Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2014

8.930 1. prioritetsansøgere i 2014

Knap ni tusinde ansøgere har søgt ind på Aarhus Universitet som første prioritet, hvilket er 480 færre end i 2013. Ansøgerne fordeler sig bredt på uddannelserne, og det forventes, at optaget kommer til at ligge nogenlunde på niveau med foregående år.

Med 755 ansøgere er lægeuddannelsen i år den mest søgte; efterfulgt af HA, jura, psykologi og statskundskab. Blandt de humanistiske fag er der i år en særlig stor interesse for bl.a. litteraturhistorie og engelsk. Inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag er søgningen til uddannelser som biologi, datalogi og bygningsingeniør steget markant.

Med 840 førsteprioritetsansøgere er søgningen til Aarhus Universitets ingeniøruddannelser på niveau med 2013, og der forventes fuldt hus på de fleste af de hold, som starter nu til sommer.


AU skal have ny udviklingskontrakt

Medarbejdere og studerende inviteres til at bidrage til arbejdet med Aarhus Universitets udviklingskontrakt for 2015-2017.

I udviklingskontrakterne forpligtes de videregående uddannelsesinstitutioner til at opfylde en række kvantitative mål. Fem af målepunkterne i den kommende kontrakt skal opstilles inden for temaer fastlagt af ministeren, og AU skal desuden selv definere yderligere 3-5 målepunkter.

Ministerens ønsker til de pligtige mål, der alle handler om uddannelsesområdet, har følgende overskrifter:

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget social mobilitet – flere talenter i spil

Hovedsamarbejdsudvalget, de akademiske råd, studienævnene og en række andre organer modtog i sidste uge det uddybende notat, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt ud til universiteterne. Alle medarbejdere og studerende er velkomne til at kontakte deres repræsentanter i organerne og bidrage med kommentarer og forslag til både de pligtige mål og AU’s selvvalgte målepunkter.

Aarhus Universitet skal indsende sit kontraktudkast til ministeriet senest den 23. september. Inden da skal kommentarerne fra medarbejdere og studerende drøftes i universitetsledelsen, og det endelige udkast skal godkendes af bestyrelsen, hvorfor den interne frist for bidrag er sat til mandag den 18. august kl. 12.

Universitetsledelsen ville supplere denne proces med en høring af udkastet og har været i kontakt med ministeriet om en udskydelse af svarfristen. Det har dog ikke været muligt at få forhandlet en ny frist, der i tilstrækkelig grad ville ændre på rammerne for processen. I stedet vil universitetsledelsen give en redegørelse og begrundelse for de valgte indikatorer i forslaget til den ny udviklingskontrakt.


Invitation til tiltrædelsesreception for ny prorektor

AU inviterer medarbejdere og studerende til reception i anledningen af Berit Eikas tiltrædelse som prorektor for uddannelse. Receptionen finder sted tirsdag den 12. august kl. 15-17 i Antikmuseet. 

Berit Eika tiltrådte stillingen den 1. juli 2014.

Tilmeldingsfristen er den 7. august. 

 


Universitetsledelsens nyhedsbrev udkommer kun denne ene gang her i juli. Nyhedsbrevet vender tilbage i begyndelsen af august med blandt andet de nye tal for tilbudte studiepladser til årets ansøgere. 

Med ønsket om masser af gode sommerdage til alle,

Universitetsledelsen, den 11. juli

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog