Nyhedsbrev fra universitetsledelsen

særudgave om fratrædelsesordninger

Frivillige fratrædelsesordninger

ANSØGNINGSFRIST DEN 4. FEBRUAR

Aarhus Universitet står i den kommende tid over for omfattende besparelser. Det betyder desværre, at antallet af medarbejdere ved universitetet skal reduceres. Universitetsledelsen har haft drøftelser med de to næstformænd i Hovedsamarbejdsudvalget og AC-fællestillidsrepræsentanten for AU om, hvorledes antallet af uansøgte afskedigelser kan begrænses ved brug af frivillige fratrædelsesordninger.

På den baggrund har universitetsledelsen besluttet at give medarbejdere med mindst 9 års uafbrudt ansættelse i staten mulighed for at søge om en aftale om frivillig fratrædelse. Hvis du er interesseret i at søge en fratrædelsesordning, opfordrer vi dig til at søge råd hos din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder i god tid, inden fristen udløber den 4. februar 2014.

Bemærk, at muligheder og vilkår for seniorordninger som afværgeforanstaltninger vil blive drøftet nærmere i starten af det nye år.

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog