Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 25/2014

Løsningsforslag sendt i høring

Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede i dag universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen.

Forslaget lægger op til væsentlige ændringer, hvad angår ledelsesdelegering og –nærvær, budgetansvar, ansvar for ansættelser, medinddragelse, organisering af fakulteterne og administrationen samt intern og ekstern kommunikation.

Forslagene tager afsæt i de organisatoriske og administrative problemfelter, som både den interne ekspertgruppe, det nedsatte analysepanel og de mange direkte indspil til universitetsledelsen har påpeget.

Forslaget er nu sendt i høring hos universitetets medarbejdere på hovedområderne, der organiserer den videre proces på institutter, akademiske råd, studienævn m.fl., og i vicedirektørområderne, der organiserer høringsprocessen i de administrative enheder, HSU, de studenterpolitiske organisationer og de tværgående bånd.

Det er også muligt at sende forslag og kommentarer ind på mailadressen 2014@au.dk eller blande sig i den løbende debat på denne side.

Universitetsledelsen opfordrer alle til at tage aktivt del i høringsprocessen, der løber frem til den 19. september 2014. Hurtigst muligt herefter vil universitetsledelsen fastlægge en køreplan for beslutningsdelen og selve implementeringen. Alle høringssvar vil blive grundigt studeret og vurderet mhp. eventuel indarbejdelse i det færdige forslag. 

  • Se rektors præsentation af løsningsforslagene her
  • Læs universitetsledelsens forslag her

Invitationer til årsfesten udsendt

Aarhus Universitet fejrer sit 86-års jubilæum fredag den 12. september med taler, festforelæsning og hædersbevisninger i Aulaen på Nordre Ringgade.

Ved lejligheden udnævnes en ny æresalumne, fire nye æresdoktorer, og ligeledes uddeles Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, Aarhus Universitets Forskningsformidlingspris samt Dronning Margrethe II’s Rejselegater.

Af pladshensyn er højtideligheden i Aulaen kun for inviterede gæster, men arrangementet vil blive streamet live på au.dk, så alle har mulighed for at følge med. Overskydende pladser vil blive tilbudt hovedområderne til fordeling blandt medarbejderne.
 
Tilmelding til aftenfest er åben

Alle medarbejdere inkl. ledsager er inviteret til aftenunderholdningen i Musikhuset, som i år starter kl. 20.

Invitationerne er udsendt til alle medarbejdere via mail tidligere i denne uge. Som noget nyt foregår tildelingen af pladser i Store Sal efter lodtrækning i stedet for det hidtidige ”først til mølle”-princip. Tilmeldingsfristen er den 22. august.

I uge 36 sendes der besked ud om udfaldet af lodtrækningen. Pladserne til Store Sal fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet.

Efter underholdningen inviteres alle gæster til vin og snacks i foyeren.

  • Se invitationen her
  • Se det samlede program for dagen her

Aarhus Universitet går frem på Shanghai-rangliste

Den nye Shanghai-rangliste over verdens bedste universiteter er netop offentliggjort. På listen går Aarhus Universitet syv pladser frem til nr. 74.

Ranglisten beregnes blandt andet ud fra antallet af Nobelpriser til alumner og ansatte på universiteterne, samt en række indikatorer for antallet af forskningsartikler og citationer, herunder blandt andet en opgørelse over de mest citerede forskere i verden inden for 21 fagområder.

Fremgangen på ranglisten skyldes blandt andet, at Aarhus Universitet nu har tre forskere (Karl Anker Jørgensen, Jens Stougaard og Asger Lunde) blandt verdens 3000 mest citerede forskere mod tidligere én (målt efter Shanghai-metoden). Men der er også fremgang på indikatorerne for antallet af artikler i Nature og Science, det totale antal forskningsartikler og antallet af artikler pr. forsker.  

  • Se hele listen her
  • Se AUs rankings her

Vidensalon på AU om dannelse

Aarhus Universitet og DEA sætter i samarbejde fokus på dannelse og dens betydning for universiteterne.

Der vil blandt andet blive sat spørgsmålstegn ved almendannelsens betydning for universiteterne, og hvorvidt nutidens studerende bliver tilstrækkeligt dannet.

I debatpanelet er repræsentanter fra både studenterorganisationer, universiteter, gymnasier samt det private erhvervsliv. Fra Aarhus Universitet vil der være indlæg fra lektor Peter Lauritsen, prorektor Berit Eika samt prodekan Peder Østergaard.

Vidensalonen finder sted torsdag den 21. august kl. 14-16 i Mogens Zielerstuen i bygn. 1421. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

  • Læs mere og tilmeld dig her

Kalender