Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2014

Møde om universitetsledelsens beslutninger i Aulaen d. 22/10

Som tidligere meldt ud, holder rektor Brian Bech Nielsen åbent møde den 22. oktober kl. 10.00 for alle medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. Mødet foregår i Aulaen på Aarhus Universitet og livestreames på AU's hjemmeside.

På mødet vil rektor præsentere de beslutninger, som universitetsledelsen har truffet på baggrund af:

  • den interne problemanalyse ved ekspertgruppen med Torben M. Andersen som formand
  • kommentarer til problemanalysen fra analysepanelet ved formand Jørn Flohr Nielsen
  • høringssvar til det forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen, som universitetsledelsen præsenterede den 15. august

Formen på mødet den 22. oktober i Aulaen bliver den samme som mødet den 15. august i Stakladen med en præsentation ved rektor efterfulgt af spørgsmål fra de fremmødte og spørgsmål stillet via mail. Eneste ændring er, at mødet ikke som ønsket kan afholdes i Stakladen som sidst, da den optaget af et større arrangement.

Møde for de administrative medarbejdere kl. 12 i Aulaen

Efter mødet med universitetsledelsens beslutninger og plan for den videre proces vil Brian Bech Nielsen være vært for et møde for de administrative medarbejdere som øverstansvarlig for administrationen. Her vil Brian Bech Nielsen uddybe de beslutninger, som særligt vedrører administrationen og i øvrigt svare på spørgsmål fra både salen og nettet.

Mødet bliver afholdt kl. 12 i Aulaen. Også dette møde streames på universitetets hjemmeside.

På fakulteterne afholdes der opfølgende møder for medarbejderne. Disse annonceres på fakulteternes hjemmesider.


Universiteter og minister i dialog om dimensionering

Efter en række sonderinger fra begge sider er Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet nu i dialog om regeringens meget omdiskuterede dimensioneringsforslag af universiteterne.

Rektor Brian Bech Nielsen og rektor for KU Ralf Hemmingsen har haft et møde med ministeren og embedsværket, og har diskuteret uhensigtsmæssighederne i det nuværende forslag.

”Vi er enige med ministeren i, at der skal ske en dimensionering, men modellen indeholder flere problemer. Det største er, at den valgte kandidatdimensionering medfører en meget kort indfasningstid og får store konsekvenser for f.eks. samspillet mellem de danske universitetsuddannelser både nationalt og internationalt på kandidatniveau. Jeg er glad for, at ministeren klart har tilkendegivet, at hun er villig til at drøfte forslaget, og jeg ser frem til de fortsatte drøftelser, siger rektor Brian Bech Nielsen.


Hanne Løngreen bliver institutleder på RUC

Institutleder Hanne Løngreen stopper på Institut for Uddannelse og Pædagogik for at tiltræde en ny stilling på Roskilde Universitet som institutleder på Institut for Kommunikation, Virksomhedsstudier og Informationsteknologier.

Konstitueret dekan Johnny Laursen på Arts vil konstituere en institutleder for en overgangsperiode, da fakultetet står midt i en proces med en intern dialog om sin fremtidige organisering. Når denne proces er afsluttet, vil stillingen som institutleder blive slået op.


AU-forskere bag tre nye grundforskningscentre

I denne uge offentliggjorde Danmarks Grundforskningsfond navnene på 12 nye grundforskningscentre. Tre af dem gik til forskere fra Aarhus Universitet, som tilsammen modtager en bevilling på 177 millioner kr. til etablering af følgende centre:

  • Center for Urban Network Evolution (UrbNet) v. Professor Rubina Raja
  • Center for Carbon Dioxide Activation  (CADIAC) v. Professor Troels Skrydstrup
  • Center for Music in the Brain (MIB) v. Professor Peter Vuust

?Danmarks Grundforskningsfond havde i år en samlet bevillingssum på lidt over én milliard kroner. 


Tæt bånd mellem det nye Moesgaard og AU

Efter to års byggearbejde åbner det nye Moesgaard Museum igen dørene for publikum den 11. oktober 2014.  

Åbningen markerer ikke alene en nytænkende formidling af forhistorien, det markerer også et styrket samarbejde mellem AU’s fagmiljøer på Moesgaard og Moesgaard Museum. Store dele af museets udstillinger er således skabt i tæt samarbejde med universitetets forskere, de studerende på arkæologi og antropologi og museets fagfolk.

Museet indvies officielt den 10. oktober af HKH Dronning Margrethe.


Positivt møde om udviklingskontrakt

Aarhus Universitet og Styrelsen for Videregående Uddannelser holdt den 9. oktober forhandlingsmøde om den kommende udviklingskontrakt for Aarhus Universitet. Det var en positivt og konstruktivt møde. Minister Sofie Carsten Nielsen har særligt ønsket, at der var fokus på uddannelseskvalitet i 2015-udviklingskontrakterne for universiteterne.

Udviklingskontrakten skal ligge klar til januar.


Big Data-konference på AU

Aarhus Universitet er vært for en konference om big data, hvor forskere fra universitetet præsenterer big data set fra forskellige synsvinkler. Derudover vil forskere sammen med virksomheder og organisationer præsentere en række cases med eksempler på deres samarbejde om at udvikle og anvende Big Data.

Konferencen åbnes af dekan Allan Flyvbjerg.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 10. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog