Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2013

Uddannelse på dagsordenen

I disse dage afholder Uddannelsesministeren det årlige Uddannelsesmøde i Kolding. Ministeren har meldt ud, at regeringen ønsker et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem med flere muligheder for den enkelte studerende. Et uddannelsessystem med høj kvalitet, der sikrer, at Danmark ikke mister arbejdspladser, fordi vi mangler kvalificeret arbejdskraft. Uddannelsesinstitutionerne bør i højere grad orientere sig i retning af behovet i samfundet og på arbejdsmarkedet. Der skal være klare og fleksible uddannelsesveje gennem systemet og en uddannelseskultur med høj studieintensitet og en motiverende og udfordrende undervisning på alle niveauer.

Aarhus Universitet støtter ministerens vision om et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem og har arbejdet med dette længe. Det er imidlertid helt afgørende at fastholde det høje niveau i uddannelserne og ikke gå på kompromis med kvaliteten og den forskningsbaserede undervisning på universiteterne.

AU har i den forbindelse et positivt samarbejde med bl.a. professionshøjskolen VIA og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og tiltag som AU Summer University kan anvendes til at skabe bedre sammenhæng.

Ministerens udmelding om, at uddannelserne skal rettes mod erhvervslivet, er sket og er helt i tråd med udviklingen i sektoren, der som helhed uddanner flere til det private arbejdsmarked. Men de store brede universiteter uddanner også til det offentlige arbejdsmarked, fx gymnasieskolen, hospitalerne m.fl.

Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2012 viste, at 41% af AU’s kandidater fik job i det private og 55% i det offentlige. Endelig må man ikke glemme universiteternes internationale perspektiv og det globale arbejdsmarked. Det er ikke et fremtrædende emne på Uddannelsesmødet 2013, men det er helt afgørende for universiteternes fortsatte udvikling.


AIAS byder velkommen til åbnings-arrangement

Aarhus Institute of Advanced Studies holder sin officielle åbning torsdag den 13. juni. Til arrangementet byder AIAS-direktør Morten Kyndrup og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen velkommen, hvorefter professor Björn Wittrock fra Uppsala Universitet taler om den særlige organisationskategori, som AIAS tilhører. Björn Wittrock er leder af Swedish Collegium for Advanced Study, der er en lignende konstruktion i Sverige.

Herefter holder den nyudnævnte AIAS Senior Fellow Cheryl Mattingly et fagligt oplæg inden den afsluttende reception.

AIAS åbnes officielt den 13. juni kl. 14 på Høegh-Guldbergs Gade 6B.


Anerkendelse til nytænkende eliteforskere

Fem forskere fra Aarhus Universitet har fået de eftertragtede bevillinger fra de to øverste trin i Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program. Sapere Aude gives til nytænkende forskere for at give dem arbejdsro i en periode på op til fem år. Sapere Aude-bevillingerne er en fornem anerkendelse af forskernes arbejde og måder at arbejde med forskning på.

To AU-forskere har fået de såkaldte topforsker-bevillinger:

  • Lars Birkedal, Institut for Datalogi (11,9 mio. kr.)
  • Michael Rohr Drewsen, Institut for Fysik og Astronomi (11,7 mio. kr.)

Tre AU-forskere har fået forskningsleder-bevillinger:

  • Adjunkt, ph.d. Nikolaj Thomas Zinner, Institut for Fysik og Astronomi (4,5 mio. kr.)
  • Professor MSO, Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab (7 mio.kr.)
  • Lektor Christian Brix Folsted Andersen, Institut for Biomedicin (7 mio. kr.)

Det tredje trin i Sapere Aude-programmet – ung eliteforsker – er endnu ikke uddelt for 2013.


Aarhus Universitet bidrager til innovationstiltag

Aarhus Universitet har netop indsendt sine kommentarer til det såkaldte INNO+-katalog, som udgør en væsentlig del af regeringens kommende innovationsstrategi.

En lang række af universitetets forskere har involveret sig i processen og på den måde medvirket til at skabe det bedst mulige faglige grundlag for prioriteringen af kommende innovationsprojekter inden for temaer som bl.a. sundhed, miljø, fødevarer og produktion.

Tanken med INNO+ er at skabe et politisk beslutningskatalog, der kan ligge til grund for nye innovationsinvesteringer og offentlig-private partnerskaber. Arbejdet med INNO+-kataloget blev indledt i slutningen af 2012, og i de seneste måneder har Uddannelsesministeriet i samarbejde med Aarhus Universitet og en række andre interessenter vurderet og prioriteret de næsten 500 oprindelige projektforslag.

Flere af Aarhus Universitets styrkepositioner er aktuelt repræsenteret i INNO+-kataloget, og der er forventning om, at universitetets forskere i høj grad vil kunne bidrage til at skabe løsninger på de samfundsudfordringer, som i sidste ende prioriteres.


Stor interesse for IDEAS-bevillinger

I alt 218 projektforslag lå i indbakken, da ansøgningsfristen udløb til anden runde af Aarhus Universitets Forskningsfonds særlige bevillingsprogram AU IDEAS. 

Programmet skal understøtte forskernes kreative og originale forskningsidéer, og det sker med to forskellige bevillingstyper.

  • Projektudvikling: 1-2 år til at teste holdbarheden af en ny forskningsidé
  • Pilotcenter: 3-5 år til at undersøge, om en idé kan føre  til et egentligt forskningscenter

Der er indløbet 91 ansøgninger til pilotcentre og 127 til projektudviklinger.

Ansøgningerne bliver i første omgang vurderet af fagkyndige udvalg fra alle fire hovedområder, inden en bedømmelseskomité træffer endelig beslutning om, hvilke projekter, der skal finansieres.

AU IDEAS blev etableret i 2011, og i alt 45 projekter opnåede støtte i første bevillingsrunde.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 7. juni 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog