Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 43/2013

Rektors julehilsen 

Rektor Brian Bech Nielsen har i dag sendt en julehilsen til universitetets medarbejdere pr. mail. Den afløser juletalen, hvor rektor traditionelt præsenterer det budget, som bestyrelsen lige har godkendt. 

I sin hilsen følger Brian Bech Nielsen op på sin orientering fra den 27. november om økonomien og de kommende besparelser. 


Budget vedtaget af bestyrelse

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 18. december det kommende budget for Aarhus Universitet. 

I 2014 budgetteres med et underskud på 60 mio. kroner, mens budgettet skal være i balance fra 2015. For at leve op til budgettet skal Aarhus Universitet igennem en sparerunde i de kommende år, der vil medføre, at universitetet skal reducere antallet af medarbejdere. Alt i alt forventes det, at universitetet skal finde varige besparelser for ca. 225 mio. årligt fra 2016.

Budgettet blev vedtaget med ni stemmer for, mens de to studenterrepræsentanter ikke kunne tiltræde budgettet, da der efter deres mening ikke var klarhed nok over, hvordan det såkaldte økonomiske råderum til nye initiativer skal udmøntes.

I begyndelsen af det nye år kan drøftelserne om besparelserne blive mere konkrete. Den 10. januar 2014 får institutledere og vicedirektører oplyst instituttets/vicedirektørområdets budgetramme og sparemål med baggrund i det godkendte budget. 

Der orienteres umiddelbart herefter om budgettet i de lokale samarbejdsudvalg. Disse møder finder sted i dagene fra den 13. til 15. januar. Når samarbejdsudvalgsmødet lokalt har været afholdt orienteres der generelt på instituttet/på vicedirektørområdet om budgetrammen, og den lokale ledelse vil gå i gang med at udarbejde en plan for budgettets udmøntning og overholdelse. Planen skal være færdig den 31. januar og drøftes i samarbejdsudvalgene i begyndelsen af februar.


Analysepanelets 10 medlemmer er udpeget 

De akademiske råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de studerende og administrationen har nu udpeget de 10 medlemmer af det analysepanel, der skal se på den administrative understøttelse af hovedområdernes og institutternes arbejde og den organisatoriske og ledelsesmæssige indretning af hovedområderne.

Sammen med universitetsledelsen skal analysepanelet udarbejde et kommissorium for den kommende problemanalyse og nedsætte en intern ekspertgruppe, som skal stå for den konkrete analyse.

Fire af analysepanelets medlemmer er udpeget af de akademiske råd, to er udpeget af de studerende, to af Hovedsamarbejdsudvalget, og to er udpeget af af administrationen.


Ny leder af iNANO

1. januar overtager professor Jørgen Kjems rollen som centerleder på Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO) fra professor Troels Skrydstrup, der har besluttet at træde tilbage som konstitueret centerleder og  koncentrere sig fuldt og helt om sin forskning. 


Flertal til at bryde ECTS-loftet

Regeringen er sammen med Venstre og de Konservative blevet enige om at sende lovforslag i høring, der giver universiteterne bedre rammer for at styrke talentindsatsen.

Der er fire initiativer i lovforslaget:

  • Ekstra ECTS-point pr. semester
  • Udmærkelse på eksamensbeviset
  • Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset
  • Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser 

Læs pressemeddelelsen fra uddannelsesministeriet 

 


Ny politisk aftale om udvekslingsstuderende

De danske universiteter har fremover længere tid til at skabe balance mellem ind- og udrejsende studerendes aktiviteter.

Hidtil har det politiske balancekrav betydet, at universiteterne hvert år mistede STÅ-indtjening, hvis indrejsende udvekslingsstuderende optjente flere STÅ, end udrejsende studerende gjorde.

Den nye politiske aftale ændrer ikke grundlæggende ved dette, men regeringen, Venstre og Konservative er blevet enige om at gøre reglerne mere fleksible ved at kræve balance over en treårig periode i stedet for hvert enkelt år.

Samtidig bliver det muligt for universiteterne selv at finansiere en eventuel ubalance.


10 AU-talenter får Sapere Aude-bevillinger

Det er alt fra biologiske studier om kaskelothvaler til filosofiske analyser af sindet og hjernen, der nu hædres med Sapere Audes trin tre-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.

I år er 10 af de i alt 39 prismodtagere fra Aarhus Universitet, og flere nationaliteter er repræsenteret: Tre er fra Danmark, mens de øvrige er fra Singapore, Island, Italien, Kina, Canada, Israel og Holland.

Modtagerne har hver fået tildelt mellem 440.000-500.000 kr. Sapere Aude-bevillingerne kan ikke søges direkte, men bliver tildelt som supplement til de mest talentfulde forskere blandt de kandidater, der har fået tildelt et individuelt postdoc-stipendium af Det Frie Forskningsråd i 2013.


Nye medlemmer i forskningsfondens bestyrelse

Aarhus Universitets Forskningsfond har fået to nye bestyrelsesmedlemmer.

Professor, dr.phil. Helle Vandkilde er udpeget af det akademiske råd ved Arts, mens professor Klaus Mølmer er udpeget af de akademiske råd i fællesskab.

De erstatter Morten Kyndrup og Mogens Nielsen, der på grund af deres nye roller som hhv. direktør for Aarhus Institute of Advanced Studies og prodekan ved Science and Technology har valgt at træde ud af fondsbestyrelsen.

Sandbjerg Gods har netop fået ny hjemmeside på www.sandbjerg.dk og vil det kommende år markedsføre sig bedre både AU-internt og eksternt.


AU Summer University 2014 – åbnet til ansøgninger

Kurserne til Summer Univeristet 2014 ligger klar, og der er åbent for tilmelding. Summer University 2014 er blevet delt op i to ”semestre”: Det første sommeruniversitets-semester er perioden 1.-30. juli (Term 1), og det andet er 15. juli-13. august (Term 2). Der er mere end 70 engelsksprogede kurser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau at vælge imellem og kurser med relevans for studerende på alle fire hovedområder. Kurserne giver fem eller 10 ECTS-points.

Ansøgningsfristen for kurserne er d. 15. marts 2014. Kursusoversigten har i år fået et søgemodul, så ansøgere kan slå kurser op på baggrund af kursusnavn, alfabetisk rækkefølge, akademisk område, ECTS-points, niveau eller startdato.


Gå gratis på folkeuniversitetet

Også i det kommende semester kan nuværende og pensionerede medarbejdere samt alumner gå gratis på folkeuniversitetet. 

De gratis pladser bliver fordelt efter "først til mølle"-princippet, og tilmeldingen er startet fredag den 20. december kl. 13.

Læg mærke til, at eventuelle ledsagere fremover ikke er dækket af gratis-ordningen, som dermed kan komme flere medarbejdere og alumner til gode.

Indtast aftalekoden AU14 under Specialaftaler på www.fuau.dk 


Overblik og inspiration fra Danske Universiteter

Danske Universiteter har i denne uge udsendt ”Tal om danske universiteter 2013”, som giver et overblik over den danske universitetssektor. Formålet med oversigten er at skabe størst mulig åbenhed om universiteternes vilkår, aktiviteter og resultater. Oplysningerne i publikationen er hentet fra universiteternes statistik beredskab samt fra Danmarks Statistik, Undervisningsministeriets databank, Akademikernes ledighedsstatistik og OECD. Det er ottende gang publikationen udkommer.

Et nyt tiltag fra Danske Universiteter er den netop offentliggjorte publikation ”Det virker! 13 historier om teknologioverførsel” om universiteternes teknologioverførsel. Her er det ikke tal, men konkrete historier om, hvordan teknologioverførslen gør en forskel. Publikationen skal blandt andet bidrage til at kvalificere debatten om universiteternes teknologioverførsel. Forordet er af prorektor Søren E. Frandsen, der er formand for Innotech, Danske Universiteters arbejdsgruppe for innovation og teknologioverførsel.


Kalender

9. januar: ekstraordinært HSU-møde

10. januar: godkendte budgetter meldes ud til institutterne

3.-6. februar: ekstraordinære møder i LSU

 

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår,

Universitetsledelsen, den 20. december

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog