Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2013

Nyt forsker-knudepunkt åbnet på Aarhus Universitet

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) blev indviet i denne uge med taler og faglige oplæg fra forskere og ledere.

AIAS er en i dansk sammenhæng ny konstruktion, som samler op til 35 fellows ad gangen. I de nye rammer i Universitetsparken får forskerne mulighed for i en årrække at fordybe sig i deres arbejde, og der bliver ikke stillet krav til hverken forskningens indhold, formål eller metode; udelukkende til kvaliteten. En af forhåbningerne er, at AIAS kan være med til at skabe nye, stærke internationale relationer og netværk på Aarhus Universitet.

Ved åbnings-arrangementet fortalte svenske Björn Wittrock (leder for Swedish Collegium of Advanced Study) om institutes of advanced studies som en særlig type forskningsenhed, der har været særligt succesfuld på bl.a. Princeton og Stanford. Efterfølgende indviede den nyudnævnte AIAS fellow Cheryl Mattingly publikum i sin antropologiske forskning.

Foreløbig er der udnævnt 11 fellows, og den 7. juni udløb fristen for ansøgninger i anden runde. En ny gruppe fellows forventes udnævnt i løbet af efteråret.


Universiteters egenkapital under luppen i ny rapport

En ny beretning fra Statsrevisorerne viser, at Aarhus Universitets egenkapital er relativt lille set i forhold til omsætningen.

Aarhus Universitet havde en egenkapital på ti procent af omsætningen ved udgangen af 2012, mens gennemsnittet blandt de otte danske universiteter var 21 procent.

Statsrevisorerne anerkender i beretningen, at universiteterne har behov for en vis egenkapital, og at de hver især bør have mulighed for at fastsætte egne mål for egenkapitalens størrelse. Finansministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har erklæret, at de ikke vil indføre faste regler for størrelsen af universiteternes egenkapital, men at de fortsat vil føre en løbende dialog med sektoren.

Revisionsrapporten omtaler, at enkelte universiteter har opbygget en større egenkapital end deres egne målsætninger, og at flere har meldt ud, at der budgetteres med underskud i de kommende år.

Aarhus Universitet har i 2013 budgetteret med en række investeringer, der forventes at generere et underskud på 81 mio. kr, hvilket vil sende egenkapitalen ned på 536 mio. kr. ved årets udgang. 

På to punkter har Statsrevisorerne ønsket generelle forbedringer i den danske universitetssektor: Dels ses det gerne, at universiteterne bliver bedre til at justere deres budgetter i løbet af året, og dels ønskes det, at de i højere grad kobler beregninger af usikkerheden ved deres indtægter sammen med størrelsen på deres egenkapitalen for at undgå for store budgetafvigelser i fremtiden. Aarhus Universitets budgetafvigelse var i perioden 2010-2012 på 1 procent mod et sektorgennemsnit på 1,9 procent.


Topuniversiteter afleverer deklaration til G8

En udvalgt gruppe erhvervsfolk, beslutningstagere fra organisationer som IMF og OECD, samt rektorer fra førende universiteter, heriblandt Lauritz B. Holm-Nielsen, udarbejdede i forbindelse med det seneste Global University Summit en deklaration med hensigtserklæringer og anbefalinger i forhold til global udvikling og vækst.

Deklarationen, som indeholder fire overordnede anbefalinger til G8, blev afslutningsvist præsenteret for G8-formandsskabets direktør Dominic Martin.

Lauritz B. Holm-Nielsen fungerede under Global University Summit desuden som ordstyrer på en paneldebat om teknologiens muligheder i undervisningssammenhæng.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 14. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog