Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 41/2011

Uddannelsesminister Morten Østergaard på AU

Den nyudnævnte uddannelsesminister Morten Østergaard (R) besøgte mandag den 21. november Aarhus Universitet som et led i sin rundtur til institutionerne under Uddannelsesministeriet.

For at sætte fokus på internationalisering og talentudvikling blev mødet afholdt i Dale’s Café i Dale T. Mortensen Building i den sydlige ende af Universitetsparken i Aarhus. Bygningen rummer universitetets internationale center, ph.d.-kollegium, forelæsningsfaciliteter, m.v.. Foruden internationalisering og talentudvikling fik ministeren indblik i hjerneforskning på Aarhus Universitet, blandt andet den interdisciplinære del, der kobler musik- og hjerneforskning.

På mødet deltog repræsentanter for ledelsen og udvalgte forskere samt to internationale ph.d.-studerende, som fortalte Morten Østergaard om deres oplevelse af Danmark og Aarhus Universitet.

Morten Østergaard blev kandidat fra Aarhus Universitet i 2006.


International hæder til Aarhus Universitet

Flere tusinde europæiske erhvervsledere har sammen med det internationale magasin, European CEO, udnævnt School of Business and Social Sciences til Nordeuropas mest innovative business school.

Dommerkomiteen har blandt andet fremhævet School of Business and Social Sciences brede faglige profil, der strækker sig fra traditionelle business school-discipliner til discipliner, som typisk findes i et samfundsvidenskabeligt fakultet. Derudover har komiteen også fremhævet School of Business and Social Sciences’ ambitioner om - baseret på en dyb viden om de enkelte discipliner – at skabe interdisciplinaritet på højeste internationale niveau.

 


Bestyrelsen indledte besøgsrunde på Health

Bestyrelsen indledte ved sit seneste møde en besøgsrunde til de fire hovedområder på universitetet. Det første besøg gav bestyrelsesmedlemmerne indblik i forskningen på Health, blandt andet overværede de en af de mange operationer på grise, som hvert år foretages i de kirurgiske forskningslaboratorier i forbindelse med uddannelse og forskning. Dekan Allan Flyvbjerg gjorde i øvrigt rede for planerne for det nye universitetshospital, som betyder en væsentlig udbygning af aktiviteterne i Skejby.

Ved kommende møder vil bestyrelsen besøge de øvrige hovedområder et efter et. Ud over bestyrelsesmedlemmerne benyttede også rektor, prorektor og universitetsdirektøren lejligheden til at få et nærmere indblik i de pågældende forskningsaktiviteter på Health.


Ledere videndeler på døgnseminar

De 26 institutledere deltager i næste uge i et døgnseminar på Sandbjerg Gods, hvor de sammen med universitetsledelsen, prodekanerne, udvalgte centerledere, chefrådgiverne, administrationscheferne og vicedirektørerne arbejder videre med strategierne for Aarhus Universitets institutter.

På seminaret udveksler deltagerkredsen idéer og erfaringer på tværs af organisationen for bl.a. at sikre, at eksempelvis de fire tværgående bånd for hhv. forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse indgår som en aktiv del af institutternes planlægningsarbejde.  En del af tiden på seminaret vil desuden blive brugt i grupper, hvor man internt på hovedområderne skal diskutere mål og udfordringer. Derudover drøfter deltagerne også den fortsatte udvikling af AU Administration og dens betjening af de faglige enheder.

Døgnseminaret begynder onsdag den 30. november og rundes af om eftermiddagen den 1. december.


Millionstøtte til at styrke universiteter i udviklingslande

Universitetsledelsen vil bruge fem millioner kroner af de universitetstrategiske midler til AU’s aktiviteter de kommende to år inden for Building Stronger Universities-initiativet (BSU) under Danske Universiteter. BSU har til formål at understøtte kompetenceopbygning i videregående uddannelse i udviklingslande.

AU har formandskabet i to af de fire BSU-platforme, og en del af midlerne er øremærket til det. De resterende midler er fordelt mellem de fire platforme Environment and Climate, Stability, Democracy and Rights, Growth and Employment og Human Health efter AU’s andel af aktiviteterne.

  • Læs mere om BSU


 

Fortsat stor værdi af samarbejdet mellem virksomheder og universiteter

Universiteterne er værdifulde samarbejdspartnere for danske virksomheder, og hele 99 % af de virksomheder, der har samarbejdet med et universitet, regner med at fortsætte samarbejdet fremover. For andet år i træk har Oxford Research for Danske Universiteter undersøgt, hvorledes universiteternes samarbejdsparter i erhvervslivet oplever forskningssamarbejdet med universiteterne.

 


10 millioner fra Lundbeck til AU-forsker

Den tyske fysiker Jan Arlt på Institut for Fysik og Astronomi kan med en bevilling fra Lundbeckfonden på 10 mio. kroner etablere sin egen forskergruppe på Aarhus Universitet.

Med den såkaldte Lundbeckfondens Jr. Group Leader Fellowship-bevilling, der gives over fem år, kan Jan Arlts etablere sin forskningsgruppe med blandt andet to nye postdoc-stillinger samt to ph.d.-stillinger. Forskningsgruppen bliver en del af Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Det er i ultrakolde gasskyer, at den 38-årige lektor Jan Arlt forsøger at finde svarene i sin forskning. Mere nøjagtigt er det mønstre i de små skyer, som Jan Arlt og hans forskerstab leder efter. Hvis de kan finde dem, regner de med bedre at kunne forstå en af naturens mest fascinerende fænomener: magnetisme.

 


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 25. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog