Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2011

Ekstraordinært nyhedsbrev den 10. marts

I forbindelse med præsentationen af Aarhus Universitets nye faglige og administrative struktur onsdag den 9. marts udkommer et særligt elektronisk nyhedsbrev, som vil informere alle universitetets medarbejdere om beslutningerne og den videre proces. Det ventes, at det særlige nyhedsbrev vil blive udsendt om morgenen torsdag den 10. marts, og det erstatter således i den uge nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Fra uge 11 udkommer det sædvanlige nyhedsbrev fra universitetsledelsen igen.

 


Logo Lokale møder i dagene efter 9. marts

Dekanerne for de fire hovedområder indleder i dagene efter medarbejdermødet den 9. marts en besøgsrunde, hvor der arrangeres lokale møder med medarbejdere og studerende på de forskellige geografiske lokaliteter. Her kan medarbejdere og studerende drøfte de lokale omorganiseringer i mere detaljeret grad. Den web-baserede mødeplan vil blive opdateret løbende, lige som der også vil udgå nærmere information lokalt på hovedområderne.


En verdensførende dansk platform for genomforskning

Et nyt tværgående center, kaldet The Danish Platform for Large-scale Sequencing and Bioinformatics, samler internationalt anerkendte forskere fra fire danske universiteter, heriblandt Aarhus Universitet, inden for bioinformatik og genomforskning. Deres arbejde og resultater vil blive anset som verdensførende.

Den nye satsning er finansieret af en bevilling på 86 millioner kroner fra Højteknologifonden og yderligere 84 millioner kroner fra universiteterne og de tre involverede virksomheder: kinesiske Beijing Genomics Institute, der er verdens største gensekventeringscenter, Bavarian Nordic A/S og Genomic Expression ApS. Den kinesiske forbindelse går for Aarhus Universitets vedkommende tilbage til 1980’erne, hvor professor Lars Bolund etablerede forskningssamarbejde med Beijing Genomics Institute. Alene Beijing Genomics Institute har investeret 60 millioner kroner i satsningen.

Ud over professor Lars Bolund bliver professor Anders Børglum og professor Mikkel Schierup nøglepersoner på Aarhus Universitet på det nye center.


Forbedrede muligheder for elitesportsfolk på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har iværksat en målrettet support, AU Elitesport, til elitesportsudøvere, der ønsker eller allerede er i gang med en universitetsuddannelse.

Uddannelsesrådgivningen skal sikre, at flere elitesportsudøvere får mod på at tage en universitetsuddan­nelse samtidig med en sportskarriere på højeste niveau, og at de som studerende får et godt studieforløb. AU Elitesport kører som projekt i tre år, og målet er, at den sær­lige støtte til elitesportsudøvere bliver permanent.

Den første opgave bliver at identificere, hvem og hvor mange af universitetets nuværende studerende der tilhører kategorien elitesportsudøvere.


Mette Thunø med i it-vest

Dekan Mette Thunø træder ind i styregruppen for it-vest. It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der arbejder for at sikre de tre universiteters nøgleposition, når det handler om it-uddannelser og it-forskning, og målet er at tilbyde it-uddannelser, der er på forkant med it-udviklingen, og at uddanne flere it-kandidater.

Tidligere dekan for Det Humanistiske Fakultet Bodil Due er Mette Thunøs forgænger i styregruppen for it-vest.


Stor søgning til AU Summer University

Det nye samlede sommeruniversitets-tilbud oplever stor søgning, blandt andet har der været en markant stigning i tilmeldinger fra internationale og danske studerende fra andre universiteter. Stigningen skyldes også, at der er udbudt mange nye fag.

AU Summer University skal for første gang i juli og august 2011 køre som en samlet sommerskole for AU studerende. Der er udbudt over 80 fag, som alle undervises på engelsk af AU-undervisere og internationale gæsteundervisere.


Selvransagelse på universiteterne – debat på Syddansk Universitet

Leverer universiteterne varen godt nok i form af veluddannede kandidater og vægtige forskningsresultater, som samfundet kan drage nytte af? Får skatteyderne valuta for pengene, når universiteternes viden omsættes til virkelighed? Og er universiteterne gearede til at udfylde rollen som aktiv medspiller i samfundet? De spørgsmål er udgangspunktet for debatten, som Danske Universiteter er vært for på Syddansk Universitet den 14. marts kl. 14-17.

Arrangementet er det tredje i debatrækken ”Universiteter i forandring”. Det fjerde og sidste af debatarrangementerne bliver afholdt den 25. maj på Aarhus Universitet kl. 14-17. Emnet den 25. maj bliver globale udviklingstendenser for universiteter.

Deltagelse i debatarrangementet på Syddanske er gratis, men tilmelding er nødvendig


Aarhus Universitet løber stafet

Aarhus Universitet inviterer igen i år alle medarbejdere til at deltage i DHL Stafet i Aarhus, Odense eller København. Alle deltagere fra universitetet får udleveret en løbe-t-shirt, og universitetet betaler deltagergebyret og byder på mad i et særskilt AU-område på løbspladsen.

DHL Stafet afholdes i Aarhus og Odense den 18. august og i København den 1. september.

Sidste år deltog 1850 medarbejdere - ved enten at løbe med i et 5 x 5 kilometers-stafetløb eller gå fem kilometer. Tilmelding foregår fra den 2. – 31. marts.


Tre ungarske hjerneforskere får ny dansk forskningspris på 1 million €

The Brain Prize på 1 mio. € uddeles i år for første gang, og det blev fredag den 4. marts offentliggjort, at den deles ligeligt af tre ungarske hjerneforskere Péter Somogyi, Tamas Freund og György Buzsáki for deres forskning i anatomien, kemien og de elektriske impulser bag hukommelsen. 

Den viden, de har frembragt, handler bl.a. om, hvordan vi husker, hvordan vi lagrer personlige erfaringer, og hvordan vi ved, hvor vi er rent fysisk. Prisen er indstiftet af den almennyttige Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris.

På universiteterne i København, Aarhus og Syddanmark skal prisvinderne møde de danske forskningsmiljøer, og de danske forskere kan få mulighed for at arbejde i prisvindernes laboratorier.


Kalender

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 4. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog