Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 1/2014

Verdensførende økonom er død

Det er med stor sorg, at Aarhus Universitet har modtaget beskeden om, at nobelpristager, professor Dale T. Mortensen den 9. januar afgik ved døden efter tre måneders alvorlig sygdom.

I 1998 tilbragte Dale T. Mortensen fra Northwestern University, USA, et forskningssemester på Aarhus Universitet, hvor han studerede de detaljerede registerbaserede danske data om virksomheds-medarbejder matching. Dales store bidrag var at skabe  økonomiske modeller, der kan forklare spredningen i disse data ved at tage højde for, at det er tidskrævende og risikofyldt for firmaer og medarbejdere at mødes og matche.

Efter sit forskningssemester i Aarhus fortsatte Dale T. Mortensen samarbejdet med forskere på Aarhus Universitet, og fra 2006 var han ansat på et femårigt Niels Bohr-professorat, betalt af Danmarks Grundforskningsfond. Efterfølgende blev han tilknyttet forskningsenheden Cycles, Adjustment and Policy, støttet af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Aarhus Universitet.

Dale T. Mortensen var netop på Aarhus Universitet, da han i 2010 fik meddelelsen om, at han var udvalgt til at modtage årets nobelpris i økonomi sammen med Peter Diamond og Christopher Pissarides. 


Økonomiproces: konkrete drøftelser lokalt

Den 13.-15. januar bliver de lokale samarbejdsudvalg orienteret om institutternes og vicedirektørområders budgetrammer og sparemål. Dermed tager de lokale ledere og samarbejdsudvalg hul på drøftelserne om, hvordan de lokale sparekrav skal udmøntes, herunder hvilke kriterier der skal gælde for afskedigelser i de respektive enheder.

Når samarbejdsudvalgsmødet lokalt har været afholdt, vil budgetrammen og sparemål bliver meldt ud til områdets medarbejdere, og den lokale ledelse vil gå i gang med at udarbejde en plan for budgettets udmøntning og overholdelse.

Planen skal være færdig den 31. januar og drøftes i samarbejdsudvalgene i begyndelsen af februar.

 


Tid til det årlige tilsynsmøde

Aarhus Universitet får i den kommende uge besøg af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved det årlige tilsynsmøde.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har på forhånd udpeget en række punkter til nærmere drøftelse; herunder blandt andet fusionen med Ingeniørhøjskolen, de kommende besparelser, studietidsforbedrende initiativer, samt relevans i uddannelserne.

Derudover gør man som vanligt status på Aarhus Universitets arbejde inden for områder som f.eks. internationalisering af uddannelser, ph.d.-området og innovation.

Tilsynsmødet munder ud i en tilsynsrapport, der senere på foråret bliver offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Der udarbejdes tilsvarende rapporter for de øvrige universiteter. 


Nyt nationalt lasercenter med AU-ledelse

Uddannelsesministeriet har netop bevilget 20,3 millioner kroner fra forskningsinfrastrukturpuljen til et nyt nationalt lasercenter, DANLASE.

DANLASE er et tværfagligt center med et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Endvidere vil Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet også blive en del af DANLASE-samarbejdet.

DANLASE skal kunne repræsentere Danmark i forbindelse med større EU-samarbejder og bevillinger. Centrets skal ledes i samarbejde med repræsentanter fra dansk industri for at sikre en tæt faglig udvikling mellem industrien og forskerne. Desuden får industrien adgang til de nye avancerede laserfaciliteter.

Ministeriet ønsker at holde Danmark i front internationalt på laserteknologi og gøre de danske forskningsgrupper til attraktive samarbejdspartnere i forbindelse med Horizon 2020-forskningssamarbejder og europæiske forskningsinfrastrukturprogrammer.

 


Søg midler til internationale gæsteforskere

Forskningsfonden støtter igen i 2014 internationalt anerkendte forskeres besøg på Aarhus Universitet via AUFF’s gæsteforskerpulje. Første ansøgningsfrist er allerede torsdag d. 16. januar.

Alle fastansatte forskere på minimum lektorniveau ved Aarhus Universitet kan søge om støtte til et sammenhængende gæsteforskerophold på en til seks måneder.

I vurderingen af ansøgninger lægges der især vægt på gæsteforskerens forskningsmæssige kvalifikationer og det forventede bidrag til udviklingen af universitetets internationale forskernetværk; herunder særligt etablering af nye samarbejdsrelationer.

Frister i 2014:

 • 16. januar 2014 kl. 12
 • 9. april 2014 kl. 12
 • 28. august 2014 kl. 12
 • 15. oktober 2014 kl. 12

1,7 ERC-milliarder til topforskning i 2014

Det europæiske forskningsråd ERC har offentliggjort sit budget for 2014, og der er afsat i alt cirka 1,7 milliarder euro til excellent forskning.

ERC-midlerne indgår i Horizon 2020-programmet og består af fire forskellige virkemidler:

 • Starting Grants (485 mio euro)
 • Consolidator Grants (713 mio euro)
 • Advanced Grants (450 mio euro)
 • Proof of Concept Grants (15 mio euro)

Starting Grants og Consolidator Grants er allerede annonceret med ansøgningsfrister i marts og maj, mens Advanced Grants forventes offentliggjort i juni med frist i oktober. Proof of Concept Grants kan ligeledes søges nu, men kun af forskere, som allerede har modtaget en ERC-bevilling.

ERC forventer en øget interesse for programmet og har derfor skærpet evalueringen af projektansøgninger. Det indebærer blandt andet, at de forskere, hvis ansøgninger får laveste karakter, kan blive udelukket fra kommende års ansøgningsrunder.

 


Kalender

 • 23.-24. januar: rektormøde i Hamburg/Kiel/SDU-samarbejdet
 • 3. februar: sundshedsminister Astrid Krag besøger Health
 • 26. februar: bestyrelsesmøde
 • 6. marts: fælles HSU/HAMU-møde

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 10. januar 2014

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog