Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2011

En fantastisk fest

Det var et imponerende og flot syn, da 20.000 ansatte og studerende holdt fest i Universitetsparken i fredag den 17. juni. Der var syv bands på to scener, middage i seks telte og fest i Matematisk Kantine og Stakladen efter koncerterne i Universitetsparken, som sluttede af med et DAD-brag.

Stemningen var rigtig god overalt dagen, aftenen og natten igennem. Folk hyggede sig med nære som nye kolleger - alt i alt blev det en helt fantastisk fest. Tak for det.


Ph.d.-studerende ved AU kåret som Europas bedste

Ph.d.-studerende Dorthe B. Ravnsbæk fra Aarhus Universitet har modtaget European Young Researchers' Award 2011 som den bedste ph.d.-studerende i Europa. Bag prisen står den europæiske organisation Euroscience, som har til formål at fremme forskning i Europa. Det var en enstemmig udvælgelseskomité ved Euroscience, der valgte Dorthe Ravnsbæk blandt de ph.d.-studerende, som var indstillet til prisen.

Dorthe Ravnsbæk er ved at færdiggøre sin ph.d.-afhandling ved iNANO og grundforskningscenteret Center for Materials Crystallography. Hendes forskning har som mål at finde nye materialer til opbevaring af brint, så vi i fremtiden vil kunne bruge vedvarende energikilder som brændstof i transportmidler.

Lauritz Holm-Nielsen er dansk medlem af Eurosciences bestyrelse.


Mere værdifuld viden om de studerendes ønsker for godt studiemiljø

Som følge af en postkort-kampagne, som Studenterrådet ved Aarhus Universitet står bag, har rektor Lauritz B. Holm-Nielsen modtaget 1.000 postkort fra studerende med deres prioriteter i forhold til at bevare og udvikle det gode studiemiljø på Aarhus Universitet. Det samlede billede fra de 1.000 postkort støtter meget godt op om resultaterne i den nye studiemiljøundersøgelse. De studerende fokuserer meget på at have gode rammer for de faglige aktiviteter på universitetet. Derudover er der i høj grad ønsker om at bevare fredagsbarerne, hvilket formentlig skal ses i forbindelse med de kommende fysiske rokader af studier. Universitetsledelsen vil bruge resultaterne fra postkort-kampagnen til - sammen med studiemiljøundersøgelsen og diverse andre input fra studerende - i det fremadrettede arbejde med at udvikle det gode studiemiljø på universitetet.


Sprog er nøglen til verden

Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet nedsatte i januar en arbejdsgruppe for Uddannelse i fremmedsprog med Bodil Due i spidsen. Arbejdsgruppen har nu barslet med en rapport med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan opkvalificere danskernes kompetencer i flere sprog. Udgangspunktet for arbejdsgruppen er den stigende bekymring for sprogundervisningen, mangfoldigheden i sprogudbuddet, og det at for få vælger fremmedsprog i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Rapportens anbefalinger til universiteterne skal drøftes på et møde mellem rektorerne og videnskabsministeren senere på sommeren.


Aarhus Institute of Advanced Studies tager form

Arbejdet med at udarbejde konceptet for Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) er sat i gang. Målet med initiativet er at tiltrække nogle af de allerbedste forskertalenter fra hele verden - i stil med Junior Fellow-programmet på Harvard University. AIAS skal forbedre rammerne for særligt talentfulde unge forskere, bl.a. i form af bere muligheder for at forske i et internationalt og interdisciplinært miljø. AIAS er skabt i samarbejde med Aarhus Universitets Forskningsfond, og der støttes med 50 mio. kr. over de næste tre til fem år.

Der vil være et interview med professor Karl Anker Jørgensen om Aarhus Institute of Advanced Studies i det kommende nummer af UNIvers, som udkommer mandag den 27. juni.


Kryds i kalenderen den 9. september

Aarhus Universitet holder i år sin årsfest fredag den 9. september. Den traditionsrige begivenhed starter om eftermiddagen med bl.a. taler og prisoverrækkelser i Aulaen og fortsætter om aftenen i Musikhuset Aarhus med koncert og efterfølgende buffet.

Invitationer sendes ud i uge 32, hvorefter universitetets medarbejdere kan tilmelde sig aftenfesten efter først til mølle-princippet.

  • Læs mere om årsfester på AU


Kalender

 

  • 23. august: bestyrelsesmøde
  • 9. september: årsfest
  • 19.-20. september: bestyrelsesseminar og -møde

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen,

 

 

 

Universitetsledelsen, 24. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog