Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2014

Godt studiemiljø kan stadig forbedres

Langt de fleste studerende trives og vil anbefale Aarhus Universitet som uddannelsessted. Det er ét af hovedresultaterne i den nye studiemiljøundersøgelse, som netop er offentliggjort.

Undersøgelsen peger dog samtidig på, at der skal øget fokus på bl.a. stress, digital undervisning og tidsforbruget blandt de studerende.

I den kommende tid skal fakulteter, institutter og studienævn diskutere studiemiljøundersøgelsen. Udfordringerne i de enkelte uddannelsesmiljøer kan være af forskellig karakter, og ambitionen er så vidt muligt at løse problemer lokalt.

Resultaterne afslører dog også generelle problemstillinger, som kræver en samlet indsats fra universitetets side. Eksempelvis stress, som påvirker studerende på alle fakulteter.


Finanslovforslaget for 2015 udviser bevillingsstabilitet

Regeringen fremsatte i denne uge sit finaslovsforslag for 2015. Der lægges op til at fastholde treårige basisbevillinger, og at taxameterløftet til humaniora og samfundsvidenskab forlænges til 2017. Det er dog betinget af, at midlerne anvendes til forbedringer vedrørende undervisnings- og vejlednings-timer samt bedre forskningsdækning. Ifølge udspillet kan sektoren undgå besparelser til undervisning, hvis man lever op til fremdriftsreformens krav om at reducerede studietiderne.

Regeringen fastholder målet om, at det offentlige skal investere mindst 1 procent af bruttonationalproduktet, men ifølge udspillet skal de offentlige forskningsmidler falde fra de nuværende ca. 1,11 procent til ca. 1,09 procent af bruttonationalproduktet.

Et foreløbigt skøn viser, at finanslovforslaget for 2015 bevillingsmæssigt ligger på linje med finanslovforslaget for 2014. Universitetsledelsen er i øjeblikket i gang med at nærlæse forslaget for at kunne vurdere de mulige konsekvenser for AU.


Genvalg af Rektorkollegiets formandskab

På mødet i Rektorkollegiet den 26. august 2014 blev Ralf Hemmingsen genvalgt som formand og Brian Bech Nielsen som næstformand for en toårig frem til udgangen af august 2016.


Stor interesse for aftenfest 

I slutningen af den kommende uge (uge 36) vil alle, som har ønsket billetter til aftenfesten i Musikhuset den 12. september, få besked, om de har fået billetter. Fordelingen af billetter sker ved en lodtrækning.

Godt 2.200 (inkl. ledsagere) har tilmeldt sig årsfesten, og der ca. 1.100 pladser til lodtrækningen blandt medarbejdere. Pladserne fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af aftenarrangementet i Musikhuset. Derfor må man også meget gerne melde afbud og returnere billetterne, hvis man skulle blive forhindret.


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 29. august 2014

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog