Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2013

Mere gennemsigtige karriereforløb for VIP-medarbejdere

Nu skal det være muligt at ansætte videnskabelige medarbejdere i en form for tenure-track-stillinger på Aarhus Universitet. Disse stillinger skal øge gennemsigtigheden og sammenhængen i det videnskabelige karriereforløb, skabe større sikkerhed i ansættelsen og forbedre universitetets mulighed for at tiltrække de mest talentfulde og motiverede forskere i den skærpede international konkurrence.

Et tenure track-forløb er en stilling på juniorforskerniveau (adjunktur), hvor unge forskere får en årrække til at kvalificere sig til en lektorstilling ved at indfri nogle klart definerede mål, som på forhånd er aftalt med den faglige ledelse.

Den efterfølgende fastansættelse beror dermed på en bedømmelse af kandidaten. Der kan aftales et forløb af op til seks års varighed. Senest inden udgangen af det femte år gennemføres et tenure review, hvor et fagligt bedømmelsesudvalg vurderer kandidatens forsknings- og undervisningskompetencer etc. i forhold til de aftalte mål. I bedømmelsen stilles samme kvalitetskrav som ved ordinære lektoransættelser, og ansættelsen af tenure track-kandidaterne sker efter forskrifterne i ansættelsesbekendtgørelsen.

Det er Talentbåndet, der sammen med AU Forum for Talentudvikling har udarbejdet en generisk tenure track-model, som hovedområderne kan anvende og tilpasse i forhold til egne behov og ønsker.

Universitetsledelsen besluttede i mandags, at der skal arbejdes videre med tenure track, og AU HR arbejder i øjeblikket på at færdiggøre de detaljerede regler for tenure track-modellen. Derefter bliver det op til hovedområderne – herunder akademiske råd og samarbejdsudvalg – at drøfte, hvordan modellen kan implementeres lokalt.


Stort rygstød til arktisk forskning

En bevilling på 70,5 mio. kr. fra Villum Fonden gør det muligt at etablere en ny, ambitiøs forskningsstation i det nordligste Grønland.

På Station Nord skal forskere fra en lang række discipliner anvende topmoderne instrumenter for blandt andet at opnå en dybere forståelse af de globale klimaændringer. Stationen skal være omdrejningspunkt for forskningssamarbejde med både danske og udenlandske universiteter.

 Arbejdet med Station Nord er igangsat, og forskningsstationen forventes endeligt etableret i 2014.

Samtidig har Villum Fonden netop uddelt 19,5 mio. kr. til fire yngre forskere fra Aarhus Universitet i det såkaldte Young Investigator Programme.


EliteForskere hædres på Glyptoteket

Fem af landets dygtigste forskere  bliver i den kommende uge hædret for deres arbejde.

Det sker ved det årlige EliteForsk-arrangement den 7. februar, hvor HKH Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard i fællesskab uddeler fem EliteForsk-priser til topforskere og 20 rejsestipendier til talentfulde ph.d.-studerende.

Ved arrangementet hyldes også sidste års modtagere af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger, samt Niels Bohr-professorerne fra Danmarks Grundforskningsfond. Tidligere EliteForsk-prismodtager, professor Bo Brummerstedt Iversen, samt Harvard-professor og æresalumne på AU, Lene Vestergaard Hau, er på dagens talerliste.

Modtagerne af Eliteforsk-priser og –rejsestipendier offentliggøres først på selve dagen. Arrangementet finder sted på Ny Carlsberg Glyptotek kl. 12.30-16.30.


Kalender

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 31. januar 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog