Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2011

Logo Ny organisation præsenteres den 9. marts

På det fælles medarbejdermøde den 9. marts kl. 14.30 præsenterer universitetsledelsen visionerne og den nye organisationsstruktur for Aarhus Universitet. Mødet foregår i universitetets Aula i Aarhus, men vil blive streamet på internettet, så alle kan følge med. Efter mødet vil der være et let traktement.

Der vil være storskærmsarrangementer og traktement på lokaliteter uden for Aarhus. Det vil blive meldt ud på et senere tidspunkt på nedenstående hjemmeside:

Der vil blive arrangeret et tilsvarende møde for studerende på Aarhus Universitet.


Logo Ni af de nye prodekaner er udnævnt

De ni første af de i alt 14 nye prodekaner, som skal være med til at etablere og udvikle den nye organisationsstruktur efter den 9. marts, er nu på plads. Det blev resultatet af den første ansøgningsrunde på Aarhus Universitet.

De ni nye prodekaner tiltræder officielt den 1. marts og skal derefter deltage i både den daglige ledelse af deres respektive fakulteter og i udviklingen af de nye tværgående fora for hhv. uddannelse, videnudveksling, samt forskning og talentudvikling.

I løbet af denne uge vil de fem øvrige prodekanstillinger blive slået op.

De ni nye prodekaner er:

Aarhus Faculty of Arts

  • Prodekan for videnudveksling: Jan Ifversen, lektor, ph.d., Afdeling for Europastudier. Institutleder på Historie- og Områdestudier

Aarhus Faculty of Science and Technology

  • Prodekan for uddannelse: Tom Vindbæk Madsen, lektor, lic. scient, Biologisk Institut. Studieleder for Biologi, Idræt, Molekylærbiologi og Molekylær medicin
  • Prodekan for talentpleje: Jes Madsen, professor, lic. scient og institutleder, Institut for Fysik og Astronomi
  • Prodekan for videnudveksling: Kurt Nielsen, cand. scient. og vicedirektør for Danmarks Miljøundersøgelser

Aarhus Faculty of Health Sciences

  • Prodekan for uddannelse: Berit Eika, professor, ph.d. og centerleder, Center for Medicinsk Uddannelse
  • Prodekan for talentpleje: Lise Wogensen Bach, professor MSO, dr.med., Forskningslaboratorium for Biokemisk Patologi, Klinisk Institut

Aarhus School of Business and Social Sciences

  • Prodekan for uddannelse: Peder Østergaard, MSc, ph.d. og prodekan for uddannelse på Handelshøjskolen
  • Prodekan for forskning og talentpleje: Per Baltzer Overgaard, professor, ph.d. og institutleder på Institut for Økonomi
  • Prodekan for videnudveksling: Frank Pedersen, lektor, cand. oecon og studieleder for de erhvervsøkonomiske kandidatstudier, Handelshøjskolen

Læs mere om prodekanerne på medarbejderportalen Atrium


Logo Høringsrunden afsluttet på Faculty of Arts

På Aarhus Faculty of Arts er høringsfasen nu afsluttet, og mange medarbejdere, studerende og organisationer ønskede at give deres bidrag til processen. Mere end 70 høringssvar blev indgivet som respons på det udkast til en ny organisationsstruktur, som task forcen havde udarbejdet.

Høringssvarene er indgået i dekan Mette Thunøs arbejde med at udforme den endelige indstilling om hovedområdestrukturen.


Logo Fælles aftenkoncert den 17. juni

For at markere tilblivelsen af de fire hovedområder og den nye organisationsstruktur afholder Aarhus Universitet fredag den 17. juni 2011 et fælles koncert-arrangement for alle medarbejdere og studerende. Programmet ligger ikke fast endnu, og flere informationer vil løbende blive offentliggjort, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Ny aftale med et af Latinamerikas stærkeste universiteter

Aarhus Universitet har indgået en ny samarbejdsaftale med Universidade de Sao Paolo, som er det højst rangerende universitet i Latinamerika.

Aftalen giver mulighed for udveksling af studerende og på sigt også andre former for samarbejde, f.eks. udveksling af medarbejdere. Det er afdeling for Brasiliansk, der har taget initiativ til samarbejdsaftalen, som gælder hele universitetet.

Rektor underskrev aftalen i Sao Paolo fredag den 17. februar, da han var i Brasilien som en del af videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens universitetsdelegation for at indgå en række aftaler, der skal sikre et stærkt samarbejde mellem den brasilianske og den danske universitets- og forskningsverden.


Debat om uddannelsesfinansiering

Onsdag den 2. marts inviterer DI og Aarhus Universitet til oplæg og politisk debat i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus om, hvordan vi sikrer dansk vækst gennem uddannelse.

Efter velkomst ved Lauritz B. Holm-Nielsen og et indlæg fra forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof fra DI vil der først være debat om, hvordan vi får de bedst tænkelige uddannelser i Danmark, og derefter debat om, hvordan de skal finansieres.


AU med i dansk indsats for flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer

Aarhus Universitet har netop tilsluttet sig et nyt dansk charter kaldet Operation Kædereaktion.

Helt konkret har Aarhus Universitet sammen med en lang række virksomheder og organisationer underskrevet dokumentet ”Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser”, som ligestillingsminister Lykke Friis har udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for dansk erhvervsliv, institutionelle ejere, kapitalfonde, headhuntere og forskere.

Ved at underskrive anbefalingerne har Aarhus Universitet forpligtet sig til at yde en særlig målrettet indsats for at udvikle og rekruttere flere kvindelige ledere til bestyrelserne.


Størst andel af kandidatstuderende på AU

De nye nøgletal fra Danske Universiteter bekræfter igen i år, at kandidatuddannelserne på Aarhus Universitet er meget populære. 4.790 unge valgte at søge mod Aarhus for at blive indskrevet på en kandidatuddannelse, hvilket er det højeste antal blandt alle de danske universiteter. Med 48 procent er Aarhus Universitet det danske universitet, hvor andelen af graduate-studerende er størst.

Ud over det høje antal kandidatstuderende mærkede Aarhus Universitet også den generelle stigning i unges interesse for at tage en videregående uddannelse. Universitetet fik med 6.172 nye studerende en fremgang på 10 procent i bacheloroptaget i forhold til året før.


Kalender

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 21. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog