Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 40/2013

Melding fra universitetsledelsen om den økonomiske situation på Aarhus Universitet

 

Aarhus Universitet skal spare

Aarhus Universitet tager nu den nødvendige konsekvens af vigende indtægter og stigende udgifter. På et medarbejdermøde den 27. november meldte universitetsledelsen ud om baggrunden for sparebehovet.

En omfattende spareplan er under udarbejdelse på Aarhus Universitet, og den kommer til at medføre afskedigelser. De foreløbige budgetudkast peger på, at det bliver nødvendigt med besparelser i omegnen af 200 millioner kroner, som skal være gennemført inden 2016. Det præcise beløb står klart, når det endelige budget for 2014 er behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget og universitetsbestyrelsen den 18. december. Først derefter kan institutterne og de administrative områder lægge præcise lokale budgetter.

”Det er stadig tidligt i processen, men vi har i universitetsledelsen valgt at melde ud nu, fordi vi synes det er nødvendigt, at alle får et klart billede af de udfordringer, universitetet står over for. Samtidig vil vi rettidigt inddrage tillidsmands- og samarbejdsudvalgssystemerne og sørge for en åben, ærlig og redelig proces, selvom vi er klar over, det giver en længere periode med usikkerhed for medarbejderne”, siger rektor Brian Bech Nielsen i et interview.

Besparelserne vil ramme universitetet bredt, og alle fire faglige hovedområder bliver påvirket. Men de største relative besparelser kommer på det administrative område, hvor man er i gang med at effektivisere serviceydelserne. Forhåbningen er, at en del af sparekravet kan imødekommes med f.eks. naturlig afgang og ved at holde igen med nyansættelser i en kortere periode, men omfanget af den samlede besparelse er sådan, at afskedigelser ikke kan undgås. Planerne har været drøftet med bestyrelsen, som har givet sin fulde opbakning til gennemførelsen.Venlig hilsen

Universitetsledelsen, 27. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbreve t fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog