Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2013

Uddannelsesministeren til debatmøde om kvalitet

Uddannelsesminister Morten Østergaard er i øjeblikket på rundtur i danske uddannelsesbyer, og på mandag er det Aarhus Universitet, der tager imod.

Det er Studenterrådet, som arrangerer debatmødet, hvor særligt den varslede kvalitetsreform er på dagsordenen.

Alle studerende og medarbejdere er velkomne til arrangementet, som finder sted mandag den 18. november kl. 16 i Tvillingeauditorierne (1324-011) (se på kort).


Fremdriftsreform: kort tid til implementering

Der er opbakning til de politiske intentioner om et mere sammenhængende og effektivt uddannelsessystem, men der er for kort tid til implementeringen og for tunge krav til administrationsdelen.

Sådan lyder dommen over den såkaldte studiefremdriftsreform i det høringssvar, Aarhus Universitet har sendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

I svaret, der har været i høring på de fire hovedområder, anbefaler universitetet at forlænge implementeringen til 2015 for at give tid til at gennemgå studieordningerne og sikre de studerende en grundig og rettidig vejledning. 

I det uddybende bilag peger høringssvaret blandt andet på det uhensigtsmæssige i, at studerendes orlov tælles som studietid, at der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for studerende med særlige behov, samt at nye restriktioner kan afholde flere studerende fra at tage på udlandsophold.


Civilingeniøruddannelse på AU Herning videreføres i ny form

Med opbakning fra Akkrediteringsrådet vil Aarhus Universitet styrke forskningsmiljøet bag kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, der udbydes på AU Herning.

Uddannelsen får en ny studiestruktur, som skal sikre fagligt stærkere kandidater til aftagermarkedet. På et møde den 15. november 2013 godkendte Akkrediteringsrådet, at cand.polyt.-uddannelsen kan fortsætte i en revideret form det kommende år, hvorefter uddannelsen vil blive evalueret.

Akkrediteringsrådet har tidligere givet et foreløbigt afslag om genakkreditering af uddannelsen, men efter at have kigget på Aarhus Universitets forslag til en ny studiestruktur, får AU Herning nu mulighed for at videreføre uddannelsen og implementere en ny studiestruktur, som Akkrediteringsrådet skal evaluere inden for et år.

Der er allerede sket en positiv udvikling i opbygningen af forskningsmiljøet siden akkrediteringsbesøget i det tidlige forår, og der arbejdes nu på en yderligere styrkelse gennem ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere.


Besøg fra Universiteit Utrecht

Tidligere på ugen havde Aarhus Universitet besøg af en gruppe repræsentanter fra det hollandske Universiteit Utrecht. Under besøget udvekslede universiteterne erfaringer om blandt andet forskningsstøtte, campusudvikling og it-strategier, inden den hollandske delegation blev inviteret på visit hos iNANO.

De to universiteter samarbejder i forvejen om blandt andet mobilitet og internationalisering i regi af Utrecht-netværket.


Kalender

  • 19.-20. november: seminar med akademiske råd på Sandbjerg Gods
  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin
  • 18. december: bestyrelsesmødeMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog