Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2011

Traditionen med septembermøder fastholdes

Universitetsledelsen har valgt at fortsætte traditionen med at afholde septembermøder med hovedområderne. Møderne har til formål at få sat ord på det enkelte hovedområdes tanker og ønsker for den strategiske udvikling. Fra hovedområderne deltager udover dekanen også prodekaner m.fl.

Se datoerne for septembermøderne i kalenderen nedenfor.


Rapport i høring hos akademiske råd

Som annonceret i sidste uges nyhedsbrev er rapporten om strukturen for Aarhus Universitets akademiske råd nu sendt i høring. De nuværende akademiske råd har dermed lejlighed til i den kommende tid at drøfte og kommentere rapporten, der bl.a. foreslår, at universitetet etablerer akademiske råd på hovedområdeniveau og desuden fora for medbestemmelse og medindflydelse på institutniveau og på universitetsniveau.

Dekanerne har aftalt samtaler om rapporten med de nuværende akademiske råd, og møderne falder således:

 • Arts: 6. september (Campus Aarhus) og 8. september (Campus Emdrup)
 • Health: 30. august
 • Science and Technology: 8.september
 • School of Business and Social Sciences: 23. august

De akademiske råds kommentarer til rapporten vil indgå i det videre arbejde med den ændring af Aarhus Universitets vedtægt, som skal ske på baggrund af den seneste revision af universitetsloven.

 


Aarhus Universitet repræsenteret i nyt aftagerråd

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har netop etableret et nyt aftagerråd, der skal styrke kontakten mellem erhvervslivet og de danske universiteter. Rådet består af repræsentanter fra både offentlige og private virksomheder og skal supplere den dialog, som universiteterne i dag har med erhvervslivet.

Prorektor Søren E. Frandsen repræsenterer Aarhus Universitet i Videnskabsministerens Aftagerråd, hvor også Københavns Universitet og Aalborg Universitet deltager.

 


Aarhus Universitet rykker frem på rangliste

Aarhus Universitet rykker 12 pladser frem på Shanghai-ranglisten over verdens bedste universiteter. Dermed er universitetet nu nr. 86 (nr. 28 blandt europæiske universiteter) og blandt årets højdespringere på listen.

Fremgangen skyldes, at forskere ved Aarhus Universitet i de senere år har publiceret flere artikler i videnskabelige tidsskrifter, og derudover giver det også point på ranglisten, at Dale T. Mortensen, Institut for Økonomi, sidste år modtog Nobelprisen i økonomi i 2010.

Shanghai-ranglisten, der formelt hedder Academic Ranking of World Universities, er blevet udarbejdet siden 2003 og er dermed den ældste af de anerkendte ranglister over verdens bedste universiteter.  Det amerikanske universitet Harvard har toppet ranglisten i alle årene, og amerikanske universiteter besætter i år 16 ud af de første 18 pladser.

 • Læs mere om ARWU-ranglisten

 


Ny sammensætning af Valgudvalget

Universitetsledelsen har besluttet at tilpasse Valgudvalgets sammensætning, så den dels afspejler den nye organisation, dels giver plads til en ekstra studenterrepræsentant – og med mulighed for, at de studerende i valgudvalget repræsenterer flere valgforbund og selvstændige lister.

Hvad angår de studerende, var det tidligere sådan, at de tre repræsentanter i Valgudvalget kom fra de studenterorganisationer, som samtidig sad i universitetets bestyrelse. Fremover vil der være fire studenterrepræsentanter i Valgudvalget, og der er lavet et system, så de tre valgforbund og/eller selvstændige lister, som har fået det højeste antal stemmer til bestyrelsesvalget, indstiller studenterrepræsentanter og suppleanter, alt efter hvor mange stemmer de har fået.

Derudover udpeger dekanerne hver en VIP- og en TAP-repræsentant og tilhørende suppleanter fra deres hovedområde. Valgudvalget indstiller en af udvalgets fire VIP-repræsentanter som formand, som endeligt udpeges af rektor.

 • Valgudvalgets kommissorium: Udvalget har til opgave at bistå rektor med tilrettelæggelsen og afholdelsen af de valg, der skal afholdes i henhold til universitetsloven og Aarhus Universitets vedtægt. Valgudvalgets formand fastsætter efter bemyndigelse fra rektor og efter drøftelse i udvalget de nærmere regler om valgenes afholdelse og de nødvendige frister.

 


Kalender

 

 

 • 23. august: bestyrelsesmøde
 • 29. august: fælles startmøde om strategiarbejdet for universitetsledelsen, prodekaner og institutledere
 • 9. september: årsfest
 • 13. september: septembermøde på Arts
 • 14. september: septembermøde på Science and Technology
 • 14. september: septembermøde på School of Business and Social Sciences
 • 19./20. september: bestyrelsesseminar og –møde
 • 22. september: septembermøde på Health
 • 29. september: HSU-møde

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 18. august

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra un