Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2013

Brian Bech Nielsen bliver ny rektor

Det bliver den nuværende dekan for Science and Technology, Brian Bech Nielsen, som overtager rektorposten, når Lauritz B. Holm-Nielsens åremål udløber til august.

Aarhus Universitets bestyrelse har enstemmigt peget på den 55-årige fysiker, hvis rektorkontrakt kommer til at løbe i seks år. Ved valget lagde bestyrelsen især vægt på Brian Bech Nielsens store erfaring med både forskning, undervisning og ledelse.

Brian Bech Nielsen er uddannet ph.d. ved Aarhus Universitet i 1987 og har tidligere været institutleder på Institut for Fysik og Astronomi. Han er desuden mangeårigt medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og tidligere medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers.


Strategi 2013-2020 vedtaget af bestyrelsen

På bestyrelsesmødet den 5. marts vedtog Aarhus Universitets bestyrelse strategien for årene 2013-2020.

Strategien bygger på universitetets fire kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, og fortsætter således den kurs, der blev lagt med strategien for 2008-2012.

Overordnet har strategien tre sigtelinjer, der kommer til at sætte rammen for prioriteringerne og drive udviklingen på Aarhus Universitet:

Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet skal, sammen med interdisciplinær forskning, være med til at skabe forskningsmæssige nybrud, mens stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studererende skal kombineres med ekstra udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende. Endelig skal høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer realiseres via en gennemgribende internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne.

Strategien bygger på et omfattende arbejde, der har stået på over et års tid med input fra universitetets fire hovedområder og de tværgående bånd for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling. I november-december 2012 var strategien i høring i akademiske råd, tværgående fora, studenterpolitiske organisationer, universitetets hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og på hovedområderne. Der vil årligt ske opfølgning på strategien med fastlæggelse af prioriteringerne for det kommende år.


Europæisk top-hjerneforskning får nyt center i Aarhus

Europas flagskib inden for grundforskning i life sciences, EMBL (European Molecular Biology Laboratory), inddrager nu Aarhus Universitet som dansk partner. Dermed bliver Danmark – på linje med Norge, Sverige og Finland – medlem af det nordiske EMBL-partnerskab i molekylær medicin. Partnerskabet blev etableret i 2007 og blev i forbindelse med Aarhus-indvielsen forlænget i endnu ti år.

DANDRITE; eller ’the Danish Research Institute of Translational Neuroscience’ skal styrke dansk forskning inden for molekylær og translationel neurovidenskab.

Centeret blev indviet i universitetets Aula tidligere på ugen. Etableringen af centret er muliggjort af Lundbeckfonden, og gennemførelsen af en international ekspertbedømmelse er sket i samarbejde mellem Det Frie Forskningsråd og Lundbeckfonden.


Novo Nordisk Prisen til Søren K. Moestrup

Professor, dr.med. Søren K. Moestrup, som til daglig er leder af MEMBRANES-centret på Aarhus Universitet, har modtaget Novo Nordisk Prisen, der regnes som en af Danmarks største forskerpriser.

Søren K. Moestrup hædres for sine banebrydende studier af cellernes transportreceptorer og deres betydning for sygdomsudvikling.

Novo Nordisk Prisen uddeles årligt og gives som belønning for fremragende lægevidenskabelig forskning. Med hæderen følger 1,5 millioner kroner.


Trussel mod Tåsingegade-bygninger var falsk alarm

Det viste sig at være falsk alarm, da et område omkring Aarhus Universitets bygninger på Tåsingegade mandag blev afspærret af politiet.

En skriftlig trussel var blevet placeret i døren til bygning 1442, hvilket betød, at et antal medarbejdere og studerende måtte evakueres kort før klokken 8. Politiets undersøgelse af bygningerne afslørede, at der var tale om en falsk alarm, og derfor kunne afspærringen ophæves kort efter middag.

  • Læs mere

Kalender

  • 18.-19. marts: ledelsesseminarMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 8. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog