Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2014

Høringsfasen tages alvorligt

Høringsfasen bliver taget alvorligt. Først når medarbejderne har givet sine input, tager universitetsledelsen stilling til, hvad der skal ske, og hvordan processen føres videre. Det afhænger af høringssvarene.

Universitetsledelsens løsningsforslag lægger op til større organisatoriske ændringer i de nuværende front- og backoffice. Det har medført en række tilbagemeldinger fra især de administrative medarbejdere bl.a. gående på, at man er bekymret i forhold til flytning, referenceforhold eller bare uenig i den foreslåede opdeling.

Universitetsledelsen er opmærksomme på problematikken og har fuld forståelse for den bekymring, der er blevet italesat. Derfor opfordrer man alle til at give deres mening til kende enten via enhed, kollegiale organer, som gruppe eller enkelt person. Høringen kører frem til en 19. september.


Institutionsakkreditering rykkes til 2016

Danmarks Akkrediteringsinstitution har imødekommet Aarhus Universitets ansøgning om at udsætte institutionsakkrediteringen fra 2015 til 2016.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at fokusere på implementeringen af Fremdriftsreformen, der i øjeblikket trækker mange ressourcer i både VIP- og TAP-miljøerne. Udsættelsen vil frigive den fornødne tid, så institutionsakkrediteringen kan gennemføres på et solidt og forsvarligt fundament.

Arbejdet med at få Aarhus Universitet institutionsakkrediteret er sat i gang efter en ændring i akkrediteringsloven i 2013. Med den nye lov er det ikke længere de enkelte uddannelser, men Aarhus Universitet som samlet institution, der skal akkrediteres for fremadrettet at kunne oprette nye uddannelser og uddannelsesudbud.

  • Læs mere om institutionsakkrediteringen her

Navitas er klar til indflytning

Mere end 2.000 studerende og 300 medarbejdere fra henholdsvis Aarhus Maskinmesterskole og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet kan nu flytte ind i de nye faciliteter i Navitas.  Det markeres ved en officiel indvielse fredag den 5. september.

De i alt otte etager fordelt på 38.000 kvm skal være et førende vækst- og videnscenter for energi, miljø og byggeri for både studerende, forskere og erhvervsliv.  

Fire af Aarhus Universitets 21 ingeniøruddannelser samt den ingeniørvidenskabelige forskning inden for byggeri og mekanik vil få sin daglige gang i bygningen.

  • Læs mere om Navitas her

Startskuddet lyder for ny biomedicin-bygning

Den 5. september sættes første spadestik til de nye forskningsfaciliteter på Institut for Biomedicin, der skal stå klar i løbet af 2015.

To nye parallelle bygninger på i alt 12.000 kvm skal huse topmoderne forskningsfaciliteter samt et 4.000 kvm underjordisk anlæg med blandt andet stalde til forsøgsdyr.  

I tilknytning til det nye byggeri skal øvrige biomedicinske forsknings- og undervisningsfaciliteter gennemgå en større renovering, blandt andet Bartholin-bygningen.

  • Læs mere om byggeriet her

Innovationsfonden søger bestyrelsesmedlemmer

Uddannelses- og forskningsministeriet indkalder nu forslag til de tre nye bestyrelsesmedlemmer, der skal træde ind i fonden den 1. januar 2015.

Fonden har i øjeblikket en overgangsbestyrelse. Her sidder blandt andet de tre tidligere formænd fra de organer, som er lagt sammen til Innovationsfonden: Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Det er de tre tidligere formænd, der skal udpeges afløsere for.

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen skal være Uddannelses- og Forskningsministeriet i hænde senest den 8. september.


National survey for forskere om digitale ressourcer i forskning

En ny undersøgelse skal danne et bedre grundlag for at imødekomme forskningens behov inden for anvendelse af digitale ressourcer. Undersøgelsen henvender sig til alle forskere.


Kalender