Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 41/2013

Planer om at udskyde fremdriftsreformen for nuværende studerende

Alt tyder på, at regeringen nu i nogen grad lytter til høringssvarene fra universiteterne og protester fra de studerende.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har således lagt op til, at fremdriftsreformen udskydes for de eksisterende studerende fra 1. september 2014 til 1. september 2015. Nye studerende med studiestart i september 2014 vil stadig være omfattet af reformen.

I tirsdags havde Aarhus Universitet fået foretræde for Folketingets Udvalg for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Her redegjorde dekan Mette Thunø og prodekan Peder Østergaard bl.a. for, hvorfor det er udfordrende for både universiteterne og de studerende at leve op til fremdriftsreformen allerede i 2014.

Lovændringen, som ligger til grund for reformen, blev vedtaget af et bredt politisk flertal allerede i juni.


En stor uge for Aarhus Universitetshospital

Det har været en uge, hvor Aarhus Universitetshospital (AUH) på forskellig vis har fået tydelig anerkendelse for såvel den daglige drift som hospitalets udviklingskapacitet.

Torsdag blev det offentliggjort, at AUH for syvende år i træk er kåret som Danmarks bedste hospital i kategorien højtspecialiserede hospitaler. Det er nyhedsavisen Dagens Medicin, der står bag kåringen.

Og tidligere på ugen offentliggjorde A.P. Møller Fonden, at den vil bevilge 250 mio. kr. til det kommende Nationale Center for Partikelterapi på AUH i Skejby.

Centeret vil kunne behandle op imod 1.200 patienter om året med den mest moderne form for strålebehandling. Det gælder særligt børn med kræft, der i dag typisk behandles i udlandet, men også mange voksne kræftpatienter vil få glæde af den mere præcise strålebehandling.

Med bevillingen fra A.P. Møller Mærsk er centret tæt på at have finansieringen på plads. Herefter gælder det om at få indkøbt det mest moderne udstyr, som kan levere den absolut bedste kvalitet og opgraderes efterhånden, som der kommer nye løsninger.


Nye studenterrepræsentanter valgt ind

Da universitetsvalget 2013 var afsluttet ultimo november, havde 20 procent af de studerende valgt at bruge deres stemme. Det er en stigning i stemmeprocent på 40 procent.

Der var valg til lokale studienævn, akademiske råd, ph.d.-udvalg samt AU’s bestyrelse. Studenterrådet ved Aarhus Universitet fik igen begge pladser i bestyrelsen. Heidi Klokker fra Studenterrådet opnåede genvalg, og den anden topkandidat fra Studenterrådet, Andreas Olsen, træder ind som nyvalgt.

 • Se de øvrige resultater for både kampvalg og fredsvalg

Forskningsministre godkender Horizon 2020

EU's forsknings- og innovationsministre godkendte i denne uge Horizon 2020-programmet, der er det største europæiske forskningsprogram nogensinde.

Omtrent 525 milliarder kroner er på budgettet, der omfatter virkemidler inden for tre forskellige søjler:

 • Videnskab i topklasse; ca 168 mia. kr. (herunder f.eks. ERC Grants, Marie Curie-program og infrastruktur)
 • Industrielt lederskab; ca.117 mia kr. (bl.a. forskning, udvikling og demonstration af teknologi tæt på markedet, samt SMV-støtte)
 • Samfundsmæssige udfordringer; ca. 204 mia. kr. (uddeles inden for syv temaer, herunder bl.a. sundhed og demografi, klima og ren energi)

Horizon-programmet, hvis budget er 30 procent større end det tidligere rammeprogram, FP7, blev tidligere godkendt af EU-Parlamentet, og efter det grønne lys fra forsknings- og innovationsministrene forventes det, at de første konkrete opslag vil være klar inden for kort tid. Med det nye program har EU samlet al støtte til forskning og innovation i samme rammeaftale, ligesom man har arbejdet på at gøre ansøgningsprocessen mindre ressourcekrævende.

I november blev også planerne for uddannelsesprogrammet Erasmus+ godkendt. Programmet samler en række tidligere initiativer og har i alt knap 15 mia. euro i budgettet frem til 2020. Erasmus+ omfatter bl.a. virkemidler, der skal støtte medarbejder- og studentermobilitet, samt etablering af strategiske partnerskaber. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser afholder i den kommende tid flere informationsmøder om Erasmus+ i Aarhus og København.


Nyt website koordinerer indsats for folkeskoleområdet

Et nyt website skaber overblik over Aarhus Universitets forsknings- og uddannelsesmæssige indsats på folkeskoleområdet og gør det lettere for universitetets forskere og mulige eksterne samarbejdspartnere at finde inspiration til fælles projekter.

Den kommende folkeskolereform og ikke mindst AP Møller Fondens støttedonation har skabt nye behov og nye muligheder på skoleområdet. Det gælder blandt andet efter-og videreuddannelse af lærere og skoleledere, skoleforskning, samt udvikling af nye undervisningsmaterialer. Aarhus Universitet ønsker at bidrage til den fremadrettede udvikling og gerne i samarbejde med andre aktører som f.eks. kommuner og professionshøjskoler.

Det nye website skal fungere som et omdrejningspunkt for udvikling af eksisterende projekter og etablering af nye. Fra den 10. januar 2014 vil sitet desuden blive løbende opdateret med aktuelle opslag og muligheder for administrativ støtte til projektansøgning.

 • Se websitet om AU og folkeskolen 

Vicedirektør for økonomi og planlægning forlader AU

Aarhus Universitet må sige farvel til sin vicedirektør for økonomi og planlægning Søren Trangbæk. Han har fået nyt job som økonomidirektør hos Forsvarets Materieltjeneste, hvor han tiltræder den 1. januar 2014.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen vil melde ud, hvordan AU Økonomi og Planlægning skal ledes efter den 1. januar, så snart en løsning er på fundet. Løsningen vil være midlertidig, indtil en ny vicedirektør er på plads.


Søg opstartsmidler til forskning i kulturhovedstadens betydning

Aarhus Universitets forskere kan nu søge midler til forskningsprojekter, der undersøger betydningen af Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. Forskningsprojekter kan fokusere på

 • Regional udvikling, entrepreneurskab og kreative erhverv,
 • Deltagelseskultur, teknologi og byliv,
 • Kulturelle økologier og bæredygtighed,
 • Image og identitet,
 • Ledelse og proces eller
 • Evaluering af kulturelle processer

Deadline for ansøgning er den 10. januar 2014.


Kalender:

 • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin
 • 13. december: HSU-møde
 • 18. december: bestyrelsesmøde
 • 9. januar: ekstraordinært HSU-møde

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbreve t fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog