dette forslag skal drøftes i universitetsledelsen og i HSU i løbet af juni måned.


Kalender

  • 23.maj: Seminar om klimatilpasning med deltagelse af bl.a. klima- og energiminister Lykke Friis.
  • 24.-25. maj: Ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 25. maj: Danske Universiteters debatmøde: ”Vinder vi kapløbet? - universiteternes rolle i globalt perspektiv
  • 26. maj: Møde for biblioteksmedarbejdere
  • 27. maj: Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2011 og AUFF’s ph.d.-priser
  • 15.juni: Rektors sommertale
  • 17. juni: Universitetet holder fest
  • 23. juni: HSU-møde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog