Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2013

Bredt flertal for en samlet Innovationsfond

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nået til enighed om etablering af en samlet strategisk forskningsfond med start i 2014.

Fonden, der bliver en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation, har fået navnet ‘Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation’.

Den nye innovationsfond skal ledes af en uafhængig bestyrelse i stil med højteknogifonden. Bestyrelsen ventes at kunne råde over omkring 1,5 milliard kroner årligt.

Den politiske aftale om Innovationsfonden omfatter også en evaluering af den eksisterende indsats for tech trans og samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv.


Anders Fogh Rasmussen tilbage på Aarhus Universitet

Generalsekretær for NATO og æresalumne på AU, Anders Fogh Rasmussen besøgte torsdag den 3. oktober Aarhus Universitet. Her gav han et særforedrag om sit syn på og erfaring med konflikthåndtering og udvikling i magtbalance i international politik. Han tog udgangspunkt i en overordnet teoretisk gennemgang for efterfølgende at gøre rede for, hvordan teorien passer ind i praksis.

Særforelæsningen var arrangeret af Politologisk Forening, og pladserne i Juridisk Auditorium var fuldt besat. De studerende havde kunnet tilmelde sig efter først til mølle-princippet.

Forud for forelæsningen mødtes Anders Fogh Rasmussen kort med rektor Brian Bech Nielsen.


Ny direktør for AU Summer University

Institutleder Kurt Jensen fra Institut for Datalogi bliver fra sommer 2014 faglig direktør for AU Summer University.

Universitetsledelsen har på baggrund af AU’s strategi 2013-2020 og AU’s udviklingskontrakt besluttet at opprioritere universitetets aktiviteter som sommeruniversitet, og til at føre en ny vision for AU Summer University ud i livet har ledelsen således udpeget Kurt Jensen.

Kurt Jensen har takket ja til opgaven, som han først for alvor tager hul på, når hans kontrakt som institutleder udløber pr. 30/6-2014. Kurt Jensen har ikke ønsket at fortsætte som institutleder.

Den faglige direktør vil sammen med en koordineringsgruppe bestående af 6-8 udvalgte studieledere udpeget af hovedområderne.


Rigsrevisionen på årligt besøg

Aarhus Universitet har i denne uge haft besøg af Rigsrevisionen. I lighed med de foregående års løbende møder er der på forhånd udpeget en række områder, som revisorerne ønsker at gennemgå.

Ved besøget i 2013 er der fokus på

 • retningslinjer for forskeres bibeskæftigelse og administration af timenormer
 • retningslinjer for betaling af regninger til eksterne leverandører,
 • ledelsesinformationssystemer,
 • håndteringen af det stigende studenteroptags betydning for lokalebehov

Samtidig omfatter det løbende revisionsbesøg også en gennemgang af årsrapporten fra det foregående år.

Resultaterne af mødet indgår i Rigsrevisionens samlede vurdering af Aarhus Universitets årsrapport, samt i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2013.

 • Se Aarhus Universitets årsrapport for 2012

AU nr. 138 på Times Higher-ranking

På den nye universitetsrangliste fra Times Higher Education er Aarhus Universitet placeret som nr. 138. Det er en tilbagegang på 22 pladser i forhold til 2012.

Aarhus Universitet er desuden rangeret på tre ud af seks ”subject rankings”: Arts and Humanities (95), Clinical, Pre-Clinical and Health (92) og Life Sciences (89).

THE-ranglisten, der udkom første gang i 2010, er domineret af nordamerikanske universiteter. Halvdelen af universiteterne i top 100 er nordamerikanske, og blandt de ti øverst placerede universiteter er de syv fra USA.

Metoden bag ranglisten er bygget op om 13 indikatorer inden for kategorierne forskning, undervisning, internationalisering og samarbejde med erhvervslivet. Blandt andet gennemføres årligt en undersøgelse af universiteternes omdømme, ligesom forskningens gennemslagskraft i form af citationer giver points på ranglisten. Metoden tilgodeser mindre universiteter, der er specialiserede inden for f.eks. teknologi eller sundhedsvidenskab. Ranglisten toppes af California Institute of Technology, som har 300 forskere ansat og 2.000 indskrevne studerende.

På andre ranglister over verdens bedste universiteter er Aarhus Universitet placeret i top 100:

 • Shanghai (ARWU): nr. 81
 • Taiwan Ranking: nr. 82
 • QS: nr. 91
 • Leiden Ranking: nr. 77 blandt de 132 største universiteter i verden målt på forskningsproduktion

Læs mere om rankings og AU


Kalender

 • 9. oktober: universitetsledelsen mødes med Institut for Kultur og Samfund
 • 6. november: bestyrelsesmøde
 • 13. november: universitetlsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
 • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 4. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog