Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2011

Rektors sommertale

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ser tilbage på et begivenhedsrigt forår på Aarhus Universitet, når han holder sin sommertale onsdag den 15. juni. Her vil han blandt andet tage fat i universitetsaktuelle emner som ændringen af universitetsloven og ikke mindst give en status for universitetets største reform nogensinde, Fremtidens Aarhus Universitet. Samtidig vil rektor fortælle om de store faglige satsninger, der nu er sat i søen med lanceringen af bl.a. AU Ideas og de interdisciplinære centre.

Rektor holder sin sommertale i Søauditorierne kl. 14 onsdag den 15. juni. Den vil blive transmitteret på forskellige lokaliteter og blive streamet, så alle, der ikke har mulighed for at overvære den i Søauditorierne, kan følge den på lokale storskærme eller på nettet. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rektor efter talen.

Efter talen vil der være et let traktement.


Stor opbakning blandt medarbejderne til ingeniørfusion

Der var stor opbakning til den kommende fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) og Aarhus Universitet, da der onsdag den 8. juni var informationsmøde for medarbejderne på IHA. Her redegjorde rektor Ove Poulsen (IHA), rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og dekan Brian Bech Nielsen for det arbejde, der nu sættes i gang for at kunne gennemføre fusionen inden årets udgang.

Målet med fusionen er at styrke det meget tætte samarbejde, der i dag eksisterer mellem IHA og AU, og dermed også være med til at modvirke den truende mangel på ingeniører i Danmark. I de seneste fem år er optaget på Ingeniørhøjskolens diplomingeniøruddannelse vokset med 60 procent, og noget tyder på, at det styrkede samarbejde med Aarhus Universitet har været medvirkende til at gøre uddannelsen mere attraktiv.

Bag forliget til fusionen mellem IHA og AU står Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.


De studerende trives

86 procent af de studerende på Aarhus Universitet føler sig godt tilpas på deres studie, og 85 procent er tilfredse med det.  Det viser den nye studiemiljøundersøgelse fra Aarhus Universitet, som 11.000 af universitetet har deltaget i.

De studerendes interesse i faget, deres følelse af at indgå i et fagligt fællesskab og god kontakt til åbne medstuderende samt og imødekommende undervisere i velorganiserede undervisningsforløb er afgørende faktorer for deres trivsel.

Undersøgelser peger også på områder, hvor der skal ske forbedringer og tilpasninger. Universitetsledelsen har derfor afsat 8-10 mio. kr. til opfølgning på undersøgelsen allerede i 2011, hvilket der vil kommer mere information om inden sommerferien.

Universitetsledelsen sætter stor pris på, at så mange studerende har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen, der giver et virkelig godt grundlag for at gøre det allerede gode studiemiljø på Aarhus Universitet endnu bedre.

  • Link til rapporterne for det samlede Aarhus Universitet og de fire hovedområder


Aarhus Universitet søger gode forskningsidéer

I denne uge lancerede Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Forskningsfond to nye initiativer, hvor universitetets medarbejdere kan søge finansiering til gode idéer.

Der er afsat midler til at oprette op til fire nye interdisciplinære centre – ud over de seks, som allerede er planlagt, og som blev omtalt i rapporten fra 9. marts. De nye centre skal kunne præstere tværgående forskning i topklasse og kan bevilges op til 25 mio. kr. i en femårig periode – med mulighed for forlængelse.

Det andet initiativ er blevet døbt AU IDEAS, og her er det muligt at søge støtte til projektudvikling eller etablering af pilotcentre. AU IDEAS er tænkt som et særligt forum for den frie forskning, hvor utraditionelle idéer kan få luft under vingerne.


Jagten på EliteForskere er begyndt

Hovedområderne på Aarhus Universitet har nu åbnet for indstillinger af kandidater til de EliteForsk-priser og -rejsestipendier, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen uddeler i begyndelsen af hvert år. Aarhus Universitet skal indsende sine endelige indstillinger i begyndelsen af september måned, og arbejdet med at finde kandidater til bevillingerne er derfor allerede i gang i de faglige miljøer. Hovedområderne skal have indstillingerne i hus inden sommerferien.

Der skal i alt på de danske universiteter findes fem EliteForskere og 17 modtagere af EliteForsk-rejsestipendierne. I 2011 var Aarhus Universitets Bo Brummerstedt Iversen og Søren Riis Paludan blandt modtagerne af en EliteForskpris og fire ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet modtog rejsestipendier.


Universitetet trækker i festtøjet

I den kommende uge vil der blive gjort klar til festen for alle medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet den 17. juni.

Der vil være fest mange forskellige steder i og omkring Universitetsparken i løbet af eftermiddagen, og om aftenen samles festen i Universitetsparken. Her vil der være festivalstemning med musik fordelt på to scener og øl- og madboder rundt omkring.

Se kort over, hvor der holdes lokale arrangementer og musikprogram

I dagene op til festen bliver en række veje spærret og parkeringspladser lukket af. Læs nærmere om vejspærring og alternative parkeringsmuligheder

Der vil også blive afholdt lydprøver fra fredag kl. 13. Det er forsøgt koordineret, så det ikke generer afholdelse af eksamen, konferencer osv.

Og når alt er klappet og klar, er der lagt op til en rigtig god fest på Aarhus Universitet.


Kalender

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 10. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog