Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2014

Problemer belyst og konkretiseret

Aarhus Universitet har været under lup. Ca. 6.000 studerende, ca. 6.000 medarbejdere og alle institutledere har bidraget til ekspertgruppens rapporter, som nu er færdige og offentliggjort.

Ønsket var at få belyst alle tænkelige problemer i den nuværende struktur og organisering. Fokus i problemanalysen er særligt rettet mod ledelsesnærvær, studenter- og medarbejderinddragelse og den administrative understøttelse.

Universitetsledelsen fik en kort introduktion til rapporten i forbindelse med offentliggørelsen mandag den 2. juni, og det fremgik, at der er kommet bidrag fra hele organisationen. Rapporten indeholder meget konkrete svar og kommentarer i forhold til de oplevede problemer og udgør et godt grundlag for det videre arbejde med at forbedre forholdene på Aarhus Universitet.

Problemanalysen går nu ind i sin næste fase: Analysepanelet har to uger til at komme med sine kommentarer til ekspertgruppens rapport og resultater. Både studerende, VIP'er, TAP'er og lederkreds er repræsenteret i analysepanelet (se sammensætning).  

Ekspertgruppens rapport og analysepanelets kommentarer indgår herefter som grundlag for universitetsledelsens arbejde med sit forslag til forbedringer. Det samme gør de kommentarer, som måtte komme fra medarbejdere og studerende.

Der er forskellige muligheder for at give sine kommentarer til universitetsledelsen. Blandt andet på det åbne møde, som vil blive afholdt om problemanalysen den 18. juni for medarbejdere og studerende. Der vil være tid til spørgsmål og kommentarer, efter de to formænd for henholdsvis ekspertgruppen og analysepanelet, professor Torben M. Andersen og professor Jørn Flohr Nielsen har præsenteret deres respektive bidrag til problemanalysen. Rektor Brian Bech Nielsen vil desuden skitsere processen frem mod midten af august, hvor universitetsledelsen kommer med sit forslag til forbedringer i midten af august.

Brian Bech Nielsen er de kommende måneder i gang med sin besøgsrunde på institutter og vicedirektørområder. Her vil det også være muligt at vende rapporten. Hvis man har haft besøg, men gerne vil give universitetsledelsen sine kommentarer til rapporten, kan det dels gøres på det åbne møde den 18. juni, dels pr. mail – problemanalysen@au.dk


Berit Eika tiltrådt som prorektor for uddannelse

Den 1. juni tiltrådte Berit Eika stillingen som prorektor for Aarhus Universitet. Berit Eika kommer fra en stilling som prodekan for uddannelse på Health. Prorektorstillingen blev ændret fra at have fokus på videnspredning til at have fokus på på uddannelse, fordi uddannelsesområdet i dag fordrer et betydeligt større ledelsesfokus både internt og eksternt.

 


Søren E. Frandsen tiltræder som rådgiver med fokus på EU

Søren E. Frandsen, som indtil 1. juni var prorektor med særligt fokus på videnspredning, er fremover rådgiver med fokus på at styrke AU’s internationale profil.

Igennem sine knap seks år som prorektor stod han i spidsen for at at styrke universitetets erhvervskontakt, samt at bidrage til udviklingen af nye samarbejdsplatforme i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, innovation og myndighedsrådgivning.

Som rådgiver på EU-området bygger Søren videre på dette arbejde og skal sætte forskning på dagsordenen og opsøge nye samarbejdsmuligheder som led i Aarhus Universitets ambition om at styrke hjemtagningen af midler fra især Horizon 2020-programmet.

Universitetsledelsen takker Søren for den hidtidige indsats og ser frem til det kommende samarbejde.

 


Topforskere og talenter hædret på traditionsdag

Cambridge-professor Marie Louise Stig Sørensen og professor emeritus Ole E. Barndorff Nielsen blev hædret på Aarhus Universitet den 28. maj. 

Her modtog de Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, som er Aarhus Universitets største forskningspris.

Marie Louise Stig Sørensen er prominent inden for arkæologi, men arbejder også med forholdet mellem kultur, identitet, krop og køn. Ole E. Barndorff Nielsen er matematisk statistiker, og hans modeller bruges både i fysik, geologi, kræftforskning mv. 

Holst-Knudsens Videnskabspris blev indstiftet i 1956 til ære for Carl Holst-Knudsen, der var bestyrelsesformand på Aarhus Universitet i 23 år (1933-1956). 

Ved Holst-Knudsen-ceremonien uddelte Aarhus Forskningsfond også ph.d.-priser til fem forskertalenter, der har færdiggjort deres ph.d. i det forgangne år: 

  • Nina Gram, Arts
  • Kasper Green Larsen, Science and Technology
  • Søren Gammelmark, Science and Technology
  • Kirstine Kjær Kirkegaard, Health
  • Peter Arendorf Bache, School of Business and Social Sciences

Læs mere om modtagerne og priserne


Tillid i videnskabeligt lys og hverdagsperspektiv  

Med begrebet “tillid” som overordnet tema samlede MatchPoints-seminaret igen i år hundredvis af deltagere. “Tillid” som grundelement i samfundet, i organisationer, på arbejdspladser, mellem mennesker og meget mere blev diskuteret på den faglige del af årets MatchPoints-seminar af deltagere med baggrund i mange forskellige fag som filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi, statskundskab, internationale relationer, management, religion, teologi, litteratur, historie og dramaturgi.

Tillid var også udgangspunktet for den del af seminaret, hvor forskningen møder hverdagsperspektivet. Repræsentanter fra det frivillige Danmark fyldte det store auditorium til debat om, hvor Danmark som land med rig tradition for frivillighed er på vej hen.

Emnet “tillid” var valgt med udgangspunkt i banebrydende forskning af Robert D. Putnam, som i 2013 og 2014 er tilknyttet Aarhus Universitet. Robert Putnam er kommet med en ny bog med titlen "Our kids" om den udvikling i USA, som Putnam betegner som krise for den amerikanske drøm. 

MatchPoints har år efter år haft succes med at lave seminarer, som over et fælles tema både har et videnskabeligt indhold og et folkeligt perspektiv. MatchPoints-seminaret er blevet en fast tilbagevendende begivenhed på universitetet, men grundet den økonomiske situation på universitetet bliver seminaret for indeværende sat i bero.

  


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 3. juni

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog