Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 2/2014

Status på økonomiproces

I denne uge har institutledere, centerledere og vicedirektører først haft drøftelser med LSU om budgetrammer og besparelsesmål, og herefter har de orienteret deres medarbejdere om lokale besparelsesmål. De lokale ledere har nu frem til primo februar, hvor de har nye møder med LSU, til at udarbejde planer for, hvordan målene nås. 

Den 4. februar er der ansøgningsfrist for frivillige fratrædelsesordninger. Afværgeforanstaltninger som frivillige fratrædelser, seniorordninger og ansættelsestop kan have indflydelse på, hvor mange uansøgte afskedigelser der bliver tale om. De enkelte ansøgninger vurderes konkret og individuelt.


Medlemmer af ekspertgruppen udpeget

Universitetsledelsen og analysepanelet for den interne problemanalyse har på deres første møde udpeget de fem medlemmer til den ekspertgruppe, som skal forestå den interne problemanalyse.

Medlemmerne af ekspertgruppen er:

  • Professor Torben M. Andersen (formand)
  • Professor Jens Blom-Hansen
  • Professor Andreas Roepstorff
  • Professor Lotte Bøgh Andersen
  • Administrationschef Steen Harrit Jakobsen

Analysepanelet og universitetsledelsen har kommissoriet for ekspertgruppen klar den 17. februar, hvorefter gruppen kan gå i gang med analysen. Det er op til ekspertgruppen at tilrettelægge og gennemføre analysen. Ifølge planen skal ekspertgruppen aflevere sin analyserapport til maj. Og på baggrund af den og analysegruppens kommentarer til analysen udarbejder universitetsledelsen et beslutningsoplæg, der sendes i en intern høring på universitetet.

Den interne problemanalyse er en del af den overordnede opfølgning på den faglige udviklingsproces, der blev meldt ud af rektor Brian Bech Nielsen i november 2013.

Det er de akademiske råd, Hovedsamarbejdsudvalget, de studerende og administrationen, der har udpeget medlemmerne til analysepanelet. 

 


Studiemiljøet under lup i ny, stor undersøgelse

Studiemiljøet er i centrum, når Aarhus Universitet inviterer sine flere end 30.000 fuldtidsstuderende til at svare på spørgsmål om blandt andet stress, trivsel, læringsmål og eksamensformer. I foråret indsamles data til den store studiemiljøundersøgelse, som tidligere har været gennemført i 2011 og 2007.

  • Se rapporten fra 2011 http://www.au.dk/studiemiljo2011/rapporter/

Studiemiljøundersøgelsen er Aarhus Universitets udgave af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, der skal gennemføres hvert tredje år. Resultaterne skal bruges til at sætte dagsordenen for udviklingsarbejdet både i de lokale fagmiljøer og på fakultets- og universitetsniveau.

Som tidligere år er det Center for Undervisning og Læring, der står for undersøgelsen. Den forventes at omfatte svar fra flere end 10.000 studerende, og resultaterne ventes offentliggjort på AU’s website ultimo 2014.


Kalender

  • 23.-24. januar: rektormøde i Hamburg/Kiel/SDU-samarbejdet
  • 3. februar: sundhedsminister Astrid Krag besøger Health
  • 26. februar: bestyrelsesmøde
  • 6. marts: fælles HSU/HAMU-møde

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 17. januar 2014

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog