Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2011

Ønskerunde: Særligt berørte modtager besked

I denne uge modtager alle særligt berørte medarbejdere tilbud om fremtidige jobfunktioner. Det sker, efter at ønskerunde-taskforcen har gennemgået de prioriteringsskemaer, som de pågældende medarbejdere har indsendt. Medarbejdernes prioriteringsskemaer er efterfølgende blevet matchet med stillinger, som skal besættes, og alle særligt berørte bliver i disse dage kontaktet af enten deres hidtidige lokale administrationschef eller deres lokale HR-chef.

Flere lederposter nærmer sig ligeledes en afklaring, idet der ved midnat i går var ansøgningsfrist til stillingerne som prodekan for forskning på Health, institutleder på Institut for Økonomi, samt leder for Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Ved midnat i nat er der ansøgningsfrist på stillingerne som administrationschef på Health og chefrådgiver på Arts.


Cafémøder om implementering på Arts

Arts afholder i næste uge cafémøder, hvor alle medarbejdere og studerende får lejlighed til at drøfte implementeringen af Fremtidens Aarhus Universitet på Arts. Debatten tager udgangspunkt i rapporter fra fire arbejdsgrupper, som har beskæftiget sig med hhv. centertaksonomi, forskningsprogrammer, uddannelsesfagudvalg, samt medarbejder- og studenterinddragelse.

Der er cafémøde i Aarhus den 23. juni og i Emdrup den 24. juni - begge dage fra kl. 14-16.


Rektors sommertale

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsens årlige sommertale satte bl.a. fokus på den faglige udviklingsproces, den nye studiemiljøundersøgelse og fusionen med Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Først blev det dog til en klar udmelding om forskernes ret til at udtale sig: ”Fordi der i øjeblikket er lidt debat, vil jeg for en god ordens skyld sige, at på Aarhus Universitet kan enhver sige, lige hvad pokker de har lyst til, og hvis de i øvrigt har penge til det, kan de forske i, lige hvad pokker de har lyst til. Jeg siger det, fordi den frihed, er der åbenbart politikere i Danmark, der ikke mener, gælder for alle universitetsforskere. Men vi står ved frihedsidealerne”, sagde han, inden han gik over til den mere officielle del af talen.


Debat om humaniora

I den seneste tid har der i specielt Weekendavisen, Politiken.dk og i JPAarhus kørt en diskussion om dannelse og uddannelse på humaniora. Udgangspunktet for diskussionen var en kritik af niveauet på Musikvidenskab på AU. En diskussion, der nu har bredt sig til at omfatte hele humaniora. Kritikken kommer fra dele af det musikfaglige miljø og anfører bl.a., at humanistiske kandidater skulle besidde så overfladisk viden om en række kerneteorier, at de er ubrugelige for dansk erhvervsliv. Dekan Mette Thunø har i flere medier svaret på kritikken og bl.a. anført, at mere end halvdelen af de humanistiske kandidater i dag ansættes i det private erhvervsliv, og at der blandt aftagerne generelt er tilfredshed med kandidaternes faglige niveau.

  • Se debat i Politiken søndag den 12. juni


Bred dækning af studiemiljøundersøgelse

Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse har fået en bred dækning i medierne, hvor det primære fokus har været, at det er fagligheden og det faglige fællesskab, der er mest afgørende for, at de studerende trives på deres studium.

Torben K. Jensen og Kim Jesper Herrmann, der som hhv. centerleder og ph.d.-studerende ved Center for Læring og Uddannelse, Aarhus Universitet, står bag undersøgelsen, havde tirsdag den 14. juni en analyse om studieundersøgelsen: Sådan holder man de studerende i sving

Der har også været en del fokus på de studerendes gennemsnitlige forbrug af timer på deres studier. Der er stor variation mellem de forskellige studier. I forhold til studier, hvor de studerende bør bruge flere timer, vil universitetsledelsen sætte initiativer i gang, der kan medvirke til, at de studerende enten gennem flere undervisningstimer og aktiviteter mellem undervisningstimerne investerer flere timer i studiet.

I det hele taget er studiemiljøundersøgelsen et godt redskab i forhold til at forbedre studiemiljøet, og det er et område, som har universitetsledelsens bevågenhed.

  • Læs studiemiljøundersøgelsen


Festen er klar til dig

Så er det ved at være tid til den store fest for alle ansatte og studerende på Aarhus Universitet. Universitetsparken vil fra tidligt fredag morgen være præget af, at festen er under forberedelse. Der vil være en del parkeringspladser, som er spærret. Der er alternative parkeringsmuligheder uden for Universitetsparken. Se her kort over parkeringsmuligheder.

Fra klokken 13 vil der også være lydprøver. Det vil kunne høres i bygningerne i Universitetsparken. Det er koordineret, så de forstyrrer afholdelse af eksamen, konferencer m.m. mindst muligt.

Universitetsledelsen håber, at alle får en rigtig god fest.


Kalender

  • 17. juni: universitetet holder fest
  • 20. juni: møde med VIA University College
  • 21.-22. juni: SDC-strategiseminar og SDC-bestyrelsesmøde på Sandbjerg
  • 23. juni: HSU-møde
  • 23. august: bestyrelsesmøde

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 16. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog