Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2014

Bedre mulighed for at tage del i processen

Efter opfordring fra blandt andre analysepanelets medlemmer har universitetsledelsen forlænget høringsfristen for sit forslag til forbedringer fra den 10. september til den 19. september. Universitetsledelsen vurderer, at forlængelsen giver flere mulighed for at nå at tage stilling til universitetsledelsens forslag. Forlængelsen betyder også, at tidspunktet for de endelige beslutninger også rykker.

Der er i øvrigt stadig mulighed for at kommentere rapporten, gøre opmærksom på eventuelle ubelyste problemstillinger eller komme med ideer til forbedringer. Deadline for kommentarer til mailadressen problemanalysen@au.dk er den 1. juli. Alle kommentarer, der sendes til denne, formidles videre til universitetsledelsen.

Kommentarer fra analysepanelet 

Universitetsledelsen modtog i denne uge analysepanelets kommentarer til ekspertgruppens rapport. Kommentarerne blev offentliggjort på et åbent møde for medarbejdere og studerende i Stakladen. Mødet blev også streamet, så medarbejdere og studerende på andre lokaliteter kunne følge med. På mødet rettede rektor Brian Bech Nielsen en stor tak til både ekspertgruppens og analysepanelets medlemmer for deres bidrag og store arbejdsindsats. Universitetsledelsens ønske med problemanalysen var at få belyst universitetets problemer, og ledelsens vurdering er, at den opgave er løst fuldt ud.  

Respekter hinanden

På baggrund af nogle af kommentarerne i rapporterne, særligt om administrative medarbejdere, gjorde rektor det klart, at man på Aarhus Universitet skal holde en ordentlig og respektfuld tone medarbejderne imellem. Alle er vi hårdtarbejdende medarbejdere, som brænder for Aarhus Universitet, så lad os gå efter bolden og ikke kvinden eller manden, som rektor udtrykte det.

Universitetsledelsen melder ud den 15. august

Universitetsledelsen præsenterer sit forslag til løsninger den 15. august på et åbent møde i Stakladen. Mere om det følger på hjemmesiden og løbende her i nyhedsbrevet.  

 


Johnny Laursen konstitueret som dekan på Arts

Som tidligere udmeldt, tiltræder lektor Johnny Laursen som konstitueret dekan på Arts den 1. juli 2014.  Han har på anmodning fra rektor Brian Bech Nielsen påtaget sig opgaven, indtil en ny dekan kan tiltræde. Johnny Laursen har samtidig oplyst, at han ikke vil være ansøger til dekanstillingen på Arts. Johnny Laursen kommer fra en stilling som lektor på Institut for Kultur og Samfund og ph.d.-skoleleder på Arts.

Johnny Laursen afløser dekan Mette Thunø, der fratræder den 1. juli.

Opslaget til stillingen som dekan på Arts forventes klar efter sommerferien, således at en ny dekan kan være på plads inden årsskiftet.

 


Tre gengangere og en ny institutleder på ST

Tre ud af fire institutledere på Science and Technology er blevet forlænget, mens Institut for Datalogi får en ny mand på posten.

Hans Brix og Peter Henriksen har fungeret som konstituerede institutledere på Institut for Bioscience siden maj 2013, og det er nu aftalt, at de fortsætter. På Institut for Fødevarer er nuværende institutleder Michelle Williams også forlænget.

Kurt Jensen, der siden 1998 har været leder for Institut for Datalogi, overdrager nu posten til professor Lars Birkedal pr. 1. juli 2014. Kurt Jensen fortsætter som viceinstitutleder og bliver desuden direktør for AU Summer University.

Læs artikler om de fire institutledere:

 


Nye millioner til den frie forskning

Seks AU-forskere var iblandt modtagerne, da Det Frie Forskningsråd uddelte midler fra karriereprogrammet, Sapere Aude.

AU-modtagere af Sapere Aude, trin 3-midler til topforskere er:

  • Professor Over Christiansen fra Kemisk Institut
  • Professor, MSO, Philip Hofmann fra Institut for Fysik og Astronomi

Begge modtager 11,9 millioner kr. fra puljen.

Fire forskere fra AU har modtaget bevillinger fra Sapere Aude-programmets såkaldte Trin 2-bevillinger til nye forskningsledere:

  • Professor Rune Slothus, Institut for Statskundskab
  • Lektor Jakob Fog Bentzon, Institut for Klinisk Medicin
  • Postdoc Bjørn Panyella Pedersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Adjunkt Andreas Basse-O'Connor, Institut for Matematik

De fire modtager hver bevillinger på mellem seks og syv millioner kroner.

Det Frie Forskningsråd (DDF) har også netop uddelt midler til 181 forskningsprojekter i Danmark. 72 af de bevillinger er givet til forskere på Aarhus Universitet. Der har været skarp konkurrence om midlerne, da Det Frie Forskningsråd havde fået 1244 ansøgninger samlet set fra alle faglige områder. 


København er forskningens hovedstad den kommende uge

Fra i morgen og en uge frem mødes videnskabsfolk fra hele verden i København for at deltage i den faglige event Euroscience Open Forum 2014 (ESOF) samt Science in the City, som formidler forskning til et bredt publikum.

I forbindelse med Science in the City afholdes der blandt andet en slags uofficielt europamesterskab i scienceshows. AU er gået sammen med DTU i et stærkt samlet ”landshold”, som skal dyste lørdag og søndag mod scienceshows fra andre europæiske lande.

Aarhus Universitet er også repræsenteret med en bred vifte af forskningsprojekter i Science in the City, dels i et telt med forskellige forskere, dels 

på den såkaldte Carlsberg-grund i København, som danner ramme om hele begivenheden.  

Der er gratis adgang til alle aktiviteter i Science in the City.

Den faglige event, ESOF åbnes officielt søndag. Her vil der være taler af blandt andre HM Dronningen, formand for EU-Kommissionen José Barroso, uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og præsident for Euroscience, tidligere rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Det er Euroscience, som står bag ESOF, som er en af Europas største forskningsbegivenheder, og der forventes op mod 5.000 videnskabsfolk, politikere, erhvervsfolk og journalister i den kommende uge. ESOF afholdes hvert andet år.

 


AU får ny teleleverandør

Aarhus Universitet skifter teleleverandør fra TDC til Telenor. Skiftet gælder udelukkende medarbejdermobiltelefoner og tablets, der derfor skal have nyt SIM-kort. Alle beholder deres nuværende telefonnumre.  

Leverandørskiftet vil ikke omfatte hjemmearbejdspladser og andet teknisk udstyr.

Universitetet sparer et millionbeløb ved at skifte til Telenor.


Kalender 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 20. juni

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog