Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 15/2013

Årsrapport og 2012-regnskab godkendt

På bestyrelsesmødet den 24. april godkendte bestyrelsen det af Rigsrevisionen og Aarhus Universitets eksterne revisor godkendte regnskab for 2012. Resultatet blev et underskud på 55 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 41 mio. kr. ud af en omsætning på 6 mia. kr. Ved indgangen til 2013 var Aarhus Universitets egenkapital på 617 mio. kr., hvilket svarer til 10 procent af den samlede årsomsætning.

De tre foregående års overskud betyder, at der igen i 2013 er mulighed for at foretage nye investeringer, hvorfor der foreløbig er budgetteret med et underskud på 81 mio. kr.

Foruden regnskabstallene omfatter årsrapporten også en foreløbig status på  de 12 målepunkter i Aarhus Universitets udviklingskontrakt. Seks af målene er nået, mens to ikke er nået. De resterende mål kan ikke opgøres i 2012. Udviklingskontrakten løber frem til og med 2014.

Årsrapporten indeholder også tal for bl.a. publikationer og tildelte ph.d.-grader, samt en afrapportering fra Sino-Danish Centre.


Stor interesse for kandidatuddannelser

Interessen for at læse en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet er steget væsentligt. Det viser den første opgørelse, der er lavet, efter der har været ansøgningsfrist på langt hovedparten af universitetets kandidatuddannelser.

Antallet af førsteprioritetsansøgninger til Aarhus Universitet er steget med 20 procent, og samlet er der en stigning på 21 procent i kandidatansøgninger på AU i forhold til sidste år.


Verdens største faglitteraturpris

Tirsdag den 30. april overrakte rektor Lauritz B. Holm-Nielsen den såkaldte Estoril Global Issues Distinguished Book Prize til den britiske historiker Niall Ferguson. Prisen er på 70.000 euro og er den største pris i verden inden for faglitteratur.

Prisuddelingen fandt sted i forbindelse med en stor, tilbagevende konference I Estoril, Portugal. Estoril-konferencerne har fokus på globaliseringens udfordringer og har i år haft talere som Lech Walesa, Mikhail Gorbachev, Anthony Giddens, Herman van Rompuy og Larry King.

Aarhus Universitet er en af Estoril-konferencernes akademiske partnere, og med i bogprisjuryen er AU-lektor og MatchPoints-arrangør Michael Böss.

I forbindelse med dette års konference indtræder Lauritz B. Holm-Nielsen i konferencernes rådgivende udvalg.


Forskningens døgn skudt i gang

’Smart energi’ er den samlende paraply for årets tema for Forskningens Døgn, der blev åbnet officielt af HKH Kronprins Frederik torsdag og finder sted på Aarhus Universitet i dag fredag.

Formålet at give offentligheden, ikke mindst børn og unge, mulighed for at opleve forskerne i praksis og høre deres bud på en central problemstilling. Bæredygtig energi, miljøret, klimakommunikation, brændselscelleteknologi, solcelleenergi og brintbiler, er kun nogle af de mange overskrifter, der ledsager årets tema.

  • Mere om Forskningens Døgn

Kalender

 


Med venlig hilsen, 

 

Universitetsledelsen, 3. maj 2013

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog