Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 13/2013

Aarhus Universitet får positiv omtale i tilsynsrapport

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) har netop offentliggjort en ny tilsynsrapport for Aarhus Universitet. Her får universitetet følgende overordnede skudsmål: 'et meget velfungerende universitet, der er inde i en god udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter, og som er på vej ind i en konsolideringsfase efter universitetets forandringsproces'.

UI har desuden kvitteret for, at antallet af videnskabelige årsværk er øget med 122 fra 2011 til 2012, mens væksten i antal videnskabelige publikationer har været højere end landsgennemsnittet. På uddannelsessiden er der bl.a. tilfredshed med indsatsen for at nedbringe frafaldet blandt førsteårsstuderende, samt ambitionen om i højere grad at anerkende arbejdet med undervisningsudvikling.

Styrelsen kritiserer samtidig, at det ikke er lykkedes Aarhus Universitet at rette op på ubalancen i antallet af ind- og udrejsende studerende.

I gennemgangen af de danske universiteter har UI denne gang sat særligt fokus på tre temaer:

 • Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om undervisning på universiteterne: Her noterer UI sig, at '85 procent af de målte uddannelser har oplevet en stigning i antallet af undervisnings- og vejledningstimer, mens 60 procent af de målte uddannelser har oplevet en stigning i VIP/D-VIP ratioen'. Samtidig peger styrelsen på, at AU sammen med de øvrige danske universiteter skal medvirke til at etablere et datavarehus, der giver mere ensartet dokumentation om undervisningsindsatsen.
 • Karriereveje: Der er bl.a. positiv omtale af indsatsen for at styrke ph.d.-studerendes karrieremuligheder uden for universitetet, og desuden bemærker UI, at Aarhus Universitet planlægger at indføre tenure track-stillinger senere på året.
 • Digitalisering: Her bemærker UI bl.a., at Aarhus Universitet arbejder aktivt med digitalt understøttet læring, samt at der på trods af udfordringer med udenlandske studerende/forskere og NemID er fokus på at opfylde målene i den offentlige digitaliseringsstrategi.

Health forbereder handlingsplan for at sikre sund forskning

Akademisk snyd var omdrejningspunktet, da Health i denne uge inviterede til symposium om sundhedsvidenskabelig forskningspraksis. Symposiet er et bidrag til hovedområdets kommende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis for forskerne i sundhed og sygdom.

Arbejdet med retningslinjerne blev påbegyndt dels med henblik på at forhindre fusk, og dels på at have en klar og transparent handlingsplan, hvis der skulle opstå mistanke om snyd.

På symposiet bidrog eksperter fra USA, Tyskland og Norge med indlæg.

De retningslinjer og handlingsplaner, som udvikles på Health, skal efterfølgende give inspiration til det videre arbejde på Aarhus Universitet.


Nyt partnerskab skal styrke børns og unges læring

Et nyt partnerskab mellem Aarhus Kommune, VIA University College og Aarhus Universitet skal løfte børns og unges læring gennem teknologiske muligheder i pædagogikken.

Gennem samarbejde om viden og forskning ønsker parterne at demonstrere og synliggøre pædagogisk it for 0-18-årige både nationalt og internationalt. Det nye samarbejde bliver samtidig etableret som et åbent netværk, der kan danne afsæt for at inddrage andre parter; eksempelvis flere kommuner.

Partnerskabsaftalen er foreløbig treårig og omfatter blandt andet, at kommunen stiller institutioner/skoler til rådighed for forskningsundersøgelser, mens AU og VIA giver kommunen adgang til den nyeste viden inden-for it i læringssammenhænge i et 0-18 års perspektiv. Der kan desuden blive tale om finansiering af ph.d.-studerende/postdocs eller organisering af fælles konferencer.


Forskningens Døgn: Fokus på smart energi

S-bygningen på Fuglesangs Allé danner i år ramme om Forskningens Døgn på Campus Aarhus. Her vil der i auditorier og foyer være speedforedrag, workshops og udstillinger med en række af Aarhus Universitets forskere fra forskellige fagmiljøer. Det overordnede tema for arrangementet er 'Smart Energi', hvilket omfatter både miljøret, klimakommunikation, brintbiler og meget andet. Der er fri entré til alle arrangementer.

Forskningens Døgn rammer også Aarhus Universitets øvrige lokaliteter i bl.a. Roskilde, Årslev, Foulum og Emdrup.

Aarhus Universitet afholder Forskningens Døgn fredag den 3.maj kl. 13-18, mens det landsdækkende arrangement finder sted i dagene 2.-4.maj. 

 • Læs mere

Portal skaber overblik over forskningsmidler

Flere end 3.000 brugere har nu oprettet sig på online-databasen Researchfunding.net, som giver et overblik over kilder til forskningsfinansiering og kommende ansøgningsfrister.

I databasen kan brugerne finde oplysningerne om de enkelte fonde og bevillingsgiveres formål, deadlines, ansøgningskrav, budgetrammer, hjemmesider, kontaktoplysninger m.m. Databasen giver desuden forskerne mulighed for at lave en personlig profil, som gør det muligt at få automatiske påmindelser om nye puljer, der er målrettet éns forskningsområde. 

Eksempler på finansieringsmuligheder med ansøgningsfrist i de kommende måneder:

 • 15. maj: Lundbeckfondens Videnskabelige Projekter
 • 28. maj: AUFF, AU IDEAS: Pilot Centers and Project Development
 • 30. maj: Novo Nordisk Fonden. Endokrinologisk Forskning
 • 7. juni: AIAS Fellows – Aarhus Institute of Advanced Studies
 • 15. juni: Toyota Fonden
 • 1. juli: Villum Fonden – Young Investigator Programme
 • 21. august: Højteknologifonden

Databasen er udviklet af Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Forskningsstøtteenheden er behjælpelig med assistance i forhold til databasen og søgning af eksterne midler.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog