Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2013

Alle kan opleve 'Den nye værdidebat' på MatchPoints 2013

For at give alle mulighed for at følge 'Den nye værdidebat' torsdag aften i forbindelse med årets MatchPoints Seminar bliver den vist live på Aarhus Universitets hjemmeside. Det kan man også via Jyllands-Postens og Kristeligt Dagblads hjemmesider.

Vores fælles værdier som samfund er et højaktuelt emne – herhjemme som i hele verden. Værdipolitik er blevet afgørende for, hvem der vinder valg verden over. To amerikanske topforskere inden for feltet, Robert D. Putnam fra Harvard og Ronald Inglehart fra University of Michigan, sætter først deres ord på den internationale værdidebat og derefter vendes fokus mod den danske. Der vil blive masser af mulighed for debat i salen.

  • Læs mere og se oplægsholdere og debatpanel

Ved torsdagens åbning af MatchPoints holdt professor Robert D. Putnam sin tiltrædelsesforelæsning som Aarhus Universitets nye Distinguished Visiting Professor 2013-14. Forskere og studerende får lejlighed til at arbejde sammen med Putnam, som særligt har forsket i social kapital – og hans forskning betragtes som banebrydende. Putnam er meget interesseret i den danske vinkel på social kapital, da den i Danmark er blandt de højeste i verden.


Ny universitetslov kan betyde øget bureaukrati

Aarhus Universitet bakker i et høringssvar til Uddannelsesministeriet op om hensigterne bag SU-reformen og ændringerne i universitetsloven, men advarer samtidig om mulige ulemper ved flere af de nye tiltag.

Det er blandt andet de nye regler for obligatorisk eksamenstilmelding, som risikerer at betyde flere dispensationsansøgninger og større ressourcetræk i forbindelse med dispensationsansøgninger og afholdelse af reeksaminer. Universitetet har ligeledes understreget, at lovforslaget bør tage hensyn til studerende, der på grund af psykiske eller fysiske lidelser har svært ved at gennemføre på normeret tid.

Samtidig kritiserer universitetet en regelændring, der kan betyde, at studienævnsformændene får en omfattende opgave med at finde nye meritgivende fag, hvis studerende på udlandsophold ikke kan følge de forhåndsgodkendte fag.

Aarhus Universitet har desuden peget på, at en øget fleksibilitet i uddannelsessystemet og et større optag af professionsbachelorer vil være en positiv udvikling, men at det kræver god tid til at forberede implementeringen, hvis man samtidig vil ophæve de nuværende suppleringskrav.


Otte ansøgere til dekanstilling

Der indkom otte ansøgninger til stillingen som dekan ved Science and Technology, inden fristen udløb den 20. maj.

I overensstemmelse med Aarhus Universitets vedtægter er der i forbindelse med ansættelsen nedsat en rådgivningsgruppe og et ansættelsesudvalg.

Rådgivningsgruppen består af repræsentanter for det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende på Science and Technology. Gruppen har til opgave at gennemlæse ansøgningerne og anbefale, hvilke ansøgere, der skal indkaldes til samtaler med ansættelsesudvalget.

Ansættelsesprocessen forventes afsluttet inden sommerferien.


Ny ledelse på Institut for Bioscience

Professor Hans Brix og seniorforsker Peter Henriksen er begge konstituerede som institutledere på Institut for Bioscience for det næste år. De udgør et ledelsesteam, hvor Hans Brix har økonomisk og personalemæssigt ansvar for afdelingen i Aarhus, mens Peter Henriksen er ansvarlig for tjenestestederne i Roskilde, Kalø og Silkeborg.

Tidligere institutleder Bo Riemann har efter et stort stykke arbejde med at etablere instituttet valgt at trække sig fra jobbet og vende tilbage til sin stilling som professor i Roskilde. Beslutningen om den nye ledelsesmodel er meldt ud af dekan Brian Bech Nielsen på et møde med alle sektionsledere og efterfølgende til medarbejderne på instituttet.

Peter Henriksen og Hans Brix er lige nu i gang med at planlægge dialogmøder på de fire tjenestesteder, hvor de begge vil deltage. Møderne er åbne for alle medarbejdere på instituttet og bliver afholdt hurtigst muligt.


Aarhus Universitet med i nyt fødevaresamarbejde

Aarhus Universitet bliver partner i et nyt klyngesamarbejde, som med deltagelse af både offentlige og private aktører skal skabe innovation og arbejdspladser på fødevareområdet.

Universitetets forskning inden for blandt andet jordbrug, teknologi, sundhed og fødevarer skal stimulere til innovation hos både store og små virksomheder og blandt andet styrke produktionen af sunde og bæredygtige fødevarer.

I klyngen indgår foruden Aarhus Universitet også Arla Foods, Region Midtjylland, Aarhus Kommune, samt Landbrug & Fødevarer. Sekretariatet får hjemsted hos Agro Food Park i Skejby.

EU-Kommissionen har tidligere fremhævet brede klyngesamarbejder som kraftige katalysatorer for innovation og økonomisk udvikling, mens Det Danske Klyngeakademi RegX netop har offentliggjort en grundig analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland.


Internationale profiler skal rådgive AIAS

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) får støtte fra en gruppe markante videnskabsfolk i bestræbelserne på at opbygge et nyt, interdisciplinært miljø ved Aarhus Universitet.

Otte internationale forskningsprofiler har sagt ja til at deltage i AIAS’ advisory board. hvor de skal rådgive ledelsen og bestyrelsen om instituttets aktiviteter.

Rådgivergruppen favner et bredt fagligt spektrum og omfatter blandt nobelpristager Dale T. Mortensen og Harvard-professor Lene Vestergaard Hau. Det forventes, at gruppen sammenkaldes første gang i foråret 2014.


Aarhus Universitets fornemste pris uddeles tirsdag

I den kommende uge uddeles Aarhus Universitets fornemste forskningspris, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, til to danske forskere.

Samtidig modtager fem forskertalenter Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser.

Det sker tirsdag den 28. maj i Aulaen på Nordre Ringgade i Aarhus, kl. 11-13.30.

Alle medarbejdere er velkomne til at tilmelde sig arrangementet.

  • Læs mere om arrangement og tilmelding
  • Se tidligere modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Minister deltager på eksportkonference

Forskere fra Aarhus Universitet diskuterer deres nyeste resultater med handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og flere danske eksportvirksomheder ved en konference den 28. maj.

På konferencen, der afholdes af Dansk Eksportforening og Tuborg Centre for Research on Globalisation and Firms ved Institut for Økonomi, skal man i fællesskab forsøge at knække koden til eksportsucces.

Forskningscenteret modtog for nylig en bevilling på 15 mio. kr. fra Tuborgfondet.


Ti års samarbejde med Shanghai fejres

Ved konferencen ’Strong relations matter’ fejrer Midtnet og Region Midtjylland ti-års jubilæet for partnerskabet med kinesiske Shanghai.

Der kigges tilbage på en række succesfulde samarbejder inden for blandt andet uddannelse, forskning og sundhed, og samtidig ser konferencedeltagerne frem mod nye fælles indsatsområder.

Prorektor Søren E. Frandsen åbner konferencen, som også har deltagelse af handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr samt repræsentanter for dansk og kinesisk erhvervsliv.

’Strong relations matter’  finder sted tirsdag den 28. maj kl. 9.00-15.30 i aulaen på Fuglesangs Allé.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, maj 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog