Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2011

Nye grundforskningscentre på vej

Listen over grundforskningscentre på Aarhus Universitet kan efter alt at dømme snart udvides med to nye medlemmer.

Danmarks Grundforskningsfond har netop annonceret, at de vil påbegynde forhandlinger med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Kemi, og professor Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, om etablering af to grundforskningscentre.

Jørgen Christensen-Dalsgaards projekt har fået titlen Stellar Astrophysics Center: Research on the Sun, stars and extra-solar planets (SAC) og kan modtage op til 55 mio. kr., mens Bo Barker Jørgensens projektansøgning til Center for Geomicrobiology (CfG) kan bevilges op til 59 mio. kr. Danmarks Grundforskningsfond kan i denne ansøgningsrunde uddele bevillinger for i alt 585 mio. kr.

 


Uddannelsesministerium får central rolle

Det tidligere videnskabsministerium har fået udvidet sit ressortområde, så den nyudnævnte minister Morten Østergaard er ansvarlig for et bredere spektrum af de videregående uddannelser. Morten Østergaard har nu også erhvervsakademier, SU-området samt professionsbachelor- og flere kunstneriske uddannelser under sig sammen med universitetsuddannelserne samt forskning og innovation. Ministeriets nye navn er Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser, i daglig tale Uddannelsesministeriet.

Den nye regering sender med det nye ministerium og den nye minister et stærkt signal om, at universiteterne spiller en afgørende samfundsmæssig rolle i udviklingen af Danmark, og Aarhus Universitet ser frem til samarbejdet med den nye minister. Samtidig hilser universitetet velkommen, at regeringen med placeringen af uddannelsesministeren i de centrale økonomi- og koordinationsudvalg signalerer, at området har høj prioritet.


Aarhus søger om nationalt center for partikelterapi

Aarhus Universitet har sammen med Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland ansøgt om at få placeret et nyt dansk center for partikelterapi i Aarhus.

Centeret, der repræsenterer en investering på op mod en halv milliard kroner, vil tilbyde en mere effektiv og skånsom behandling af kræftpatienter.

Aarhus-ansøgningen sætter bl.a. fokus på det stærke samarbejde mellem natur- og sundhedsvidenskabelige fagmiljøer og det unikke forskningsmæssige fundament, som findes i Aarhus. En international ekspertgruppe udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal nu tage stilling til partikelcenterets placering.

 


Ny brand-manual for Aarhus Universitet

I den nye brand-manual for Aarhus Universitet er der taget stilling til, hvordan enhederne skal hedde, hvad vores mailadresser bliver, hvordan vi skal omtale os selv i pressen og mange flere detaljer. Brand-manualen er i den forløbne uge lagt på universitetets hjemmeside.

Et af emnerne i brand-manualen er de personlige mailadresser. Universitetsledelsen har revurderet beslutningen om, hvordan de personlige mail-adresser skal se ud. I stedet for det oprindelige udspil, eksempelvis 1234@au.dk, får man nu sine initialer plus hele efternavnet i mailnavnet før @.

Udgangspunktet er stadig, at det alene står au.dk efter @. Forskningsfaglige enheder kan vælge, at der også skal være en enhedsforkortelse i navnet efter @.  Jens Christian Hansen fra Department of Computer Science vil således få jchansen@cs.au.dk som mail-adresse, når det kommende fælles mail- og kalender-system bliver indført. Alle ansatte vil blive kontaktet direkte af AU IT inden for de næste to uger.

 


Fremgang på Times Higher Education-rangliste

Aarhus Universitet går 42 pladser frem på den nyeste udgave af den såkaldte Times Higher Education World University Ranking. Dermed er universitetet nu placeret som nr. 125 i verden og nr. 44 i Europa. Det er blot andet år, ranglisten udkommer i sit nye format, og tre danske universiteter figurerer i top-200.

Times Higher Education-rankingen er den sidste af årets tre store ranglister, og Aarhus Universitet har kunnet notere fremgang på dem alle. På Shanghai-ranglisten gik universitetet 12 pladser frem og er nu nr. 86, mens man på QS-ranglisten avancerede fem pladser til en position som nr. 79.

Times Higher adskiller bl.a. sig fra andre ranglister ved at tage højde for forskelle i faglige traditioner og geografiske forhold. F. eks. citeres videnskabelige artikler inden for naturvidenskab i gennemsnit oftere af fagfællerne end inden for eksempelvis samfundsvidenskab.  Det tager ranglisten højde for, ligesom universiteternes forskningsindtægter korrigeres i forhold til købekraften i universitetets hjemland.


Svensk interesse for den faglige udviklingsproces

17 ledende medarbejdere fra Göteborg Universitet besøger den 13.-14. oktober Aarhus Universitet for at få et indblik i den faglige udviklingsproces. Prorektor for Göteborg Universitet Margareta Wallin har fulgt processen på tæt hold som eksternt medlem af Aarhus Universitets bestyrelse, og det svenske universitet har selv planer om en faglig og en administrativ reorganisering.

Tidligere på året besøgte repræsentanter fra Lunds universitet og Higher Education Funding Council for England (HEFCE) Aarhus Universitet for at høre om forløbet af fusionerne i 2006/2007 frem til den faglige udviklingsproces og den betydning, det har haft for Aarhus Universitet og det danske universitetslandskab generelt.


Årets profilbrochure er klar

Publikationen Profil 11/12 bliver i øjeblikket sendt rundt til alle hovedområder, institutter, centre og administrative enheder. Profilbrochuren præsenterer et bredt udsnit af universitetets kerneaktiviteter inden for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse og giver et overordnet indtryk af Aarhus Universitets styrker og satsningsområder samt universitetets store faglige bredde og dygtige forskere.

Man kan rekvirere flere eksemplarer af profilbrochuren til brug ved konferencer, møder med eksterne relationer mv.

  • Læs mere

 


Bygge- og renoveringsprojekter skaber nye rammer

Aarhus Universitet er involveret i en række bygge- og renoveringsprojekter, som skal sikre bedre fysiske rammer for forsknings- og uddannelsesaktiviteter. I 2012 indvies bl.a. det nye iNANO-laboratoriekompleks på Langelandsgade (9.800 kvm.), Ingeniørhøjskolens nybyggeri på Finlandsgade (10.000 kvm.), samt den nye S-bygning på Fuglesangs Allé (6.100 kvm.), der skal benyttes af studerende og forskere på School of Business and Social Sciences.

I 2013 åbnes det nye væksthus i Botanisk Have og en tilbygning på Påskehøjgaard, mens de planlagte nybyggerier og laboratorierenoveringer i Universitetsparken forventes færdiggjort i 2015/2016.

Disse byggerier er en del af gennemførelsen af universitetets visionsplan for 2010/2028, som skal sikre Aarhus Universitets fysiske rammer set i lyset af den forventede vækst.

  • Se Visionsplan 2010-2028 for den fysiske udbygning

 


Kalender

  • 14. november: bestyrelsesmøde
  • 15. november: møde med Universitets-Samvirket
  • 30. november - 1. december: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 6. december: HSU-møde
  • 15. december: bestyrelsesmøde

 


Med venlig hilsen universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog