Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 29/2013

Debat om forskningsbaseret myndighedsbetjening

I disse dage debatteres grundlaget for den forskningsbaserede myndighedsbetjening i medierne.

Udgangspunktet var et indlæg fra Dansk Industri, der betegner de 600 mio. kroner, Fødevareministeriet årligt bruger på myndighedsbetjening, som direkte basisbevillinger til universiteterne.

Den påstand tilbageviser prorektor Søren E. Frandsen, Aarhus Universitet, koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU og direktør Jan Mousing, Landbrug og Fødevarer i et svar på Altinget.dk. De pointerer bl.a., at bevillingen fra Fødevareministeriet til universiteterne også bruges som medfinansiering til større forskningsprojekter, herunder EU projekter. Denne "gearing" af bevillingerne betyder, at Aarhus Universitet og DTU årligt tilsammen henter yderligere mere end 700 mio. kr. til forskning og andre sektorrelaterede opgaver.


Hendes majestæt besøgte Alken Enge

Dronning Margrethe var søndag den 1. september på uofficielt besøg ved udgravningerne i Alken Enge. Dronningen fik en rundvisning sammen med rektor Brian Bech Nielsen af projektleder Mads Kähler Holst. Igennem næsten to måneder har han sammen med 15 arkæologer og geologer arbejdet med udgravningen af en stor ofret hær fra tiden omkring Kristi fødsel. Skeletdele fra flere hundrede krigere ligger spredt i en mose i Alken Enge nær Mossø i Østjylland.


Nyt tiltag fra AIAS: seminarer med instituttets fellows

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) indleder mandag den 9. september en ny seminarrække, hvor AIAS-fellows eller forskere, som er inviteret til af AIAS-fellows, hen over efteråret givet et indblik i deres forskning.

AIAS blev indviet i foråret 2013. Instituttet er skabt for at give særligt talentfulde forskere, unge som erfarne, absolut forskningsfrihed. Der er ingen krav om krav om publicering, undervisning og fondsansøgninger.

Med etableringen af AIAS sluttede AU sig til en lille gruppe på omkring 100 universiteter, der tilbyder den type muligheder for excellence i forskningen. 


Studerende strømmede til studiemesse

Studenterrådet ved Aarhus Universitet vurderer, at dets studiemesse i år havde op mod 15.000 studerende. Det er flere end nogensinde før.

Studiemessen er et tilbud til alle studerende, ikke mindst de nye. Her kan de få et indblik i, hvilke tilbud der findes særligt til dem som studerende.

Både rektor Brian Bech Nielsen og dekan Mette Thunø besøgte studiemessen. Mette Thunø sammen med uddannelsesminister Morten Østergaard.


Kalender

  • 11. september: universitetsledelsens temamøde, herunder møde med Institut for Bioscience
  • 13. september: tiltrædelsesreception for rektor Brian Bech Nielsen
  • 13. september: årsfest
  • 24.-25. september: bestyrelsesseminar og -møde
  • 9. oktober: universitetsledelsens temamøde, herunder møde med Institut for Kultur og Samfund
  • 13. november: universitetlsledelsens temamøde, herunder møde med Institut for Erhvervskommunikation
  • 11. december: universitetsledelsens temamøde, herunder møde med Institut for Biomedicin

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 6. september

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog