Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 28/2014

Støtte til salg af Cheminova

Aarhus Universitets Forskningsfond støtter det salg af Cheminova, som Cheminovas ejer Auriga A/S foreslår.

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) er med 39 procent af aktierne og 83 procent af stemmerne hovedaktionær i Auriga A/S. AUFF's formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, og det vil være uændret efter et salg. Salget vil give fonden endnu bedre muligheder for at støtte forskningen til gavn for hele samfundet.

Cheminova er en veldrevet virksomhed takket være en positiv udvikling og dygtige medarbejdere, hvilket også afspejler sig i den aktuelle markedsværdi. Salgsværdien af Cheminova er sat til 8,5 milliarder kroner, hvoraf AUFF’s andel er ca. 3,2 milliarder kr., svarende til en opskrivning på ca. 2,4 milliarder kr. af fondens aktiver.

AUFF støtter et salg af aktierne i Cheminova, fordi den videre udvikling af virksomheden kræver et højt investeringsniveau. Cheminova vil derfor stå bedre i den globale konkurrence med en kapitalstærk virksomhed bag sig. Det er den potentielle køber, amerikanske FMC Corporation.

Ud over ejerandelen i Auriga Industries har AUFF i dag væsentlige interesser i Forskningsfondens Ejendomsselskab, Parkkollegierne, Alexandra Instituttet, Incuba og Aarhus Universitetsforslag


Navitas giver nye rammer for forskning og uddannelse

Den tekniske videnskab fik nye rammer, da den stjerneformede Navitas-bygning på Aarhus Havn blev indviet i sidste uge. Her skal ingeniørstuderende og tekniske forskere fra Aarhus Universitet dele lokaler med studerende og undervisere ved Aarhus Maskinmesterskole, samt med iværksættere og etablerede virksomheder. I alt får 2.700 mennesker deres daglige gang i Navitas.

De 38.700 kvadratmeter omfatter blandt andet undervisnings- og laboratoriefaciliteter, og Navitas-bygningen er i sig selv ét stort energilaboratorium, hvor energistyringssystemer, køleanlæg og bærende konstruktioner er fuldt tilgængelige for forskere og studerende. 

Det er Aarhus Universitet, forskerparken INCUBA, Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Kommune, der i fællesskab står bag Navitas. 


Biomedicinsk forskningsbygning

Fredag var der første spadestik til det nye bygningskompleks, som i fremtiden skal danne rammerne for forskningen på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Det skal bestå af to parallelle bygninger, som opføres på hjørnet af Vennelyst Boulevard og Høegh-Guldbergs Gade i Aarhus og kommer til at rumme nye avancerede laboratorier.

En af dagens hovedpersoner var Nobelprismodtager Jens Christian Skou, som den nye bygning bliver opkaldt efter. Ved spadestikket deltog også klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard.

Bag projektet står Aarhus Universitet og Bygningsstyrelsen med et samlet budget på ca. 850 millioner kroner. Projektet er et led i statens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier og samtidig en udmøntning af Aarhus Universitets vision om at styrke de sundhedsvidenskabelige miljøer.

 


Kalender

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 8. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog