Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 23/2013

AU takkede Lauritz B. Holm-Nielsen

Der var trængsel i Aulaen og på talerstolen, da Aarhus Universitet afholdt fratrædelsesreception for rektor Lauritz B. Holm-Nielsen den 21. september.

Repræsentanter fra både universitetsverdenen, det politiske system og den private sektor var med til at markere dagen og se tilbage på de seneste otte års begivenheder.

Lauritz B. Holm-Nielsen fratræder som rektor den 6. august og tiltræder derefter en treårig stilling som særlig rådgiver i forhold til international universitetsudvikling og uddannelsespolitik.


Niels Chr. Nielsen bliver dekan for Science and Technology

Centerleder og professor Niels Chr. Nielsen bliver fra 6. august ny dekan for Science and Technology og medlem af universitetsledelsen.

Niels Chr. Nielsen, der på nuværende tidspunkt er leder af iNANO, overtager jobbet som dekan fra Brian Bech Nielsen, der tiltræder som rektor. Dekanstillingen har været slået op både nationalt og internationalt, og otte har søgt stillingen. 

Niels Chr. Nielsen er 50 år, uddannet kemiker fra Aarhus Universitet med en ph.d. delvist udført på MIT i Boston. Han blev i 1999 professor ved Institut for Molekylær og Strukturel Biologi og i 2004 professor ved Kemisk Institut. I 2005 blev han leder af et grundforskningscentret inSPIN, og siden 2012 har han været leder af iNANO. Niels Chr. Nielsen har mere end 200 publikationer bag sig og har modtaget flere prestigefulde forskningspriser og store forskningsbevillinger. Han har desuden været en aktiv skikkelse i forskningspolitik gennem en række fonde, bestyrelser og råd; senest Danmarks Forskningspolitiske Råd.


Grønlandsk forskningsstation indviet med piskesmæld

Med et velrettet slag med hundepisken og en væltet flaske champagne åbnede H.K.H. Kronprins Frederik i går Aarhus Universitets og Grønlands Selvstyres nye forskningsfaciliteter ved Daneborg i Nordøstgrønland.

Den nye forskningsstation i Daneborg er blevet til i et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Aarhus Universitet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Grønlands Selvstyre.

I dag drager delegationen med H.K.H. kronprins Frederik, minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard, Grønlands minister for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender Nick Nielsen, bestyrelsesformand i Aage V. Jensens Naturfond Leif Skov, bestyrelsesformand i Villum fonden Lars Erik Kann-Rasmussen og rektor på Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen og leder af Aarhus Universitets nye arktiske forskningscenter (Arctic Research Center), professor Søren Rysgaard videre til Station Nord.


Nye midler til etablering af interdisciplinære netværk

Inden længe bliver det muligt at søge midler til at etablere og understøtte faglige netværk på tværs af hovedområderne.

Der bevilges støtte på op til 250.000 kr. pr. år i maksimalt tre år, og der er afsat i alt otte mio. kr. til de interdisciplinære netværk frem til 2016. Netværkene vil være en platform for at etablere forskningsprojekter og udarbejde fælles ansøgninger om forskningsmidler. På længere sigt kan netværkene blive et afsæt til at udvikle interdisciplinære centre.

Opslaget forventes at være udarbejdet medio august. Krav til ansøgninger og bedømmelseskriterier vil fremgå af opslaget.

Forslaget har inden vedtagelsen i universitetsledelsen været drøftet i bl.a. AU Forum for Forskning


Søg midler til forberedelse af Horizon 2020-ansøgninger

Aarhus Universitet etablerer nu et såkaldt ”preparation grant”, der skal dække en del af udgifterne forbundet med at udarbejde ansøgninger til det kommende EU-rammeprogram Horizon 2020.

Blandt andet vil koordinatorer kunne søge 80.000 kr. i støtte til ansøgningsprocessen, mens partnere kan søge 15.000 kr. til dækning af f.eks. rejse- og mødeaktiviteter. Der er afsat tre mio. kr. om året frem til medio 2016. 

Det endelige opslag offentliggøres medio august. Krav til ansøgninger og bedømmelseskriterier vil fremgå af opslaget.


Åbent for ansøgninger til nye grundforskningscentre

Danmarks Grundforskningsfond har nu åbnet for ansøgninger til nye Centers of Excellence.

Denne ottende ansøgningsrunde indledes i august med en række informationsmøder, hvor fondsdirektør Thomas Sinkjær besøger danske universiteter. Aarhus Universitet er vært for mødet den 26. august kl. 12.30 i Konferencecenteret på Fredrik Nielsens Vej.

Der er frist for interessetilkendegivelse den 25. november, og den endelige ansøgningsfrist er 28. april 2014. Centrene forventes at kunne starte med indgangen af 2015.

Flere af Højteknologifondens virkemidler har desuden interessefrist den 21. august.


Danske Universiteter offentliggør nye statistikker

Anden del af Danske Universiteters årlige statistiske beredskab er netop offentliggjort. Tallene giver overblik over universitetssektoren og de enkelte universiteters resultater inden for bl.a. økonomi og ph.d.-aktivitet i perioden 2007-2012.

Efter ønske fra Uddannelsesministeriet er universiteternes udgifter i år opgjort på en ny måde, som giver mulighed for mere præcist at opgøre, hvorvidt ledelses- og administrationsomkostninger er brugt på forskning, uddannelse, videnudveksling, myndighedsopgaver, generel ledelse, osv.

Studienøgletallene, som udgjorde første del af det statistiske beredskab, blev offentliggjort i februar.


Kalender

  • 13. september: tiltrædelsesreception for Brian Bech Nielsen
  • 13. september: årsfest 2013
  • 24.-25. september: bestyrelsesseminar og -mødeMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 26. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog