Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 31/2011

En flot årsfest

Universitetsledelsen takker alle de mange studerende og ansatte, der var med til at skabe en festlig stemning og en flot fødselsdag for Aarhus Universitet fredag den 9. september. Universitetsparken summede af liv dagen igennem til årets idrætsdag, og om aftenen skabte ca. 10.000 studerende fra universitetets mange studier en rigtig god fest.

I Aulaen hædrede universitetet nogle af universitetets fremmeste forskere, studerende og æresdoktorer, og årets æresalumne, professor i Fysik Lene Vestergaard Hau fra Harvard University, understregede, hvorfor det er vigtigt for hende at bevare det stærke bånd til Aarhus Universitet.

I Musikhuset underholdt danske og udenlandske kunstnere med universitetets samarbejdspartnere og medarbejdere med et meget varieret show – lige fra den lune samfundssatire fra Niels Hausgaard til en af Danmarks nye hitmagere Mads Langer, der er røget til tops i ind- og udland.

  • Se billeder fra årsfesten

 


Svar om forandringer

Administrationscheferne på de fire administrative centre får i de kommende måneder en vigtig rolle som kontaktpersoner for medarbejdere på hovedområderne. Står du med uafklarede spørgsmål om arbejdsopgaver, placering eller lignende i forbindelse med de igangværende forandringer, så kontakt din administrationschef.

De fire administrationschefer er:

  • Arts: Ole Jensen (oj@adm.au.dk og 6020 2739)
  • Science and Technology: Niels Damgaard Hansen (ndh@science.au.dk og 6020 2670)
  • Health: Steen Harrit Jakobsen (shj@sun.au.dk og 8942 8326)
  • School of Business and Social Sciences: Steen Kjeldsen (stkj@asb.dk og 8948 6200)

 


Efterårets udviklingsarbejde på institutterne

Et vellykket startmøde mellem universitetsledelsen og institutlederne satte for nylig fokus på identitet, mål og retning for institutterne på Aarhus Universitet. På mødet drøftedes samtidig planen for efterårets arbejde, hvor man internt på det enkelte institut skal fastsætte en kurs for fremtiden med fastlæggelse af mål- og handlingsplaner inden for rammerne af universitetets overordnede strategi.

Universitetsledelsen har i samarbejde med institutlederne udviklet et strategikort, der kan bruges som støtte i processerne, og derudover kan det forestående arbejde med institutternes nye hjemmesider fungere som en anledning til at sætte fokus på instituttets identitet og faglige profil.

Institutternes foreløbige arbejde med målsætninger og handlingsplaner drøftes ultimo november, inden den endelige tidsplan fastlægges.


Jubilæum på Institut for Kemi

Institut for Kemi markerer fredag den 23. september sit 50-års jubilæum med et jubilæumssymposium for alle ansatte. Institutleder Ib Johannsen byder velkommen og introducerer til en række oplæg med emnet ’Fremtidens Kemi’. Efter symposiet er der reception og fest for nuværende og tidligere ansatte ved instituttet.


International miljøkonference bygger bro

Aarhus Universitet er vært ved en international konference, "Science for the Environment - Environment for Society”, der samler 150-200 miljøforskere, miljørådgivere og repræsentanter fra myndigheder fra primært Europa, men også fra lande som Indien og Japan.

Målet med konferencen er at bygge bro mellem miljøforskningen og de myndigheder, forvaltninger og organisationer, som bruger resultaterne af miljøforskning i deres arbejde.

Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet står bag konferencen sammen med organisationen Partnership for European Environmental Research, Miljøministeriet og IDA Miljø. Fra Aarhus Universitet er der oplægsholdere fra tre af hovedområderne.


Kalender

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 16. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog