Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2014

Ny plan for dimensionering

Der er i skrivende stund stadig usikkerhed om, hvor mange studiepladser specielt Arts skal reducere med, men der er ingen tvivl om, at der er tale om en meget mærkbar regulering. Den nye model indeholder dog nogle forbedringer i form af en længere indfasningstid og en større fleksibilitet.

Uddannelsesministeren fremlagde i fredags nye justeringer til den dimensioneringsmodel, som sætter nye øvre grænser for optaget på en række af AU's uddannelser - fortrinsvis på Arts.

Overordnet set er universitetsledelsen ikke uenig med regeringen i, at der skal ske en form for regulering af de videregående uddannelser set i lyset af det stigende optag og beskæftigelsessituationen. Men det havde været at foretrække, hvis universiteterne selv kunne foretage denne regulering i dialog med aftagerne.


Næste skridt for at forbedre organisation

En ny milepæl i forhold til at forbedre organisation, struktur og processer på Aarhus Universitet er nået. Onsdag den 22. oktober meldte rektor Brian Bech Nielsen ud om de beslutninger, som universitetsledelsen har truffet på baggrund af en proces med vedvarende involvering af medarbejdere og studerende.

Beslutningerne er dels ændringer, som får virkning med det samme, dels beslutninger om at sætte processer i gang, hvor løsningerne kræver inddragelse af medarbejdere.


AU-forskere indviede nyt teleskop på Tenerife

Lørdag den 25. oktober var AU-forskere vært for den officielle indvielse af et nyt teleskop på Izaña-bjerget på Tenerife.

Teleskoppet er den første prototype i arbejdet for at skabe et stort netværk af i alt otte teleskopper verden over, som skal give ny viden om stjernesvingninger og jordlignende planeter i vores galakse.

Det er AU-forskere fra grundforskningscenteret Stellar Astrophysics Centre, der sammen med forskere fra KU skal lede det nye såkaldte SONG-netværk.


Opdateret roadmap for forskningsinfrastruktur

Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur har bedt universiteterne komme med forslag til, hvad der skal med i et opdateret roadmap for forskningsinfrastruktur.

Der skal ske kortlægning på fakulteterne af behov for nye projekter forskningsfaciliteter eller udbygninger af allerede realiserede projekter. På baggrund af den kortlægning beslutter Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, hvilke projekter der skal arbejdes videre med. 


Treårig Equis-akkreditering til business-aktiviteterne på BSS

School of Business and Social Sciences (BSS) har modtaget officiel bekræftelse på, at fakultetet har fået en treårig EQUIS-akkreditering fra EFMD for de aktiviteter, der ligger i Institut for Marketing og Organisation, Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Økonomi.

Dermed er BSS fortsat indehaver af de internationale EQUIS- og AACSB-akkrediteringer. Resultatet af den igangværende AMBA-akkrediteringsproces ventes senere på året.


AU nr. 87 på rangliste fra Taiwan

AU går en plads tilbage og ligger nu nummer 87 på årets rangliste fra National Taiwan University, der udkom udkom fredag den 17. oktober.

Aarhus Universitet markerer sig særligt inden for områderne jordbrug, klinisk medicin og samfundsvidenskab, som alle ligger i top 100.

Samlet set er AU gået 45 pladser frem siden 2007, hvor listen blev produceret første gang. Rangeringen af universiteterne er foretaget på grundlag af blandt andet antallet af videnskabelige artikler, artiklernes impact factor og antal citationer.


Kalender

  • 5. november: bestyrelsesmøde
  • 7. november: Aarhus Symposium
  • 10.-11. november: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens forskningsmøde 2014
  • 13. november: BigData-konference
  • 24. november: Offentliggørelse Rapport II fra Kvalitetsudvalget 
  • 26. november: Kvalitetsudvalget præsenterer ny rapport (Rapport II) på Aarhus Universitet


Venlig hilsen 

Universitetsledelsen, 27. oktober

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog