Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 7/2011

Logo Yderligere fem prodekaner søges

De fem sidste prodekanstillinger er nu i åbent opslag med ansøgningsfrist den 17. marts. Tidligere på ugen præsenterede Aarhus Universitet ni nye prodekaner for forskning, uddannelse, videnudveksling og talentudvikling på de fire hovedområder.

Opslagene til de nye prodekanstillinger er blevet udsendt i to tempi, fordi man i første omgang ikke havde mulighed for at afklare rammerne for alle 14 stillinger fuldt ud.


Logo Nyt møde med de studerende

Universitetsledelsen og Studenterrådet afholdt i denne uge et møde, hvor man drøftede mulighederne for informering og inddragelse af universitetets studerende i det videre forløb af den faglige udviklingsproces. På mødet blev det blandt andet aftalt at holde fast i beslutningen om at afholde et møde for alle studerende, hvor universitetsledelsen kan præsentere de hidtidige beslutninger for de studerende og informere om den kommende proces. Der vil snarest blive meldt en dato ud.


Logo Åbent samråd om uddannelsesforskningen og DPU

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og undervisningsminister Tina Nedergaard udtrykte fuld tillid til, at Aarhus Universitet med sin faglige reorganisering formår at styrke uddannelsesforskningen, sådan som blandt andet globaliseringsaftalen fra 2010 lægger op til, da de to ministre tidligere i denne uge var kaldt i samråd af oppositionen for at drøfte DPU’s status efter den faglige udviklingsproces. Ved samrådet gentog videnskabsministeren desuden sit ønske om at give universiteterne en højere grad af selvbestemmelse, og hun så frem til yderligere dialog med Aarhus Universitet om udviklingen af uddannelsesforskningen.


Logo Udenlandsk interesse for den faglige udviklingsproces

Den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet tiltrækker i stigende grad opmærksomhed fra andre universiteter og viden-institutioner. I denne uge har repræsentanter fra Lunds universitet og Higher Education Funding Council for England (HEFCE) været på besøg i Aarhus for at høre mere om forløbet af fusionerne i 2006/2007 til den igangværende faglige udviklingsproces, og den betydning, det har haft for Aarhus Universitet og det danske universitetslandskab generelt. Møderne har også omfattet generelle drøftelser af emner som forskning, internationalisering og innovation.


Møde med departementschefer om myndighedsbetjening

Universitetsledelsen afholdt i denne uge et møde med departementscheferne fra henholdsvis Videnskabsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. På mødet drøftede man Aarhus Universitets faglige udviklingsproces; særligt i relation til rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som Aarhus Universitet leverer.


Stort rykind til u-days

I næste uge vil der være tusinder af unge potentielle studerende på Aarhus Universitet, når der afholdes u-days den 3., 4. og 5. marts. Sidste år tiltrak u-days næsten 8.000 unge fra hele landet, heraf ca. halvdelen til Aarhus Universitet, og da forhåndsinteressen på hjemmesiden har været endnu større denne gang, ventes der mindst lige så mange i år. Aarhus-tilbuddet u-days giver de unge fra hele landet mulighed for at besøge byens 135 uddannelser og stille de spørgsmål, som de har brug for svar på for at træffe deres studievalg.

På den sidste dag af u-days afholder Aarhus Universitet for andet år i træk uddannelsesmesse i Søauditorierne i Universitetsparken for sine 91 bacheloruddannelser.

Der vil senere være åbent hus på Aarhus Universitets lokaliteter i Herning og Emdrup – henholdsvis den 2. og 9. april.


Kom med din mening om uddannelsesfinansiering

DI og Aarhus Universitetet vil gerne høre din mening om, hvordan vi får uddannelser af allerhøjeste kvalitet, når vi slår dørene op til debat onsdag den 2. marts på Aarhus Universitet. Eksperter i økonomi, international politik og uddannelse, interessenter fra erhvervslivet og engagerede studerende vil tegne perspektiver og krydre debatten med udfordringer og muligheder fra ind- og udland. Efterfølgende vil der være en politisk debat med det mål at finde løsninger på, hvordan vi finansierer de universitetsuddannelser, vi ønsker os, og som Danmark har brug for.


Ny dansk hjerneforskningspris

Fredag 4. marts offentliggøres den første modtager af The Brain Prize - Danmarks første store internationale hjerneforskningspris på 1 million euro, som uddeles af den almennyttige Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris.

Prismodtageren skal gennem forelæsninger, symposier og udvekslingsprogrammer bringe sin viden og erfaring ind i de danske hjerneforskningsmiljøer. Programmet gennemføres sammen med universiteterne i Aarhus, København og Odense, og rektorerne for de tre universiteter sidder i bestyrelsen for fonden bag den nye pris.

Prisen overrækkes 2. maj kl. 16.00 i Den Sorte Diamant i København.


Kalender


Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 25. februar

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog